Gå til innhold

Remøy Shipping AS, Fosnavåg overtok det andre kystvaktskipet fra Gryfia Shipyard i Szczecin, Polen den 22. februar 2011 som verftets byggenummer 302/2. K/V «MAGNUS LAGABØTE» etterfølger «Olav Tryggvason» som ble levert den 27. juli 2010 og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 6/2010. Fartøyet er av typen ST-610L designet av Skipsteknisk.

Fartøyet skal opereres av Heimevernet. I forbindelse med leveringen av «Olav Tryggvason» uttalte Generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund:
– Disse nye fartøyene gir Heimevernet en ny dimensjon i integrerte operasjoner med sjø- og landkapasiteter. Dette er et stort løft for hele Heimevernet. Vi vil få tilført en viktig kapasitet i forbindelse med økt fokus på operasjoner i kystsonen, kommunikasjon, kontroll og koordinering mellom sjø- og landelementene i Heimevernet og også en viktig plattform for utdanning og læring.
Sjøheimevernets fire innsatsstyrker og 17 SHV-områder, fra Øst-Finnmark i nord til Agder i sør, vil få en kostnadseffektiv måte å gjennomføre treningen på. I tillegg blir Reine-klassen en ressurs for hele Heimevernet, både under skarpe operasjoner og til samtreninger med Heimevernets maritime styrker og landstyrker.
Reine-klassen er basert på Kystvaktens Nornen-klasse og vil blant annet ha stor lasteromskapasitet og stor forlegnings- og forpleingskapasitet. Fartøyene kan frakte containers som fyller ulike Heimevernskapasiteter og kunne frakte to mindre flerbruksfartøyer på hekken. Heimevernet har en 15 års leieavtale med Remøy Shipping.
K/V «MAGNUS LAGABØTE» har klasse i DNV ✠1A1, R2, ICE-C, E0,Dynpos-AUTS og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 46,60 m
Lengde b.p.p. 44,986 m
Største bredde
10,29 m
Dybde i riss h.dk.
5,01 m
GT 791
NT 238
Dwt
325
IMO
9517472

Tankkapasiteter: ca. 117 m3 brennolje og ca. 50 m3 ferskvann.

Maskineri
Skipet har dieselelektrisk fremdrift med total ytelse på 2900 kW betående av fire Cummins dieselmotorer, 2 x KTA 38, 1 x 7CTA-8.3D (M) og 1 x KTA 19 og fire Marelli generatorer. Disse driver to Schottel STP 1010 Azimuth propellanlegg. Baugthruster er type Schottel STT1 på 300 kW.
Desmi har levert pumper, og kompressor for arbeidsluft er fra Atlas Copco. Teknotherm har levert kompressor til proviant kuldeanlegg, og isoleringsarbeidene er utført av Maritime Poland (Maritime Montering).
Skipet har et Fire Eater inergen brannslukkingssystem fra Solberg Scandinavian og Autronica brannvarslingsanlegg.

Diverse
Vindusleveransen kommer fra Bohamet, Rapp Hydema har forestått dekksmaskineri og en 12m/15t kran er fra Noreq. Sotra Marine Produkter har levert ankerutrustningen. Redningsutstyret omfatter redningsflåter levert av Brude Safety og MOB-båt av typen Springer FRDC.
Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering, og Maritime Møbler har levert møbler til skipet. Toalettsystemet er fra Jets, og Teamtec har levert incinerator. Bysseovn er fra Beha.
De elektriske installasjonene er utført av et polsk firma, mens Emil Langva har stått for de elektroniske instrumentene der SAM har levert integrert brosystem.