Gå til innhold
Annonse
Søsterskipet F310
Søsterskipet F310
Annonse

Med leveringen av KNM «THOR HEYERDAHL» den 18. januar 2011 er alle fem fregattene levert fra Navantia i Ferrol til Sjøforsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon. Denne siste leveringen hadde verftets byggenummer 309, og leveringen var omtrent et år forsinket. Fregatten ble døpt og sjøsatt i februar 2009. Gudmor var Elisabeth Heyerdahl Lampe som er Thor Heyerdahls barnebarn.

Til stede ved overleveringen var blant annet generalmajor Trond R. Karlsen, admiral Haakon Bruun Hansen, President SEPI Enrique Martinez Robles og President Navantia Aurelio Martinez Estévez.
De fire foregående leveringene er alle omtalt i SKIPSREVYEN, «Fridtjof Nansen» i nr. 3/2006, «Roald Amundsen» i nr. 3/2007, «Otto Sverdrup» i nr. 2/2008 og «Helge Ingstad» i nr. 5/2009. KNM «THOR HEYERDAHL» har fått Larvik som hjemstedshavn.

Prosjektet
Forsvarsdepartementet uttalte at overleveringen markerer en viktig milepæl for Forsvarets hittil største anskaffelse. Forsvaret startet planleggingen av de nye fregatter til erstatning for den gamle Oslo-klassen for snart 20 år siden. Fregattene er levert godt innenfor den vedtatte kostnadsrammen på nesten 19 milliarder kroner.
Fregattene er viktige for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsutfordringer i nordområdene. Fregattene vil gi Norge en god kapasitet for håndtering av alt fra mindre kriser til større konflikter. Fregattene vil i fredstid bidra til suverenitetshevdelse og overvåkning av våre jurisdiksjonsområder til havs. Når de om et par år utstyres med nye helikoptere, vil fartøyene få økt effekt og fleksibilitet. Helikopteret styrker i tillegg den nasjonale kapasiteten innen søk og redning.
Regjeringen planlegger å sende en ny fregatt til antipiratoperasjoner i 2012. En fregatt vil i fremtiden også inngå i NATOs stående atlanterhavsflåte og således utgjøre et viktig bidrag til alliansen.

Fregattprosjektet er det største og mest kompliserte investeringsprosjekt hittil i Forsvaret. Prosjektet har vært beheftet med betydelig usikkerhet, ikke minst når det gjelder fremdrift og kostnad. Fartøyene har blitt noe forsinket. Dette er ikke unormalt for store komplekse byggeprosjekt som en fregatt. Det har i gjennomføringen vært lagt stor vekt på kvalitet. Noe arbeid gjenstår fra verftets side, men det er forventet at dette vil være avsluttet innen utgangen av 2012. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i 1999 og har senere fått godkjent noen omfangsendringer etter Stortingsbehandling. Kostnadsrammen for prosjektet er nå 18.915 millioner kroner. I tilegg kommer kostnader knyttet til helikoptre, nye sjømålsmissil og lettvektstorpedoer, som er finansiert utenom fregattprosjektet.

I forbindelse med fregattkontrakten ble det inngått en industriell samarbeidsavtale (gjenkjøpsavtale) med det spanske skipsverftet, hvor det påtok seg å handle fra norske leverandører for hovedkontraktens verdi på ca. 10,6 milliarder kroner. I tillegg har det spanske Forsvaret kjøpt norsk forsvarsmateriell for i overkant av tre milliarder kroner som del av denne avtalen. Mer en 250 norske bedrifter har fått leveranser som følge av gjenkjøpsavtalen. Deriblant har verftsindustrien i Norge fått kontrakter for ca. en milliard kroner, i hovedsak knyttet til bygging av moduler til fartøyene. Kommando- og kontrollsystemene, samt enkelte våpensystemer leveres gjennom amerikanske Lockheed Martin, der norske Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) har fått en meget stor del av verdiskapningen. Gjenkjøpsavtalen ble oppfylt tre år før tiden, og FD er meget godt fornøyd med hvordan Navantia, sammen med verftets underleverandører, og den spanske stat, har løst denne forpliktelsen.

Samlet utgjør de fem skipene den største enkeltstående investeringen Forsvaret noen gang har gjort. Fregattene er fremtiden til Sjøforsvaret og utgjør en essensiell del av Forsvaret som en helhetlig operativ virksomhet. Fregattene er multirollefartøy som er i stand til å bekjempe trusler både fra luft, overflate og under vann, i tillegg til å inneha kvaliteter som overvåkning. En av fregattene vil til enhver tid være så godt trent at den er med i Forsvarets innsatsstyrke for sjø.
I oktober 2009 landet forøvrig NH90 helikopteret for første gang på et kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen. Dette skjedde ved Helligvær i Vestfjorden under gode værforhold. KV «Nordkapp» skulle deretter være plattform for uttesting av NH90 for å se om helikopteret fyller kravene som er satt til take off/landing, særlig hva angår pitch og roll (krenging og stamping).

Verftet
Den spanske verftsgruppen vant kontrakten etter internasjonal anbudskonkurranse der tre anbydere var med helt til sist fase. Det var Noreskortgruppen, Blohm & Voss og Bazan som senere ble til Izar og i dag er organisert i Navantia. Verftet er hovedleverandør med systemansvar for fregattene som et integrert våpensystem, mens Lockheed Martin er underleverandør til Navantia. Fregattene skal leveres klargjort for helikopteroperasjoner med full funksjonalitet.
Navantia ble dannet i desember 2000 etter en sammenslåing av Astilleros Españoles S.A. (AESA) og Empresa Nacional Bazán og har skipsverft over hele Spania.

