Gå til innhold
Annonse
Bluefin
Bluefin

– ombygget ved Mundal Båt

Annonse

Mundal Båt AS, Sæbøvågen har hatt fiskefartøyet M/S «BLUEFIN» som tilhører Nye Bluefin AS i Florø ved Atle Magne Nekkøy, til ombygging. Båten ble tilbakelevert til rederiet 18. september 2013. Ombyggingen var prosjektert av Maritime Engineering.

SKIPSREVYENS forrige omtale av en ombygging ved verftet gjaldt «Albacore» som ble ferdiggjort i 2006 og omtalt i Skipsrevyen nr. 2/2006.

M/S «BLUEFIN» ble bygget ved Mundal Båt og levert den 12. mars 2000 som byggenummer 29 – omtalt i SKIPSREVYEN nr. 2/2000. Båten hadde den gangen lengde på 21,3 meter, RSW kapasitet på 150 m3 og ca. 180 BT. Maskineriet ble utgjort av en Yanmar hovedmotor på 1000 hk med propeller og gear fra Scana Volda.

Før denne siste ombyggingen er fartøyet blitt forlenget ved to anledninger, siste gang i 2006. Båten ble bygget i glassfiber kompositt som gjør at skroget er lett i vekt.

I oktober 2012 ble det antydet at Mundal Båt skulle bygge et nytt fiskefartøy i kompositt på 36 meter til pris på cirka 85 millioner kroner. Dette ville i så fall bli den største båten bygget i dette materialet i Norge. Men planene strandet av forskjellige årsaker.

Ombyggingen

Rederiet, der også Steinar Nekkøy, Kjell Rune Nekkøy og Benjamin Thomas Nekkøy er medeiere, har investert cirka fire millioner kroner på ombyggingen. Hensikten denne gangen er å få mer lastekapasitet og bedre RSW-kjøling på fisken. Båten har rettigheter på fiske av sild, makrell og sei, og er rigget for snurpenot.

Det oppgis at fartøyet er forlenget med 7,2 meter og at total lengde nå er på 34,79 meter. Båten har fått tre nye lasterom på totalt 130 m3. Frio Nordica har levert nytt RSW anlegg på 135 kW, og ny vacuumtank og ventiler er fra MMC-Tendos.

Det er montert nytt dekkshus på babord side og messe/dagrom er blitt utvidet.

Midtskips er det kommet nytt pumperom med pumper og ventiler for RSW, ballast- og vacuumsystem. Ing. Per Gjerdrum har levert nye ballast- og brannpumper, og det er kommet fjernstyringspanel for ballastventiler. Nye sirkulasjon- og ballastrør er i PE-materiale.

Det er montert ny dekkskran, dekksutrustning og mottaksbinger er blitt omarbeidet og Lorentzen Hydraulikk har levert ny ankervinsj og hydraulikkaggregat, mens brystvinsj er fra PMH. Vindusleveransen kommer fra Faaborg Jern i Danmark. Av annet utstyr har Triplex fremskaffet ny NK 1500 notlegger og FLH-112 flålegger.

I redningsutstyret er det kommet ny MOB-båt davit fra MB Hydraulikk, og Erling Haug har supplert diverse redningsutstyr.

Innredningsarbeidet er utført av Bergen Skipsinnredning, Norhordland Elektro har utført de elektriske installasjonene og navigasjonsutstyr kommer fra Sigurd Solberg AS

Av andre leveranser kan nevnes at Ahlsell har levert ventiler, Sotra Marine Produkter har stått for anker, utvendige dører er fra Libra-Plast og dekksbelysning fra O.S. Solhaug. Preplast har levert ballast- og RSW-sirkulasjonsrør, og Astor har montert disse. Rørleggerarbeidet er utført av Haugland VVS. Tess Mongstad har hatt leveranser av røropplegg for hydraulikk.

Stål- og aluminiumsleveransene kommer fra Smith Stål AS, og det er anvendt Reichhold polyester og Diab kjernemateriale.

M/S «BLUEFIN»

Etter ombyggingen har fartøyet følgende hoveddata:

Lengde o.a. 34,70 m
Lengde b.p.p. 30,20 m
Bredde 7,50 m
Dybde i riss 6,282 m
GT 331
NT 99
Fiskerinr. SF-12-F
IMO nr. 9028603