Gå til innhold
Søsterskipet M/F «HERØYSUND»
Søsterskipet M/F «HERØYSUND»

– ferger fra Fiskerstrand BLRT

Bilfergene «HUSØY» og «LOVUND» ble levert fra Fiskerstrand BLRT AS til Boreal Transport Nord AS henholdsvis 13. november og 11. desember 2013 som byggenumre 12 og 13. Fergene ble døpt av Anne Ebeltoft henholdsvis Aino Olaisen i en seremoni samtidig med «Herøysund» og «Tenna».

Disse fergene er bygget til Sjøfartsdirektoratets passasjerskipsklasse C med lukket bildekk og er av Multi Maritime design MM 64 FC. Skrogene er bygget ved ADA Shipyard i Tyrkia, og utrustningsarbeidet er gjort ved Fiskerstrand Verft.

Alle disse tre pluss «Herøysund» ble døpt samtidig den 14. november, en begivenhet som aldri tidligere hadde forekommet ved Fiskerstrand. (Se: “Fire ferger døpt samtidig” i  SKIPSREVYEN).

Kontrakten for fergene ble inngått i mars 2012, og de skal settes inn på tre forskjellige fergesamband på Helgelandskysten i Nordland fra 1. januar 2014, nemlig Stokkvågen - Lovund, Stokkvågen - Træna og Folstad - Søvik. Verftet vant byggekontraktene i internasjonal konkurranse, og kontraktsverdien er i størrelsesorden 4/500 millioner kroner. Nordland fylkeskommune er oppdragsgiver for sambandene, mens Boreal Transport Nord er operatør.

Rederiet

Boreal Transport Norge AS er et av landets største transportkonsern. Konsernets kjernevirksomhet er ferge-, hurtigbåt-, buss- og trikkedrift. Konsernet har cirka 2100 ansatte og omsatte i 2012 for 2,1 milliarder kroner. Boreal Transport operer 21 ferger, 14 hurtigbåter, 730 busser og 9 trikker og frakter cirka 100.000 passasjerer daglig. Boreal Transport Norge består av datterselskapene Boreal Transport Sør, Boreal Transport Midt-Norge og Boreal Transport Nord. Konsernadministrasjon befinner seg i Stavanger.

M/F «HUSØY» – «LOVUND»

Fergene har kapasitet for 50 pbe og 249 passasjerer/mannskap. Utslippsvennlige dieselmotorer i kombinasjon med skrogformen gjør at den nye fergetypen er betydelig mer miljøvennlige enn dagens. Fartøyene er tilpasset bevegelseshemmede og utstyrt med heis. Det er egen restaurantavdeling, og trådløst nett er tilgjengelig for passasjerene.

Fergene er bygget i henhold til DNV ✠1A1, Car ferry A, E0, R3 (nor) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 71,20 m
Lengde bildekk 62,40 m
Bredde 14,20 m
Bredde største 14,50 m
Dybde i riss bildekk 5,55 m
Pbe kap. 50
Pass/mannskap kap. 249
GT ca. 2357
DW ca. 360 t
IMO nr «HUSØY» 9663403
IMO nr. «LOVUND» 9664471

Drivstoffkapasiteten er ca. 75 m3 og ferskvann ca. 20 m3.

Maskineri

Fremdriften besørges av 2 x Caterpillar 3512TAC dieselmotorer som hver utvikler 1425 bhp, og som driver 2 x RRM AZP085 CP ORT 16TMH propeller. Strømforsyningen besørges av 2 x Caterpillar C9TA motorer hver på 150 ekW.

Pumper kommer fra Allweiler og Ing. Per Gjerdrum (brannpumpe), samt fra EMS Teknikk med hydroforpumper. Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer, og brennoljefilter og lensevannseparator er fra Cflow Fish Handling. Aeron har levert ventilasjonsanlegget, Parat Halvorsen har stått for kjelutrustning og ventiler er fra Ålesund Armatur.

Autronica har levert brannslukkingssystemene med varslingsanlegg fra ACEL (Høglund Marine Automation).

Dekk/innredning

Vinduer er levert av Ide Marine, Tyrkia, vanntette skyvedører kommer fra IMS og Schindler Stahl Heiser har levert passasjerheis. Dimo har levert hydraulikk, og ankervinsj er fra Adria Winch. Fergene er oppmalt med malingssystemer fra Hempel.

Liferaft Systems Australia har levert evakueringssystem og redningsflåter, og redningsbåt m/davit er levert av Noreq.

Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior, og Jets har levert toalettsystemet. De elektriske installasjonsarbeidene er utført av Acel. Samme firma har installert bropulter fra Elpro. Den elektroniske broutrustningen kommer fra Sigurd Solberg AS.

Etter Boreal fergeleveransene skal Fiskerstrand BLRT levere to fôrbåter med gassdrift til Egil Ulvan Rederi i 2014.