Gå til innhold
Annonse
Asbjørn Selsbane
Asbjørn Selsbane

– kystfiskebåt fra Karstensens Skibsværft

Annonse

M/S «ASBJØRN SELSBANE» ble overlevert fra Karstensens Skibsværft A/S, Skagen til Asbjørn Selsbane AS v/Andreas Hansen den 19. september 2013 som verftets byggenummer 421. Dåpen fant sted på Sommarøya den 28. september med Henriette Andrea Hansen som gudmor. Skroget er bygget ved Western Baltija Shipyard i Litauen.

På kontraheringstidspunktet ble det opplyst at dette ville bli Norges største kystfiskebåt med sine 55 meter og 420 m3 RSW kapasitet. Fartøyet er bygget etter Karstensens Skibsværfts egen design.

Rederiet er et familieeiet selskap engasjert i både hvitfiske og pelagisk fiske. Selskapet ble grunnlagt av Alf Hansen og hans tre brødre i 1958 og drives nå av sønnen Andreas Hansen.

M/S «ASBJØRN SELSBANE»

Nybygget var opprinnelig planlagt å ha gassdrift, men endte opp med et hybrid system med kombinasjon av dieselelektrisk og konvensjonell dieseldrift.

Hybridsystemet gjør fartøyet istand til å bruke variabelt kraftforbruk med høy propelleffektivitet. Flere operasjonelle modi kan brukes for at maskineri og propeller kan kjøres optimalt. Et hybrid PTH/Boost modus er en konfigurasjon der hovedfremdriften drives av dieselmaskineriet, og systemet er designet for elektrisk fremdrift som nødmodus eller som boost modus. Andre konfigurasjoner kan optimaliseres for elektrisk fremdrift. Fartøyet kan utnytte kraften som trengs for spesifikke typer operasjon i enten elektrisk eller dieselmekanisk modus, eller med begge systemer i “boost” modus. Det hybridet systemet er fleksibelt, drivstoffeffektivt og har høy redundans. Videre er dieselmotorene tilknyttet et varmegjenvinningsanlegg som vil gi økonomiske besparelser.

Fartøyet er klargjort for fiske med snurrevad og not og er også rigget for trålfiske. Fabrikken har frysekapasitet på ca. 30 tonn sløyd fisk per døgn.

«ASBJØRN SELSBANE» er hjemmehørende i Tromsø og har DNV klasse ✠1A1, Fishing Vessel, E0, TMON med følgende hoveddata:

Lengde o.a. 55,00 m
Lengde b.p.p. 49,20 m
Bredde mld. 12,80 m
Dybde i riss til h.dk 5,30 m
Dybde i riss til sh.dk 7,80 m
ESW kap. 420 m3
DW ca. 1.000 t
GT 1191
NT 357
IMO nr. 9657193

Drivstofftankene er på 300 m3 og ferskvannstankene på 30 m3.

Maskineri

Det hybride fremdriftsmaskineriet består av en MaK 6M25 dieselmotor med ytelse på 2500 kW + 500 kW (Boost) som via Scana Propulsion ACG 75 reduksjonsgear driver en CP75/4 propeller av samme fabrikat. Fjernkontroll er type Scana Neptune II, og styremaskineri er type Tenfjord.

Strømforsyningen besørges av to DI16 motorer fra Scania CV AB, levert av Hans Østergaard, og nødaggregatet er av samme fabrikat. Fartøyet har også en AVK akselgenerator. Thrusterutrustningen utgjøres av to FU63 manøvreringsthrustere fra Brunvoll.

Pumpeleveransene er fra Bombas Azcue, ITT Flygt og Hidrostal, mens Alfa Laval har supplert separatorer. Kompressor er fra Atlas Copco. Ventilasjonsanlegget kommer fra Aeron, og Emerson har levert tank sounding system. Boxkjølere er fra Bloksma/NRF.

Brannsikkerhetsmessig har Semco Maritime levert brannslukningssystemet med alarmanlegg fra Scana Servoteknikk.

Dekk

RSW systemet er fra FrioNordica og er på 2x750.000 kCal/t, og MMC har levert losseanlegg og automasjon. Ozonanlegget kommer fra Normex. Fabrikken er levert av Optimar, og fryseanlegg er fra FrioNordica.

Triplex har levert notutrustning, fiskepumpe og kraner, mens en hjelpekran er fra Meydam, type TMP. Vinsjutrustningen er fra Rapp Hydema, og Brdr. Markussen har levert trålblokker. Sotra Marine Produkter har stått for ankerutrustningen.

Vinduer er fra Van Wingerden, Seematz har levert søkelys, ledbelysning er fra Luminell og navigasjonslys fra Den Haan. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Jotun. I redningsutstyret ombord inngår Noreq MOB-båt og davit.

Innredning

Nybygget har lugarkapasitet for 16 personer, men normalt vil mannskapet være på 7-10 personer. Maritime Montering har utført innredningsarbeidet og har levert møbler sammen med Ekornes. Innredningsdørene er fra Momec, og Alu Design har levert styrehusstoler. Jets har tatt seg av toalettsystemet ombord.

Diverse

Hanstholm Elektronikk har utført de elektriske installasjonene, og hovedtavle er fra Circuit. MCS har levert Evolution V5 til fartøyet, mens PMS er fra Deif (Delomatic 4).

Når det gjelder elektronisk utstyr er det en rekke Furuno produkter ombord, inkludert navigasjonsutstyr som FAR-2137S og FAR-2117 radar, RW-9600 radar, GPS GP-150, GPS-33, GPS compass SC-110, ST-50 GPS, ST-33 GPS og T-2138 TECDIS. Fiskeletingsutstyret innbefatter FSV-85 ekkolodd, FCV-1200L fishfinder, CI-68 doppler sonar og TS-337A trålsonar og i kommunikasjonsutstyret finnes SSB FS-1575 VHF, FM-8900S VHF, Navtex NX-700-B, Furuno FELCOM-18 og GMDSS VHF radio. I tillegg kommer Furunos nye displayløsning FNMS system.

Karstensens Skibsværft A/S har flere nybygg for norske kontrahenter i ordre for levering fremover. Det gjelder bnr. 423 “Herøyhav” som skal leveres i desember, bnr. 426 til Haugagut i april 2015 og bnr. 427 “Kvannøy” til Nyholm i juni samme år. Verftet skal dessuten levere bnr. 425 “Astrid” i april 2014.