Gå til innhold
Annonse
Annonse

Mundal Båt AS, Sæbøvågen har hatt fiskefartøyet M/S «Albacore» som tilhører Albacore AS, Florø, til ombygging. Båten ble tilbakelevert til rederiet 15. februar. Ombyggingen var prosjektert av Maritime Engineering.

Båten ble opprinnelig bygget ved Brødr. Hukkelberg AS i 1988 som «Stokke Sernior» og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 5-6/1988. Sandy AS stod for konstruksjonen og bygget også skroget (Sandøy Plastindustri) i GRP-sandwich. L.o.a. var den gangen 19,95 som ble til 21,3 meter i 2001 i forbindelse med eierskifte.

Ombyggingen
Nå er fiskefartøyet blitt forlenget med en meter i hekken og fire meter på midten. For å dele skroget ble det blant annet benyttet et system med wirekutting, utført av Sørheim Riveservice. Dette systemet kan kutte gjennom plast, kjernestål og betong.

En ny seksjon på hoveddekk er innredet med nye lugarer, vaskerom og kjøle-/proviantrom. Det er kommet ny og større bysse og større messe/oppholdsrom. Innredningsarbeidet er utført av Bergen Skipsinnredning.

Forlengelsen betyr at lasterommet er blitt fire meter lengre. Brennoljebunntank ble tillaget i senterrom.

På shelterdekk er det laget nytt omkledningsrom. All dekksutrustning er blitt flyttet og omarrangert, samt at det er montert ny Triplex dekkskran og slangetrommel.

Inspeksjon av konstruksjon
Båten er bygget i GRP-sandwich, og i forbindelse med forlengelsen kunne man inspisere alle deler av fartøyet. Det viste seg at det ikke var noen tæring eller korrosjon på skroget og heller ikke i skott eller i tankene.

Lasterommet var ikke blitt malt på 18 år, men det var ingen flassing eller rustproblemer. Nå ble imidlertid rommet malt på nytt. All isolasjon var intakt, både i lasterom og i innredning.

Kvalitet på fisk i RSW-tankene (opprinnelig kapasitet 105 m3 levert av Aquaterm) har i alle år vært svært god, og isolasjonsevnen har ikke forandret seg siden båten var ny.

Elektroarbeidet under ombyggingen ble utført av Nordhordland Elektro AS.

Hoveddata:
Data etter ombygging foreligger ikke bortsett fra L.o.a. på 26,4 meter. Opprinnelig var bredden 6,7 meter og dybde i riss 3,5 meter. Båten hadde den gangen en Caterpillar 3412 TA fremdriftsmotor og et Hundested propellanlegg.

*

Mundal Båt AS konsentrerer seg nå kun om reparasjoner etter gjenoppstarten i januar 2004.