Gå til innhold
Annonse
En tydelig stolt skipssjef Hans Petter Midttun fremfor mannskapet på KNM «Roald Amundsen». – En helt ubeskrivelig opplevelse, sier han.
En tydelig stolt skipssjef Hans Petter Midttun fremfor mannskapet på KNM «Roald Amundsen». – En helt ubeskrivelig opplevelse, sier han.
Annonse

F-310 KNM «ROALD AMUNDSEN» ble som det andre fartøyet i serien på fem fregatter overlevert fra Navantia i Ferrol til Sjøforsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon 21. mai som byggenummer 306.

Først ut var KNM «Fridtjof Nansen» som ble levert 5. april 2006. Kontrakten med den spanske verftsgrupperingen ble undertegnet i juni 2000.

Prøveskyting
I desember ble kanonen på KNM «Fridtjof Nansen» avfyrt for første gang siden fabrikktestingen fire år tidligere med representanter fra Navantia, våpenleverandøren OTOBreda, fregatt treningsenter og Forsvarets logistikkorganisasjon tilstede. Fregatten stod for prosedyrene og sikkerheten, mens representanter fra leverandørene gjorde visuelle tester underveis.

Kanonen er en 76 millimeter OTOBreda (tidligere OTOMelara), en kanon som blir brukt av flere nasjoner, og som er kjent for å være svært driftssikker. Kanonen har mer automatikk enn kanonene på de eldre fregattene, i tillegg til at den blir styrt og avfyrt fra operasjonsrommet. Skyteordren kommer fra bro.

I april satte KNM «Fridtjof Nansen» kursen mot Spania. Sammen med en spansk fregatt går ferden over Atlanterhavet til Den dominikanske republikk, og så videre gjennom Panama-kanalen til San Diego på den amerikanske vestkysten. Dette er det lengste toktet i norsk marines historie. Formålet er å teste skipets luftvern- og andre systemer. Den amerikanske marinen har de beste ressursene til å gjennomføre denne typen tester, ifølge skipssjefen.

Verftet
Den spanske verftsgruppen vant kontrakten etter internasjonal anbudskonkurranse der tre anbydere var med helt til sist fase. Det var Noreskortgruppen, Blohm & Voss og Bazan som senere ble til Izar og i dag er organisert i Navantia. Verftet er hovedleverandør med systemansvar for fregattene som et integrert våpensystem, mens Lockheed Martin er underleverandør til Navantia. Fregattene skal leveres klargjort for helikopteroperasjoner med full funksjonalitet.

Navantia ble dannet i desember 2000 etter en sammenslåing av Astilleros Espa–oles S.A. (AESA) and Empresa Nacional Bazán og er den

439b_484996024.jpg
439b_484996024.jpg

Fartøyet har CODAG kombinert diesel- og gassturbinmaskineri bestående av to CAT dieselmotorer hver på 4500 kW v/1000 o/min og en GE LM 2500 gassturbin med ytelse 22.000 kW og to el. motorer hver på 2500 kW. Videre er det to CPP propellanlegg med diam. 4200 mm, og fregatten er utstyrt med en Brunvoll AR-80-LNC-2100-1000 360 graders opptrekkbar azimuth baugthruster. I inntrukket posisjon er thrusteren innfelt i skroget i et lukket rom. Thrusteren kan også brukes som nødfremdriftsanlegg. Gear er merke MAAG. Farten er oppgitt til cirka 26 knop.

face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Til å produsere elektrisk kraft har fartøyet fire MTU 396 serie dieselgeneratorer hver på 1000 kVA. De to styremaskineriene er type Tenfjord.

439c_917822796.jpg
439c_917822796.jpg

I en tale av forsvarsministeren publisert i april opplyses det at fregattene har ført til at mer enn 200 norske bedrifter har fått tilgang til det spanske markedet. Både den spanske leverandøren av fregattene, Navantia, og spanske myndigheter har arbeidet hardt for å oppfylle Navantias gjenkjøpsforpliktelse. På et statusmøte før påske rapporterte Navantia at de ved utgangen av 2006 hadde oppfylt 99,7% av sin gjenkjøpsforpliktelse. Om tallet kanskje ikke er helt i overrensstemmelse med andre beregninger, betyr det i hvert fall at Navantia i løpet av 2007 vil ha oppfylt hele sin gjenkjøpsforpliktelse på ca. 10,6 milliarder kroner – tre år før tiden.

Neste fregatt fra Navantia er bnr. 307 «Otto Sverdrup» høsten 2007, og så følger bnr. 308 «Helge Ingstad» høsten 2008 og bnr. 309 «Thor Heyerdahl» våren 2009.