Gå til innhold
Annonse
Annonse

Fred. Olsen Cruise Lines har hatt M/S «BLACK WATCH» til ombygging ved Blom + Voss, Hamburg, et arbeid som pågikk fra 18. april til 20. juni.

Skipet er bygget for så lenge siden som i 1972 ved Wärtsilä Oy AB, Helsinki som byggenummer 395 og har skiftet navn ved fire anledninger. I 1981 ble hun forlenget, og ombygginger har funnet sted i 1989, 1991 og i 1994, – de to siste i forbindelse med salg av skipet.

Ombyggingen
Det vesentligste er at hovedmaskineriet er skiftet. Inn er kommet fire MAN B&W Diesel L32/40 7-syl. dieselmotorer med samlet output 18.000 hk. De gamle motorene hadde ni sylindre, og forbedringen innebærer lavere drifts- og vedlikeholdsutgifter. De gamle motorene krevde omfattende løpende vedlikehold. Dessuten var det sprekker i motorblokkene, noe som gjorde at de bare kunne kjøres med 70% ytelse. Det blir således en stor forbedring med det nye hovedmaskineriet. Under prøveturen oppnådde skipet en fart på 21,5 knop ved 95% MCR mot tidligere 18 knop.

De to generatorsettene er også nye og er av merke MAN B&W Diesel Holeby 8L21/31. Nye er også to gearbokser fra Renk.

Over dekk
Noen av lugarene er blitt oppgradert under verkstedsoppholdet. Det innebærer flere lugarer med balkong. Skipet kan dermed skryte av å ha både dobbeltlugarer og enkelt-lugarer med balkong, inkludert Superior enkeltlugar. Passasjerkapasiteten er for ca. 800 passasjerer.

Offentlige områder er også blitt oppgradert. Totale kostnader beløper seg til ca. euro 50 millioner. Dersom man skulle bygge et helt nytt skip antas det å måtte koste rundt $250 millioner.

M/S «BLACK WATCH»
Hoveddata:

Lengde o.a.
205,46 m
Bredde
25,20 m
Dybde i riss
16,20 m
Pass.kap.
ca. 800
GT
ca. 28670
NT
ca. 11527


Skipskjøp
Fred. Olsen Cruise Lines kjøpte tidligere i år et søsterskip til «Black Watch», nemlig «Grand Latino» på 28.388 GT og med 837 lower berths kapasitet. Også dette skipet skal gjennomgå oppgradering før hun kommer inn i rederiets tjeneste i begynnelsen av 2006, og da med ca. 800 lugarer tilgjengelig. Skipets nye navn blir «Boudicca» som betyr "seierrik" (victorious) etter overtagelsen som finner sted i oktober.

Det er det britiske cruise-markedet som gir grunnlaget for utvidelsen med et fjerde skip. «Boudicca» skal operere ut fra Dover og Southhampton. Rederiet har hovedkontor i Ipswich og eies av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA.