Gå til innhold
Annonse
Annonse

Den første av to konvensjonelle pendelferger, M/F «STORFJORD», ble overtatt av Fjord 1 MRF AS den 19. januar 2011 fra Gdansk Shiprepair Yard “Remontowa” SA og Northern Shipyard SA som byggenummer 1894/1. Dåpen fant sted den 6. november 2010 med Åshild Støbakk som gudmor – i en seremoni der også to andre ferger ble døpt.

Med leveringen av denne fergen og søsterfergen har Fjord 1 en operasjon med 68 ferger på norskekysten. Rederiet er svært fornøyd med arbeidet utført av verftets folk som kvalitetsmessig anses å være på høyde med norske verft. Bil-/passasjerfergen er av type SKS 116 som er verftsgruppens eget design.
«STORFJORD» skal inn på sambandet Festøya – Solevågen sammen med «Hjørundfjord» som skal leveres i mars. Det betyr store forbedringer fra dagens situasjon på denne ruten. Bilkapasiteten er på 116 mot dagens fergers 87 henholdsvis 52 pbe. Vogntog kapasiteten økes betydelig fra dagens 4-5 enheter til hele 14-15 vogntog på de nye fergene. Fordelingen ombord kan være 13 vogntok og 11 pbe på hoveddekk pluss 32 pbe på rampedekk. Det blir totalt vekt på ca. 738 tonn. Max. akseltrykk er 15 tonn.
«STORFJORD» har kapasitet for 292 passasjerer, og i salongen er det 165 sitteplasser. Fergen er klasset i DNV til ✠1A1, R4(nor), Car Ferry B, RP, E0 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 109,93 m
Lengde bildekk 108,00 m
Lengde b.p.p. 99,60 m
Bredde største
17,42 m
Dybde i riss
5,35 m
Dypgående max.
3,43 m
Fri høyde bildekk
5,00 m
Pbe
116
Passasjer kap.
292
Baugramp bredde
12,00 m
GT
2967
NT 891
Displacement
2745 t
IMO nr.
9528469

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av to Mitsubishi S16R-MPTK dieselmotorer hver med ytelse på 1200 kW v/1600 o/min som driver to Schottel STP 1010 FP N thrustere med kraft på 1200 kW hver.
Hjelpemaskineriet består av to Scania DI 12 62M EMS S6/PDE motorer med to MECC ALTE generatorer hver på 1500 kW.
Målinger har vist at dieselforbruket vil ligge på ca. 120 l/t, mens dagens mindre ferger forbruker ca. 200 l/t. Det ventes at utslippet av miljøgasser blir kraftig redusert med det moderne maskineriet. Maskineriet har sitt eget kontrollrom plassert under styrehuset.

Diverse
I redningsutstyret inngår 4 x 150 personer Kopas MES redningsflåter og Ernst Hatecke RB 430 MOB-båt m/Yamaha motor i kran fra Global Davit GmbH. I tillegg kommer Thermo Cruise redningsvester.

Remontowa skal altså levere «Hjørundfjord» i midten av mars, og deretter går verftet i gang med bygging av de fire gassdrevne fergene som Torghatten Nord har bestilt.