Gå til innhold

Torghatten Nord AS, Tromsø kunne den 4. oktober 2012 omsider ta levering av den første i serien på fire “Vestfjorden” gassferger fra Gdansk Shiprepair Yard “Remontowa” SA. M/F «LANDEGODE» er verftets byggenummer 611/1.

For ett år siden fikk rederiet levert to 36 meters ferger fra samme skipsverft, nemlig «Rebbenesøy» og «Uløytind».

I forbindelse med overtakelsen av «LANDEGODE» uttalte Administrerende direktør i Torghatten Nord, Bjørn Laksforsmo – Dette er en stor og etterlengtet dag både for oss ansatte og vårt selskap, vår oppdragsgiver, Statens Vegvesen og ikke minst for lokalbefolkningen som nå endelig skal få mulighet til å se nyferga med egne øyne, og: – Det har tatt lenger tid enn vi beregnet, men det har vært nødvendig å bruke denne tiden for å sikre at vi tar i mot et fartøy som er i henhold til spesifikasjonene.

Og Prosjektleder for nybygg i Torghatten Nord, Jan Egil Sletteng, uttalte blant annet – Dette er en stor milepæl for alle som har jobbet med dette prosjektet og hele rederiet. Nå er det full fokus på ferdigstillingen av de tre siste fartøyene.

Sjøsetting av fergen skjedde så langt tilbake som i november 2011. I den anledning ble det uttalt at rederiet investerer ca. 800 millioner kroner i nye ferger og ombygging av eksisterende.

Kontrakten mellom rederiet og Statens Vegvesen ble opplyst å være på nesten 1,4 milliarder kroner. Kontrakten har 10 års varighet fra 2013 og forutsetter fire gassferger og to ordinære dieselferger, samt reserveferge.

M/F «LANDEGODE»

Fergen skal trafikkere sambandet Bodø – Moskenes og skal drives med naturgass fra Snøhvitfeltet. NOx utslippene reduseres med 90% og CO2 utslippene med 25% (eller 40% ifølge RRM – se nedenfor). Første bunkring i Lødingen skjedde fra en tankbil som hadde fraktet gassen fra Hammerfest til tankanlegget som de fire fergene skal bruke. Gasstanken var visstnok ikke på plass ennå.

Fergen er utstyrt med sidestabilisatorer som fører til mindre krenging i høy sjø. I salongen er 60% av sitteplassene utstyrt med komfortable lenestoler. Passasjerkapasiteten er på 390. Kapasitet for personbiler er ca. 120, eller 12 trailere og 80 pbe. Dette betyr en økning på 30% fra dagens situasjon.

Den nye fergetypen har GT på 5695 og lengde på 93 meter. Sammenligner man konstruksjonen med gassfergene til Fjord 1 (Bergensfjord typen) er disse 6900 GT med lengde på 129,8 meter. «Boknafjord» som ble bygget i fjor, har økt passasjerkapasiteten og GT (ca. 7500) med uforandret lengde. Denne fergen ble omtalt som verdens største gassferge.

M/F «LANDEGODE» har Tromsø som registreringshavn og er klasset i DNV til ✠1A1, R0(nor), Car Ferry A, E0, GAS FUELLED.

Hoveddata:

Lengde o.a. 93,00 m
Bredde største
16,80 m
Dypde i riss 4,00 m
Draft 5,70 m
Pbe 120
Trailers
12
Passasjer kap. 390
DW 650 t
GT 5695
NT 2363
LNG tank 150 m3
IMO 9607370

Maskineri

Disse Torghatten Nord fartøyene er de første som tar i bruk Rolls-Royces Hybrid Shaft Generator (HSG). HSG er et avansert elektrisk system som åpner for mer fleksibel bruk av fart på motor og propeller, slik at effekten blir maksimal og drivstoff-, CO2- og NOx-utslippene reduseres. Gassmotor og integrert ror- og propellsystem (Promas) fører samlet til en reduksjon i CO2-utslipp på ca. 40% sammenlignet med konvensjonelle fartøyer. Leveransen inkluderer hovedtavle og et integrert automasjons- og kontrollsystem, utviklet spesielt for LNG-drevne skip.

Motor er av typen RR Bergen B35:40 V12PG som har ytelse på 5250kW v/750 o/min. Styremaskineri er type Tenfjord og fjernkontroll type Helicon X3. Vulkan Rato har levert gassmaskineri koplinger. LNG tanken er levert av Hamworthy og er på 150 m3.

«LANDEGODE» er utrustet med tre sidethrustere av type RRM TT1300. Strømforsyningen besørges av en MTU 16V4000M43S motor på 2240 ekW v/1800 o/min. Nødaggregatet er av Nordhavn fabrikat type GACE8-06E.

Pumpeleveransene er fra Grundfoss og Allweiler, og både Alfa Laval og RWO har supplert sepratorer. Kompressorer kommer fra Sauer & Sohn, mens Ulmatec Pyro har stått for kjelutrustningen ombord. For brannslukking har Heien-Larssen levert et CO2 system.

Diverse

Fri høyde på øvre bildekk er 4,5 meter og på dekket under 2,5 meter. Akterrampen har bredde på 11,5 meter, mens baugrampen måler 5,5 meter. MacGregor har hatt leveranser som luker, baugport m/rampe, akterport og akterrampe. NDM har levert dekksmaskineri, og vanntette skyvedører er fra IMS. Toalettsystemet er fra EVAC.

Brude Safety har levert et MES Chute SRL med evakueringshøyde 4-25 meter. MOB-båt m/davit er Noreq leveranser.

“Remontowa” skal nå levere “Værøy”, “Barøy” og “Lødingen” til Torghatten Nord.