Gå til innhold
Annonse

– Ro/Ro skip fra Tyskland

Annonse

DFDS A/S, København fikk overlevert Ro/Ro skipet M/S «ARK GERMANIA» fra P+S Werften GmbH, Stralsund den 19. april 2014 som verftets byggenummer 500. Skipet ble døpt av Prof. Dr. Johanna Wanka, German Federal Minister of Education and Research i en seremoni 23. august 2013.

Forhistorien til kontraheringen går tilbake til november 2012. Da annonserte Scandlines at rederiet kansellerte nybyggingskontraktene med P+S Werften GmbH i Stralsund som  gjaldt to ferger som ble kontrahert i 2010. To måneder tidligere hadde DFDS gjort det samme, og også her var det snakk om to skip, men av typen Ro/Ro som hadde blitt bestilt i november 2010. Grunnen som ble gitt, var at verftet hadde brutt flere av kontraktsbetingelsene. Innbetalingene var imidlertid dekket av bankgarantier.

Så i begynnelsen av januar 2013 kunne DFDS meddele at det var igangsatt forhandlinger mellom rederiet og P+S Werften GmbH for bygging av to Ro/Ro nybygg. Og i midten av februar ble det kunngjort at en endelig kontrakt var inngått for to slike skip. Nybyggene skulle inngå i DFDS’ samarbeid med Det tyske forsvaret under “ARK project”, et samarbeid som er basert på charter avtaler for perioden 2013-2021. Det het seg videre at det første skipet skulle leveres i 4. kvartal 2013 og det andre i 1. kvartal 2014. Totalprisen ble oppgitt til cirka Euro 84 millioner. Det var i tillegg planlagt investeringer på Euro 6 millioner i spesielt utstyr.

Allerede i midten av april i fjor var “ship hull assembly” fasen fullført for skipet, og nå, ett år senere, er altså «ARK GERMANIA» blitt overlevert rederiet.

ARK

Ifølge Admiral Danish Fleet ble ARK prosjektet etablert i 2003 i henhold til Prague Capabilities Commitments møtet i november 2002.

Skipene i ARK prosjektet består av Ro/Ro skip som opererer mellom Nord-Norge, Falklandsøyene, Tanzania, Pakistan og Irak. Operasjonsområdene er imidlertid ikke restriktert til spesifikke områder. Danmark deltar sammen med 25 andre nasjoner. En avtale med Tyskland ble inngått i juni 2009. Nye ARK skal implementeres i løpet av 2014.

Blant kravene til ARK er at skipene skal opereres meget fleksibelt, inkludert til relativt underutviklede havner globalt. Skipenes lengde skal maximum være 200 meter og de skal kunne selvlosses over en av de tre rampene. «ARK GERMANIA» har lengde på 195,2 m. En annen restriksjon har vært bredde på 26,5 m for å kunne passere Immingham slusene, noe dette skipet ikke kunne klare for å oppfylle kravene til kapasitet. Bredden er således blitt 30,5 m. Det hører med til historien at DFDS i det siste har benyttet Imminghams ytre havn slik at bredderestriksjonen ikke får stor betydning. Et annet krav er containerkapasitet på 342 teu på dekk.

M/S «ARK GERMANIA»

Skipet er planlagt brukt på internasjonale fraktruter. I tillegg til bruk som Ro/Ro skip, kan fartøyet også gjøres tilgjengelig til danske og tyske væpnete styrker etter behov for såkalt “secured commercial strategic marine transportation” oppdrag. De to landene har hatt et slikt samarbeid siden 2006.

Skipet beskrives som Multi role, Short sea, Ro/ro skip med bilkapasitet på ca. 3000 løpemeter fordelt på ni kjørebaner. Det er 60 reefer plugger fordelt på hoveddekk og shelterdekk, og lasting/lossing skjer via to akterramper pluss en sideport. Førstnevnte måler 14 x 11,7 m henholdsvis 14 x 8 m.Tanktop dekket har forøvrig et hydraulisk hengedekk på 1900 m2 som kan brukes til mindre militære kjøretøyer. De tre trailerdekkene er forbundet med faste ramper. Skipet er utstyrt med kran på babord side på 40 tonn SWL (safe working load).

M/S «ARK GERMANIA» er bygget til klasse i Lloyd’s Register med notasjonene 100A1, “Roll on - Roll off cargo ship”, IWS, NAV1, L1, ICE 1C, LMC, UMS, PMS, SCM, BWMP(S). Skipet fører DIS flagg og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ..........................................................................................................  195,20 m

Lengde b.p.p. ......................................................................................................  185,96 m

Bredde største ......................................................................................................  30,50 m

Draft .......................................................................................................................  7,00 m

GT ...........................................................................................................................  33313

NT .............................................................................................................................  9993

DW .......................................................................................................................  11.145 t

Lanemetre kap. ..........................................................................................................  3000

Aksjonsradius .....................................................................................................  8.000 nm

IMO nr. ...............................................................................................................  9609952

Maskineri

Skipets hovedmaskineri består av 2 x MAN B&W 8S40ME-B9 dieselmotorer med total ytelse på 18.160 kW som er koblet til 2 x Alpha Mk 5 propeller, hver på 1300 kW.

Hjelpemaskineriet utgjøres av 3 x MAN Holeby 16/24 motorer hver på 700 kW pluss 2 x akselgeneratorer à 1400 kW. Service fart er ca. 20,5 knop med et bunkersforbruk på ca. 60 tonn HFO per 24 timer.

Skipet er også utstyrt med to sidethrustere, hver på 1300 kW.