Gå til innhold
Annonse
Foto:Harald Valderhaug
Foto:Harald Valderhaug
Annonse

AMC CONNECTOR AS tok levering av byggenummer 719 fra STX OSV Søviknes, M/S «AMC CONNECTOR», den 22. november 2011. Manager for nybygget er EMAS Offshore Services Pte Ltd., Singapore. Skipet er et STX OSCV 06 L design og beskrives som et offshore service konstruksjonsskip og kabellegger. Skroget er bygget ved Tulcea i Romania.

Nybygningskontrakten ble plassert ved Aker Yards i begynnelsen av 2007 med Aker Oilfield Services som kontrahent, et selskap som da ble dannet av Aker Yards, Aker, Aker Kværner og DOF Subsea. Det var en kontrakt for fire store brønnintervensjons-/konstruksjonsfartøyer til verdi ca. en milliard kroner per skip. AOS hadde imidlertid kanselleringsrett på to fartøyer. Levering av første skip ble satt til våren 2010.

I oktober 2010 ble det offentliggjort at Aker Solutions hadde inngått en avtale om å overføre eierskapet i datterselskapet Aker Marine Contractors (AMC) til det Singapore-noterte selskapet Ezra Holdings Ltd i bytte for eierandeler i Ezra og kontanter. Og i tillegg overførtes halvparten av Aker Solutions eierskap i installasjonsfartøyet «Aker Connector» (nå «AMC CONNECTOR») til Ezra. Det ble også nevnt at Ezra opererer i offshoremarkedet under merkenavnet EMAS. Med dette nybygget på laget har EMAS AMC nå en flåte på ni skip.

EMAS AMC vant forøvrig to Statoil kontrakter i januar til total verdi fra ca. NOK 425 millioner opp til 600 millioner for arbeid på den norske kontinentalsokkelen i Nordsjøen. Kontraktene skal ledes fra Oslo kontoret.

Nordea har stått for byggelånsfinansiering av nybygget.

M/S «AMC CONNECTOR»

Dette er det 6. nybygget av dette STX grunndesignet med forgjengere som «Skandi Acergy», «Skandi Arctic», «Skandi Aker» (Skipsrevyens Årets Skip 2010), «Aker Wayfarer» og «Normand Oceanic» – alle behørig omtalt i SKIPSREVYEN.

M/S «AMC CONNECTOR» har vært gjennom en omfattende redesign prosess for å skreddersy skipet til operatørens behov. På dekket befinner det seg en enorm kabelleggingskarusell med 6.000 tonns kapasitet, mens den under dekk har kapasitet på 3.000 tonn. Skipet er utstyrt med et Horizontal Lay System som setter ut kabler over skutesiden. Fartøyet har lastekapasitet på cirka 9.000 tonn med undersjøiske kabler og annet utstyr og er godt forberedt for installasjonsoppdrag. AHC kraner hører med til utstyret. Skipets design gjør henne istand til å operere i signifikant bølgehøyde på 4-5 meter. På vei til Søviknes var skipet innom STX Florø for 5 meters økning av bredden på aktre delen for bedring av stabilititen.

«AMC CONNECTOR» var klar for oppdrag fra 1. kvartal 2012, og “Subsea power cable provider” ABB har sikret seg henne for intallasjonsarbeider i 2012 og 2013.

Skipet fører NIS flagg med Oslo som hjemstedshavn og er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, ICE-C, SF, COMF-V(3)C(3), HELDK-SH, E0, DYNPOS-AUTRO, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, DK(+), TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 156,90 m
Lengde b.p.p.
137,70 m
Bredde p.sp. 32,00 m
Dybde i riss til h.dk. 12,00 m
Draft max.
8,70 m
GT
19816
NT
5945
Dekksareal
2650 m2
Lettskip
13.870 t
IMO nr.
9435480

Tankkapasitetene er for brennolje ca. 2300 m3, for ferskvann ca. 1900 m3 og for vannballast ca. 10.000 m3. Metizoft har utstedt Green Passport sertifikat til skipet.

