Gå til innhold
Annonse
Annonse

Szczecin Ship Repair Yard Gryfia JSC i Polen overleverte det tredje kystvaktskipet i «Nornen»-klassen den 21. juni som byggenummer 301/III. K/V «HEIMDAL» er eiet av Rem Valhall AS med Remøy Management AS som disponerende rederi. Fartøyet ble døpt 2. juni i Polen av Liv Holmefjord, assisterende fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet.

Skipet er bygget etter Skipsteknisk ST-610 design og skal operere i indre kystvakt langs Finnmarkskysten. «Nornen»-klassen har en betydelig bedre kapasitet enn tidligere kystvaktskip. Med sine gode løsninger og moderne utstyr er disse fartøyene godt rustet med tanke på blant annet den viktige oljevernberedskapen. Fartøyene har også svært gode slepeegenskaper og kan bistå skipsfarten i kritiske situasjoner.
De to gjenstående kystvaktskipene i serien er K/V «Njord», presentert annet sted i denne utgave, og K/V «Tor». Tre fartøyer går inn i KVNord og to i KVSør. Pris per skip er mellom 60 og 70 millioner kroner, og det er en 15 års kontrakt med FLO/Kystvakten som danner grunnlaget for kontraheringen.

K/V «HEIMDAL»
Den nevnte slepeutrustningen med kapasitet opp til 40 tonn gjør at fartøyet blir et godt supplement til beredskapen langst kysten. For oljevern har skipet fastmontert oljelense og oppsamlingsutstyr, og fartøyet er utstyrt med transportabelt brann- og lenseutstyr.
Fartøyet har to operasjonsrom med de fleste fasiliteter, ett på broen og ett på båtdekket. Forut og akterut er det fastmontert et 360-graders kamera som sørger for at bilder overføres med ett tastetrykk direkte til hovedredningssentralen, operasjonssentralene, Fellesoperativt hovedkvarter og andre.

Skipet har klasse i DNV ✠1A1, ICE –1C, E0,Dynpos AUTS og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 47,20 m
Lengde b.p.p.
42,00 m
Bredde største 10,30 m
Dybde i riss 5,00 m
Draft
3,25 m
Airdraft topp mast
max. 15,00 m
Lasteareal dekk
ca. 100 m2
Lastedekk styrke
2,5 t/m2
Lasterom
90 m3
Bollard pull
min. 20 t

Tankkapasiteter: 107 m3 brennolje, 95 m3 ferskvann og 140 m3 used oil.

Maskineri
Kraftstasjonen i fartøyets dieselelektriske fremdrift utgjøres av tre Cummins hovedmotorer, en KTA19DM1 på 485 kW og to KTA 38DM1 hver på 970 kW. Generatorene er av Marelli fabrikat fra Scandinavian Electric Systems, og de to fremdriftspropellene er type Wärtsilä Azimuth LIPS FS225-2/WM på 1100 kW v/1200 o/min. Fartøyet er utstyrt med en baugthruster type Wärtsilä LIPS FT125H-D på 300 kW v/1800 o/min. Havneaggregatet er en Cummins motor 6CTA 8,3D på 201 kW.
Kjelutrustning er fra Parat Halvorsen AS, Desmi har levert pumper, og separatorer er fra Alfa Laval. Novenco har levert air-condition anlegget og Novenco York kjølemaskineri. Tankpeileutstyr kommer fra Kongsberg Maritime, og isoleringsarbeidene er utført av Maritime Montering. Brannsikkerheten er ivaretatt med et inergen brannslukningsanlegg og varslingsanlegg fra Autronica.

Dekk
Odim har levert dekksmaskineri, inkludert to ankervinsjer, to capstans, tuggervinsj og slepevinsj, og EMS Ships Supply (Norway) har levert to kraner på 3t/5m. Ankerutrustning er en leveranse fra Sotra Marine Produkter. Libra Plast har levert utvendige dører, og vinduene er en polsk leveranse. Lanterner og lyskastere er levert av Norselight, og Glamox har supplert belysningsutstyr til fartøyet som er oppmalt med Jotun malingssystemer.
Redningsutstyret omfatter en hurtiggående lettbåt fra Maritime Partner og fire DSB redningsflåter à 20 personer, levert av Brude Safety.

Diverse
Maritime Montering har hatt innredningsoppdraget, og fartøyet seiler med 11 personers besetning, men det er plass til 20 personer ombord, blant annet for politi- og tollmyndigheter ved behov.
Beha har levert bysseutstyr, og toalettsystemet er fra Jets Vacuum. Scandinavian Electric Systems har vært el.teknisk konsulent og levert hovedtavle, mens verftet selv har utført de elektriske installasjonsarbeidene.
Kongsberg Maritime har levert Power Management System og DP-anlegg, og de elektroniske instrumentene er levert av Emil Langva AS.
Nybygget er forsikret gjennom Aon-Grieg