Gå til innhold
Annonse
Annonse

Det femte fartøyet i i Skjold-klassen er i disse dager levert med KNM «GNIST» som byggenummer 19 fra fra Umoe Mandal AS til Forsvarets logistikkorganisasjon. Forgjengeren KNM «Glimt» ble overlevert den 29. mars i år.

Først ut av seriefartøyene var KNM «Storm» og KNM «Skudd». Men før det igjen var det første fartøyet i klassen, KNM «Skjold», bygget. Som opplyst i forbindelse med omtalen av KNM «Steil», må man tilbake til 28. september 2003 for å finne tidspunktet for kontraktsunderskrivelse for bygging av Skjold-klassen.

Skjold-klassen kjennetegnes av stor fart, høy mobilitet, rask reaksjonsevne og kraftig slagkraft. Fartøyene er konstruert for å operere i kystnære farvann og er velegnet for overflateoperasjoner både sensor- og våpenmessig. Skjold-klassen er svært tilpasningsdyktig og har et stort bruksfelt både nasjonalt og internasjonalt.

MTB-våpenets primære oppgaver i fredstid er troverdig tilstedeværelse, overvåkning og suverenitetshevdelse i norsk territorium og kystnære farvann under norsk jurisdiksjon. De svært mobile fartøyene er godt egnet til deltakelse i søk- og redningsaksjoner og kan yte bistand til spesialstyrker i kystsonen.

I en krigssituasjon skal MTB-våpenet utføre overflateoperasjoner for å opprettholde kontroll i kystsonen, samt bidra til forstyrrelse av fiendtlige styrker.

MTB-våpenet besitter en internasjonalt etterspurt kapasitet. Norske MTB-er har tidligere deltatt i Natos operasjon Active Endavour og deltok i 2006/2007 som en del av det maritime elementet i Unifil 2 utenfor kysten av Libanon.

MTB-våpenet består av en stab og et treningssenter i tillegg til fartøysbesetningene med 21 personer per fartøy.

Skjold-klassen vil være en av bærebjelkene i det militære forsvaret av Norge gjennom sin evne til å drive nettverksbassert krigføring (NBF). Fartøyene kan ved hjelp av datalinker sømløst operere sammen med blant annet fregatter, kampfly og NH90. Fartøyene vil kunne operere i et NBF-system med NATO-allierte på lik linje som med norske enheter.

KNM «GNIST»s oppgaver er fredsoperative, inkludert oppdrag i utlandet. Fartøyet er utstyrt med Naval strike missiles og Mistral luftvernmissiler.

Hoveddata:

Lengde o.a. 47,50 m

Bredde 13,50 m

Fartøyets fremdriftsmaskineri utgjøres av fire gassturbiner fra P&W, to med ytelse på 2000 kW og to på 4000 kW hver. Motorene driver to vannjet-anlegg. Hjelpemaskineriet består av to MTU motorer hver på 275 kW, og to MTU motorer hver på 735 kW ugjør løftemaskineriet. Hastigheten kommer opp i over 60 knop, og med 42 knops speed er fartøyets rekkevidde 800 nautiske mil.

MB Hydraulikk har levert dekksmaskineri og rakettutskytingsramper. Redningflåtene ombord er av Viking fabrikat.

Umoe Mandal er designet for å bygge krigsskip. Her er mineryddingsfartøyene bygget, og 14 MTB’er av Hauk-klassen er blitt oppgradert. Etter at disse fire Skjold-klasse fartøyene nå er ferdigbygget, skal etter det vi erfarer forseriefartøyet / prototypen KNM «Skjold» nå til oppgradering/ombygging.