Gå til innhold
Annonse

– forskningsskip fra Hvide Sande

Annonse

A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri overleverte forskningsskipet M/S «AURORA» til Aarhus Universitet, Science and Tehnology den 25. mars 2014 som verftets byggenummer 130. Fartøyet ble døpt samme dag av Miljøminister Kirsten Brosbøl.

A/S Jørgen Petersen har sammen med verftet stått for nybyggets design. Dette er et multifunksjonelt forskningsskip der fleksibilitet har vært viktig både når det gjelder innredning, utrustning og arbeidsoppgaver.

I fremtiden vil havforskning være endnu vigtigere, da den menneskelige påvirkning af jorden og behovet for havets ressourcer stadig øges. Det er derfor vigtigt, at danske havforskere har adgang til moderne og veludrustede forskningsfartøjer, hvis Danmark skal blive ved med at have den høje standard inden for havforskning, sa Niels Christian Nielsen, som er dekan for Science and Technology på Aarhus Universitet, i sin tale til «Aurora»s dåp.

Skipet har vært under planlegging siden 2007, men den endelige planleggingen skjøt fart i 2009 da finansieringen kom på plass. “Aurora” har kostet 40 millioner danske kroner, hvorav 30 kommer fra Forskning- og Innovationsstyrelsen. De resterende 10 millionene kommer fra Aarhus Universitet som i tillegg har donert 7 millioner som skal brukes til forskningstokter. M/S «AURORA» erstatter nå «Tyra» som ble bygget i 1993 ved Mathiesens Baadebyggeri, og som skal selges.

I styrehuset er det innredet et survey-område hvorfra blant annet CTD, ROV og seismiske operasjoner kan styres.

Fartøyet er arrangert med tørrlaboratorium på 16 m2 samt våtlaboratorium. I tillegg er en tredje sentral arbeidsplass for forskerne plassert i den akterste del av styrehuset med uhindret utsikt over arbeidsdekket.

Messen på 30 m2 er skipets primære oppholdsrom og kan også fungere som undervisningslokale.

M/S «AURORA» beskrives som nærmest lydløst, og fleksibiliteten gir seg utslag i at skipet kan seile som et biologiskip den ene dagen og som et geologiskip den andre. Det er ikke noe fastlåst utstyr ombord, og forskerne bringer med seg det som trengs for de individuelle formålene. Andre universiteter kan også leie skipet. For ytterligere å øke komforten ombord er skipet utrustet med en rulledempningstank og en bulbbaug.

Fartøyet er godkjent for fartsområde innenfor Nordsjøen øst for 3 grader Øst og syd for 62 grader Nord og i Østersjøen.

M/S «AURORA»

Hoveddata:

Lengde o.a. ............................................................................................................  28,00 m

Lengde b.p.p. ........................................................................................................  25,68 m

Bredde mld. ............................................................................................................  8,50 m

Dybde i riss ............................................................................................................  4,34 m

Draft .......................................................................................................................  2,75 m

GT ...............................................................................................................................  310

NT .................................................................................................................................  91

DW ............................................................................................................................  155 t

Akterdekk ................................................................................................................  75 m2

IMO nr. ...............................................................................................................  9681596

Maskineri

Propellerne fra Hundested er spesialdesignet for fartøyet, inkludert til seismiske oppgaver. Motorer og gear er montert på støy- og vibrasjonsdempende gummiføtter. Fremdriftsmaskineriet består av 2 x Scania DI 13 H71M dieselmotorer hver med ytelse på 368 kW som driver 2 x CP Hundested propellanlegg via reduksjonsgear av samme fabrikat. Service fart er ca. 8 knop og max fart ca. 11 knop.

Hjelpemaskineret utgjøres av en Scania og en Sisu motor, med total ytelse 428 kW. En baugthruster på 150 kW fra Hundested Propeller forbedrer fartøyets manøvreringsegenskaper.

Dekk

Akterdekket har et totalareal på 75 m2 og strekker seg inn i wetlab (25 m2) gjennom en rulleport uten karmhøyde. Det er 2 x arbeidsspill på A-ramme akter som er på 5 tonn SWL, og en kran er på 1,5 tonn ved 8 m rekkevidde, eller 1,18 t/11 m. Det er eget rom for 2 x 20 fots containers.

Fartøyet har en survey plattform over styrehus med direkte kommunikasjon med styrehus.

Diverse

Skipet er arrangert med innredning for 14 personer inkludert besetning som er på 2-4 personer. Innredningen er konstruert med støyreduserende paneler for å holde lydnivået under Søfartsstyrelsens anbefalte nivå.

Skipet er utstyrt med EMRI DP0 dynamisk posisjonering. Av fastmontert akustisk utstyr er Applanix POSMV320 survey navigasjonsløsning samt Navipac, Reson SEABAT 7125 ekkolodd, Innomar SES2000 Sub-bottom profiler og Scanmar trawl monitoringsystem med to sensorer for undervannsdata. Av annet utstyr kan nevnes Simrad ES70 fish finder ekkolodd. Seabird CTD og rosette inngår i lab-utstyret.

-

A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri er travelt beskjeftiget med service oppgaver, inkludert arbeider relatert til offshore vindindustrien, der firmaet blant annet leverer daviter. Verftet er også engasjert i olje- og gassindustrien innen stålkonstruksjoner.