Gå til innhold
Annonse
Annonse

Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand overleverte byggenummer 59, M/F «TIDEFJORD» til Tide Sjø AS 7. april. Fergen har kapasitet for 120 personbiler og 350 passasjerer og er designet av Multi Maritime. Skroget er bygget ved Western ShiprepairYard i Klaipeda, Lithauen.

Senere kommer søster-fergen «Tidesund», og de nye fergene skal skal inn på sambandet Hareid-Sulesund der de erstatter «Melshorn» og «Vardehorn».
Det var Nor-Ferjer som i sin tid stod for kontraheringen av fergene, og dette selskapet er nå innlemmet i Tide Sjø AS. Tide Sjø ble offisielt det nye navnet fra 1. januar i år og er eiet av Tide ASA. Dominerende eier i det selskapet er Det Stavangerske Dampskibsselskab AS.

M/F «TIDEFJORD»
Fergen har kapasitet på 120 personbiler, alternativt 10 vogntog i kombinasjon med personbiler. Kapasitet for passasjerer er på 350. Fergen er klasset i DNV ✠1A1, R4, Car ferry B, E0, DNS Operation area 2 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 113,56 m
Lengde bildekk 105,00 m
Største bredde 17,20 m
Bredde p.sp.
16,80 m
Dybde i riss h.dk.
5,50 m
Dypgående design
3,10 m
GT 2979
NT 893
Pbe kap.
120
Pass. kap.
350
IMO nr
9419204
Tankene har kapasitet på 2x121,9 m3 brennolje og 24 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire Mitsubishi dieselmotorer, to type S12R-MPTK hver med ytelse 1200 kW og to av type S6R2-MTPTKF hver på 640 kW. Det dieselelektriske fremdriftsanlegget omfatter også to Schottel STP 1010 propeller hver på 1200 kW og fire Stamford generatorer, to på 1345 kVA og to på 765 kVA. ABB er leverandør av el.motorer og frekvensomformere.
Pumpeutrustningen er fra Allweiler og Grundfos Pumper, Sperre har levert kompressorer og evaporator er fra Tøssebro.Ventilasjonsanlegget er en Aeron leveranse, og Teknotherm har levert kompressor, mens kjel er fra Pyro. Øvre-Johnsen har levert CJC fuel oil filter separatorer. Sondex har levert platevarmevekslere, og kjølere er fra Bloksma.
Isoleringsarbeidet er utført av HMC, og Autronica Fire and Security har levert brannslukkingsanlegg, både skum og argonite systemer.

Dekk/innredning
Odim Brattvaag Winch har levert ankervinsj og capstan, mens Sotra Marine Produkter har forestått ankerutrustning til fergen. Vindusleveransen er fra CC Jensen, og O.S. Solhaug har stått for vindusviskere. Skyvedører er leveranse fra Tønsberg Skips & Industriservice, og Libra-Plast har levert utvendige dører. Tranberg henholdsvis Norselight har levert lanterner henholdsvis lyskastere, og Star Carboline malingsprodukter er anvendt til oppmaling av fartøyet. Kockum har supplert typhon.
Redningsutstyret består av et MES fra Brude Safety som også har levert MOB-båt type DSB Kopas 4.3 SR.
Innredningsarbeidene er utført av HMC, inkludert kafeteria der Termo Storkjøkken har levert utstyr. Jets Vacuum har levert toalettsystemet, og de elektriske arbeidene er utført av Acel AS som også har stått for hovedtavle.

Elektronikk
Emil Langva har levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr som omfatter Furuno FAR-2117 ARPA radar, FAR-2137S radar, Simrad GC 85 gyrokompass, Simrad AP 50 autopilot, Furuno GP-150, Simrad CS66 kartsystem, Simrad AI70 AIS, Tron TR-20 GMDSS VHF, Motorola GM-360 UHF, Motorola GP-340, Sailor RT-502 VHF, SART radar transponder, Ericsson mobiltelefon og Phontech PA-system.

Fiskerstrand Verft AS skal levere bnr. 60, «Tidesund», i juni, en ferge til Fjord 1 i september, bnr. 62 og 66 til Fjord 1 i april og juli 2009 og bnr. 63, 64 og 65 til Saaremaa Shipping i 2009, 2010 og 2011.