Maskineri

Skipet har diesel-elektrisk fremdriftssystem levert av Siemens med 2 x MAN Diesel 8L32/40 dieselmotorer hver med ytelse på 3840 kW og 4 x 6L32/40 motorer hver på 2880 kW. De seks generatorene er Siemens leveranser, og fremdriftspropellene omfatter en RRM 86XF5//4E-3700 og to Contaz 25 hver med ytelse på 3500 kW. Gear er type RRM 1500 AGHC. Med full last ombord kan fartøyet seile med ca. 16 knops fart.

Styremaskin er type Tenfjord som opererer Hinze High Lift ror, og thrusterutrustningen utgjøres av en RRM thruster på 1800 kW og to azimuth thrustere hver på 1500 kW pluss to på 1900 kW hver.

Skipet har to Cummins hjelpemotorer og et nødaggregat av type Nogva Scania DI 16/Stamford med ytelse på 600 kW. Castrol har levert smøreolje, og Bunkers Oil har stått for bunkersolje.

SCR katalysator systemet er fra H+H Umwelt. Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sauer og Tamrotor har levert kompressorene og separatorene er fra Westfalia og RWO. STX HVAC har levert ventilasjonsanlegget, proviant kuldeanlegg kommer fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk og Johansen Maritime har supplert sanitærutstyr. Kjelutrustning er fra Ulmatec Pyro, og isoleringsarbeidene er utført av R&M Ship Interior. Enwa har levert omvendt osmoseanlegg, mens flowmeter er en leveranse fra A.M. Instrumentering. Tero Marine har levert TM Master.

Maskinrommet er utstyrt med Watermist brannslukkingssystem.

Dekk/innredning

«AMC CONNECTOR» er utstyrt med to heave-compensated offshore kraner med 400 tonn henholdsvis 50 tonns kapasitet som kan operere ned til 3.000 meters vanndyp som matcher ROV’enes kapasitet. Kranene er levert av National Oilwell Varco. Skipet har to moderne ROV’er ombord, en som opereres gjennom moonpool og den andre handles over skutesiden. TTS Ships Equipment har levert sideporter, og Odim har stått for LARS systemet.

Dekket kan utnyttes med stor fleksibilitet – for eksempel kan moduler på dekk bli flyttet slik at et areal på 1500 m2 frigjøres for transport av store enheter. Leveransen av tredekk er fra Adam Sag & Høvleri.

Helidekk er levert av Marine Aluminium, og Gurskøy har levert landganger. Bohamet er vindusleverandør, og viskere er type Wynn. Dekksmaskineri er type Odim, og Varde har levert fortøyningsvinsjer. Det er også to mindre kraner ombord fra Abas, en på 3t/15m og den andre på 10t. Eide Marine Tech har forestått ankerutrustningen.

Libra Plast har levert utvendige dører, mens vanntette skyvedører er fra IMS. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og overflatearbeidene er utført av Norcoat.

Redningsutstyret består av Umoe Schat Harding livbåter i davit fra samme leverandør, Viking redningsflåter og Weedo 700 MOB-båt fra Maritime Partner i TTS Marine davit. Hospitalutstyr kommer fra Medi 3.

M/S «AMC CONNECTOR» har lugarkapasitet for 140 personer. R&M Ship Interior har levert innredning og utført innredningsarbeidene. Beha bysseutstyr er levert av Mare Safety. Toalettsystemet er fra Jets Vacuum og incinerator fra Teamtec. Brattvåg Elektro har utført de elektriske installasjonene.

Elektronikk

Emil Langva AS har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr til nybygget med blant annet Furuno FAR-2118 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Furuno GP-150 satnav, Furuno FAX-30 kart, Furuno FCR-2837 kartplotter, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Furuno NX-700 navtex, Fleet 700 Felcom, Cassens & Plath kompass, SGB Meridian gyrokompass, Anschütz autopilot, Tron 40 S MKII og Tron 45 SX Epirb, Tron SART radar transponder, Sailor RT 5020 MF/HF radiostasjon, Sailor RT 5022 VHF, ICOM VHF, Motorola GP-540 VHF og Motorola GP-380 UHF.

STX Electro har levert alarm, monitoring system og IAS, mens DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime.

STX OSV Søviknes skal levere bnr. 748 til Simon Møkster Rederi i februar, bnr. 761, bnr 762 og bnr. 763 alle til STX Panocean (samme gruppe som verftet) i juni og desember 2012, samt i juni 2013.