Gå til innhold
Annonse
«Lingbank» er overlevert fra Karstensens Skibsværft til partsrederiet Lingbank. Foto: Karstensens Skibsværft
«Lingbank» er overlevert fra Karstensens Skibsværft til partsrederiet Lingbank. Foto: Karstensens Skibsværft

 Rederiet Lingbank har fått overlevert sitt aller første nybygg. Nye «Lingbank» erstattere det 34 år gamle fartøyet, som rederiet overtok i 2005.

Annonse

Det var en klippefast tro på fremtiden i fiskeriet som gjorde at Benny Rasmussen og hans sønner Jens og Jonas bestilte det nye fartøyet fra Karstensens Skibsværft i juli 2016. Rederiet som har base i Hanstholm har et kvotegrunnlag som er en kombinasjon av pelagisk fisk til både industri og konsum. «Lingbank» skal drive trålfiske etter sild, tobis og brisling. 

De stadig strengere kravene til industrifisket har ført til at det under prosjekteringen har vært et stort fokus på RSW-tanker og anlegg, samt mulighet for optimal kjøling av fangsten. 

Hoveddata:

 • Navn: «Lingbank» 
 • Verft: Karstensens Skibsværft
 • Byggenummer: 442
 • Design: Karstensens Skibsværft
 • Lengde: 49,95 meter
 • Bredde: 13,20 meter
 • Tonnasje: 900
 • IMO-nummer: 9816804
 • Rederi: Lingbank
 • Motor:  MAN 8L27/38
 • Gear: ACG850K fra Brunvoll VOlda
 • Propell: CP85/4 fra Brunvoll Volda
 • Generator: AvK Cummins DSG 86, 1200 kW
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Simrad/Furuno
 • Brannslukningsutstyr: Survitec
 • Livbåter: Viking Norsafe
 • Elektrisk installasjon: KS Elektro AS

Nytt design

«Lingbank» er bygget på et helt nyutviklet design fra Karstensens Skisbværft i Skagen, der det har vært et fokus på effektivitet, enkel arbeidsflyt og ikke minst sikkerhet. 

Det er også lagt stort fokus på skrogets utforming og optimering med tanke på lavest mulig forbruk av drivstoff. I tillegg er fartøyet utrustet med elektriske vinsjer, samt flere andre tiltak for å sikre lavest mulig energiforbruk.

Verftet håper at det nye fartøyet vil kunne skape interesse for utskiftning av andre skip i den aldrende danske industrifiskeflåten.  

Selve skroget er bygget i stål mens styrhus, dekkshus, skorstein, for- og aktermast er bygget i aluminium.

Det er montert 1 stk utkoblbart kraftuttak (PTO) på hovedgearet, dette er beregnet for primær drift av skipets strømforsyning via akselgeneratoren på 1200 kW. For ytterligere strømforsyning er fartøyet utstyrt med et generatoranlegg. 

Under fiske hvor de elektriske vinsjene brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil hovedgearets PTO, og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Siden det elektriske systemet er bygget for parallellkobling av de to generatorene, vil det være stor sikkerhet i systemet, siden disse sammen vil kunne dekke fartøyets strømforbruk på tilfredsstillende vis. Dette sikrer en drivstoff- og driftsøkonomisk fornuftig drift, samtidig som det oppnås en stor driftssikkerhet. 

Fartøyet er utstyrt med 8 RSW-tanker som totalt har en kapasitet på 1355 m3.

Utstyr: 

MacGregor Rapp Marine har levert alle vinsjer til nybygget. De består av 2 trålvinsjer på 60t, og 2 nettromler på 60t. I tillegg har de levert frelservinsj, forøyningsvinsj, netsondevinsj og to aktervinsjer. Macgregor har også levert fiskepumpeutstyr og fiskepumpeanlegg. Kranene er av typen MacGregor Triplex, en på fordekk 4tx 16 meter, og en nettkrann akter 4t x 12 meter. 

Hovedmotor er en MAN 8L27/38. Propell og gear er levert av Brunvoll Volda. Akselgeneratoren er en Cummins DSG 86, 1200 kW. Styremaskinen er levert av Tenfjord, mens Ulstein har levert ror. Sidepropeller kommer fra Brunvoll og er av typen FU-45-LTC-1375.

RSW-systemet kommer fra MMC. Viking Norsafe har levert MOB-båt og redningsflåter. 

I styrhuset er det tre 1600 Comfort stoler fra NorSap, mens Maritime Montering har stått for øvrig innredning, med møbler fra Ekornes. 

Brødrene Markussen har levert tråblokker, anker og kjettinger.

Fartøyet er klasset av DNV-GL og har fått +1A Ice-C, Fishing Vessel notasjoner.

Gode arbeidsforhold på broen på det nye fartøyet. Foto: Karstensens Skibsværft
Gode arbeidsforhold på broen på det nye fartøyet. Foto: Karstensens Skibsværft
Når mannskapet ikke jobber kan de slappe av i møbler fra Ekornes. Foto: Karstensens Skibsværft
Når mannskapet ikke jobber kan de slappe av i møbler fra Ekornes. Foto: Karstensens Skibsværft