Thor Heyerdahl (1914–2002)
KNM «THOR HEYERDAHL» har fått navnet etter en av verdens mest kjente etnografer. Heyerdahl var også arkeolog og miljøforkjemper. Hans mange ekspedisjoner på verdenshavene og til gamle kulturområder vakte stor oppmerksomhet. Thor Heyerdahl er sannsynligvis en av de internasjonalt mest kjente nordmenn gjennom alle tider.
Heyerdahl vokste opp i Larvik. Han studerte zoologi ved universitetet i Oslo, og deretter antropologi ved universiteter i Europa og USA. Under den annen verdenskrig tjenestegjorde han i det norske flyvåpen i Canada, ved en spesialavdeling i Storbritannia og ved radio- og fallskjermavdelinger i Finnmark. Etter krigen tok Heyerdahl igjen opp sine kulturhistoriske studier ved universiteter i USA.
Heyerdahl hadde en teori om at Polynesia var befolket av indianere fra Amerika, og han bestemte seg tidlig for at han måtte vise at det var mulig å seile på en primitiv farkost over Stillehavet fra Sør-Amerika.

Det begynte med Kon-Tiki-ekspedisjonen 1947, da Heyerdahl seilte på en balsaflåte fra Callao i Peru til Tuamotu-øyene i Polynesia Heyerdahl ledet Ra I- og Ra II-ekspedisjonene, hvor han med et internasjonalt mannskap ombord viste at sivbåter kunne seile mer enn 6000 km. Senere la Heyerdahl med sivbåten Tigris ut på en ferd fra Irak østover gjennom Den persiske gulfen til Karachi i Pakistan, og deretter mot sørvest over Det arabiske hav.
Heyerdahls viktigste arkeologiske materiale er imidlertid utgravningene på Påskeøya, og de vil bli stående som en milepæl i utforskningen av Polynesias forhistorie. Heyerdahls utgravninger på Påskeøya stimulerte til videre utgravninger.

Heyerdahl engasjerte seg også i den internasjonale miljø- og fredsdebatten. Han var honorær visepresident i den internasjonale World Federalist Movement og utviklingsstiftelsen Worldview International Foundation, samt medlem av rådet i det internasjonale Verdens Naturfond (WWF) og i Mikhail Gorbatsjovs internasjonale miljøstiftelse Green Cross International.
Det er eventyreren Heyerdahl som først fenger, dernest hans evne til &ari

ng; formidle sine teorier i et lettfattelig språk og en spennende form. Utenfor forskningsmiljøene hersker det liten tvil om at han er en av de nordmenn som virkelig har plassert Norge på verdenskartet, og samtidig bidratt til å utvide vår egen horisont.
Thor Heyerdahl mottok opp gjennom årene en rekke utmerkelser både i Norge og utlandet. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og ble 1961 kreert til æresdoktor ved Universitetet i Oslo; han var også æresdoktor ved det sovjetiske vitenskapsakademi og universitetet i Moskva. Heyerdahl ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden, fikk kommandørkorset med stjerne, og storkors, og han mottok bl.a. Royal Geographical Societys gullmedalje.
(Kilde: Sjøforsvaret/Biografisk leksikon/Store norske leksikon)

KNM «THOR HEYERDAHL»
Hoveddata:

Lengde o.a. 133,25 m
Største bredde 16,80 m
Max. høyde 32,25 m
Max. dypgang 7,60 m
Displacement
ca. 5.300 t
Dybde KVL
6,50 m
Bemanning
127
Rekkevidde
4.500 nm

Hovedvåpen er nytt anti-overflate Sjømålsmissil (NSM), Luftvernmissilet Evolved Sea Sparrow missile (ESSM), 76 mm Oto Breda kanon (anti overflate og -luft), Stingray torpedo (anti-ubåt) og NH 90 helikopter (med Stingray torpedo).

Maskineri
Fartøyet har kombinert diesel- og gassturbinmaskineri bestående av to CAT dieselmotorer hver på 4500 kW v/1000 o/min og en GE LM 2500 gassturbin med ytelse 22.000 kW og to el. motorer hver på 2500 kW. Videre er det to CPP propellanlegg med diam. 4200 mm, og fregatten er utstyrt med en Brunvoll AR-80-LNC-2100-1000 360 graders opptrekkbar azimuth baugthruster på 1000 kW. I inntrukket posisjon er thrusteren innfelt i skroget i et lukket rom. Thrusteren kan også brukes som nødfremdriftsanlegg. Gear er merke MAAG. Farten er oppgitt til cirka 26 knop.
Fregatten har fire MTU 396 serie dieselgeneratorer hver på 1000 kVA til strømproduksjon. De to styremaskineriene er type Tenfjord. Brannvarslingsanlegget for maskinrommet er levert av Heien-Larssen. ABB har levert maskinvare til skipsteknisk kontrollsystem, og rørmerking er utført av Flowcode.

Diverse
Fartøyet er utstyrt med et par aktive stabiliseringsfinner. Beha har levert bysseutstyr, og Jets Vacuum har leveransen av vakuumtoalettsystemet. Kongsberg Maritime er leverandør av integrert bro-kontrollsystem med 3 navigasjonsradarer – 2 x X-band og 1 x S-band. ABB har levert maskinvare til skipsteknisk kontrollsystem.
Underleveransen fra Lockheed Martin omfatter også et Combat Management System. Kongsberg Maritime leverer delsystemer til Aegis-systemet for anti-ubåtsystem, og er underleverandør av skrogmontert sonar, anti-overflatesystem som omfatter bruk av kanon til forsvar mot skip i fregattens nærområde og kontroll av NSM, deler til anti-luftsystemet som målbelysningsystem til Sea Sparrow-missilet og operatørkonsoller. KDA har levert brosystem samt belysningsradar for våpenkontroll.