Gå til innhold
Den nye tråleren «Kongsfjord» er klar for jobb for Lerøy Havfiske. Foto: Vard
Den nye tråleren «Kongsfjord» er klar for jobb for Lerøy Havfiske. Foto: Vard

Lerøy Havfisk sin nye hekktråler er overlevert fra Vard Søviknes. «Kongsfjord» ble døpt i en seremoni i Båtsfjord i februar.

Fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund, i tett samarbeid med Lerøy Havfisk. 

Utviklingen av hekktråleren er basert på de erfaringene som er opparbeidet innen design, bygging og operasjon av flere nye trålere de siste årene. Intensjonen med det nye fartøyets design er å ytterligere fremme både kost- og produksjonseffektivitet om bord, samt ytterligere kvalitetsøkning på fisken og en mest mulig miljøvennlig operasjon.

Fartøyets skrog er bygget ved Vards verft Braila i Romania. Skroget kom til Vard Søviknes i juli 2019, og etter utrustning, testing og ferdigstilling ble hekktråleren overlevert til Lerøy Havfisk sitt datterselskap Finnmark Havfiske, onsdag 15. januar. 

- Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Lerøy Havfisk, hvor alle har fokus på å finne gode løsninger, og utvikle fartøy som tar nye steg både innen miljø, sikkerhet, kost- og produksjonseffektiviteten om bord. «Kongsfjord» er en høyteknologisk hekktråler, som vi alle er stolte av å ha fått være med å bygge, sier verftsdirektør Frode Klokk sier. 

Hoveddata:

 • Navn: «Kongsfjord» 
 • Verft: Vard Søviknes 
 • Byggenummer: 905
 • Design: VARD 8 02 
 • Lengde: 80 meter
 • Bredde: 17 meter
 • Tonnasje: 4171 t
 • IMO-nummer: 9856000
 • Rederi: Lerøy Havfiske
 • Motor: Kongsberg Maritime
 • Gear: Kongsberg Maritime
 • Thruster: Kongsberg Maritime
 • Generator: Nogva Motorfabrikk
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Vard Electro
 • Brannslukningsutstyr: Tyco 
 • Livbåter: Viking Life-Saving Equipment
 • Elektrisk installasjon: Vard Electro / Brattvåg Elektro

Basert på tidligere erfaringer

Det nye fartøyet er av VARD 8 02 design, og er basert på Lerøy Havfisk sin hekktråler «Nordtind», som ble levert fra VARD i januar 2018. «Kongsfjord» har en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter.

Fartøyet har et avansert skrogdesign, som gir effektiv drift både under tråling og transitt. Med et høyt fokus på god fangsthåndtering, sikkerhet for mannskap og bærekraftig operasjon, er også dette fartøyet utrustet med ny og effektiv teknologi for å utføre havfiske mest mulig miljøvennlig. Kongsfjord har et isforsterket skrog med skrogform som er ytterligere optimalisert for redusert drivstofforbruk i både seiling og tråling.

Det er installert en avansert fiskefabrikk med to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk om bord, og tråleren har en frysekapasitet på over 80 tonn pr. døgn.

«Kongsfjord» har også en nyutviklet løsning for fangsthåndtering, med tanker for inntak av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering, og gir høy kvalitet på fisken. Hode og innmat blir lagret i ensilasje tanker og levert på land, for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet.

Utstyr:

Hekktråleren er utstyrt med Vard Electro sin SeaQ Micro Grid løsning, som muliggjør variabelt turtall på hovedmotor samtidig som akselgeneratoren gir en stabil spenning og frekvens til fartøyets elektriske systemer. Omformere til de elektriske vinsjene er direkte tilkoblet SeaQ Micro Grid som gir høyere effektivitet. I tillegg har fartøyet et integrert energilagringssystem, og har muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og dieselelektrisk fremdrift. 

Fartøyets hybride fremdriftssystem, sammen med VARD’s SeaQ Power Management System og en løsning for eksosrensing sikrer lave utslipp av CO2, NOx og støy. Systemet brukes i alle operasjoner og medfører redusert forbruk både under tråling, i transitt og under lossing i havn. 

Kongsberg Maritime har levert thrustere, styremaskin, ror, propeller og gear i tillegg til hovedmaskin. Vinsj, trålvinsj og kraner er levert av Seaonics, mens ankeret er levert av fossen. Livbåtene er levert av Viking Life-Saving Equipment, mens øvrig redningsutstyr er levert av Survitec. R&M Ship Interior har levert utstyr til bysse og messe i tillegg til møbler til lugarene. 

Vard har tidligere utviklet og levert fire fartøy til Lerøy Havfisk; «Gadus Poseidon», «Gadus Njord» og «Gadus Neptun» ble levert i 2013 og 2014, og «Nordtind» som ble døpt og overlevert i januar 2018.