Gå til innhold
Brønnbåten «Færøysund» er levert av Aas Mek. til Færøy AS. Foto: Aas Mek.
Brønnbåten «Færøysund» er levert av Aas Mek. til Færøy AS. Foto: Aas Mek.

16. september overleverte Aas Mek. brønnbåten «Færøysund» til rederiet Færøy AS. Dette er andre gangen de to samarbeider om et nybygg. 

Sist Aas Mek. leverte et nybygg til rederiet var i 2017 med brønnbåten «Steinar Olaisen» som bygg 198.

Det nye fartøyet, som er av AAS 3002 STDE-Hybrid design, går etter levering til Helgeland/Salten, og inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere.

Nybygget har en lastekapasitet på 3000 m3 fordelt på to lastetanker, og er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. 

«Færøysund» er utstyrt med dieselelektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt utstyr for å kunne koble seg på de nye landstrømsanleggene. 

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene (peak shaving) under drift for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstofforbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene, og som også reduserer støyutslipp til omgivelsene. 

Hoveddata: 

 • Navn: «Færøysund» 
 • Verft: Aas Mek. 
 • Byggenummer: 206
 • Design: AAS 3002 STDE-Hybrid
 • Lengde: 76,96 meter
 • Bredde: 17,8 meter
 • Tonnasje: 2990  
 • IMO-nummer: 9899636  
 • Rederi: Færøy AS
 • Fremdriftsmotor: ABB
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll 
 • Generator: Caterpillar fra Pon Power
 • Navigasjon & Kommunikasjon: O. Øverland
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Livbåter: Certex Norge
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro AS
 •  

Båten er utstyrt med eksosrenseanlegg, som gir 90 % reduksjon i utslipp av NOx.  

Båten er arrangert med innredning for 12 personer og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober, kino, trimrom. 

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalett-system og kloakkrensing i henhold til  strengeste krav.

Utstyr: 

Fremdriftsanlegget er et dieselelektrisk hybridsystem levert av ABB med to stk 1000 kw PM- elektriske motorer som er tilkoplet Brunvoll gear og propellanlegg, og som forsynes fra fire CAT generatorsett, på totalt 5244 kW, samt et ESS – batterianlegg med kap. på 650 kw, som benyttes til «peak shaving» og strømforsyning ved anløp i havner.

I tillegg er det montert et nødstrømsaggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.

For best mulig manøvrering er det montert to Brunvoll sidepropeller akter og en baug propell. 

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. 

Det er montert fire Palfinger kraner på dekk, levert av Bergen Hydraulic. Det er i tillegg montert capstaner, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, AquaScan fisketellere og smolttellere fra WingTech. Pumper er levert av PG Flow Solutions og Allweiler. MOB-båt og kran er levert av Mare Safety. Utvendige dører kommer fra Libra-Plast mens de innvendige dørene kommer fra Baggerød AS og R&M Ship interior. Toalettanlegg kommer fra Jets Vacuum. 

Ozonanlegget er levert av Normex, mens RSW-anlegget kommer fra PTG FrioNordica. Ankerutrustning er fra Fossen trading, mens ankervinsj kommer fra AS Scan. Innredningen er gjort av R&M Ship Interior, og fartøyet er malt med maling fra Carboline.