Gå til innhold

D/S «Thorolf» – Nord-Europas eldste dampskip bygget i tre som fortsatt er i bruk. D/S «Thorolf» er dessuten det eldste dampskipet av tre i Skandinavia. Opprinnelig ble hun bygget hos Anders Svoldal, Rosendal i Hardanger i 1910/1911, men ble fullført i Ålesund. Riksantikvaren og pengegaver sørger for at skipet igjen skal kunne vise seg frem rundt medio mars.

Dette er altså ikke en av Skipsrevyens vanlige båtomtaler. Det erværdige skipet har hverken Moon-pool eller RSW og er da heller ikke et kommersielt skip som skal tjene til livets opphold i en konkurranseutsatt næring. Men litt kommersialisme blir det likevel gjennom charter-utleie i tiden fremover. Men tilbake til «Thorolf»s lange historie.

Maskinen
ble bygget av Brunholmen Mek. Verksted type Compound på ca.75HK med kullfyrt røykrørskjele, som senere ble ombygget til oljefyrt. Kjelen er nå skiftet ut med en ny kjele som er produsert av Parat Anders Halvorsen i Flekkefjord. De hadde den gamle kjelen som modell, og den nye er bygget helt lik denne. Propellanlegget er det opprinnelige, men en ny propellhylse er laget av Fiskerstrand Verft.

Kontrahent
Den 58’ lange og 10’ brede båten ble i sin tid bygget for tekstilfirmaet O. A. Devolds Sønner A/S i Langevåg med kutterskrog og bygget av furu. Bedriften nyttet skipet til å frakte selgere, prøveartikler, råmaterialer, blant annet ull til bedriften, og ferdige produkter langs kysten av Norge, fra Sørlandet til Finnmark. Under krigen ble skipet brukt som kabelskip. Firmaet eide og brukte «Thorolf» til slutten av 50-årene, da skuten forliste. Det var båtens første havari, og den havnet på havets bunn.

Kampen om overlevelse
Etter et omflakkende liv i Ålesunds-regionen, brukt blant annet som fritidsbåt, ble skipet lagt opp rundt 1980 og begynte å forfalle. I1988 kom dampskipet tilbake til  Langevåg. Da ble D/S «Thorolf»s Venner etablert og overtok skipet 21. mai samme år. Med stor entusiasme tok de fatt på et omfattende vedlikeholds- og restaureringsprogram for å kunne få den i drift.

Sommeren 1991 var «Thorolf» igjen sjødyktig. Maskinen, skroget og alt utstyret om bord var det samme som 80 år tidligere, bare noen få deler ble skiftet ut på grunn av råte og rust. Men våren 1998 skjedde det andre havariet, da store skader på kjelen ble oppdaget i forbindelse med klargjøring til 1998-sesongen og Ålesund bys jubileum. Dette havariet, og 10-år klassing av Skipskontrollen, førte til at det ble avdekket store råteskader i skroget. Takket være innsatsen fra medlemmer i venneforeningen, har båten vært i drift fra 1990 og frem til havariet.

Restaurering
Det ble nå utført et omfattende kartleggingsarbeid for å få skadeomfanget fastslått, og Riksantikvaren var med fra første stund. Båten var for øvrig allerede vernet av Riksantikvaren (rundt 1990). Til å forestå restaureringsarbeidet ble Mellemværftet i Kristiansund valgt. Frode Nordstrand i D/S «Thorolf»s Venner berømmer arbeiderne på verftet for deres faglige kompetanse.

– Et imponerende arbeid av unge folk. Verftet har da også erfaring med dekksarbeid og klinking av skrog på gammeldags måte gjennom arbeidet med  dampseileren «Hansteen».

Tilpasning av stålarbeider, overbygg og dekksarrangement er utført av Kystvågen Slip og Mek AS, Frei. Overflatebehandling/impregnering av båten er foretatt med produkter fra Gjøco AS. Til impregnering av nytt treverk er benyttet G1. Dekket er behandlet med dekksolje. Til sluttbehandlingen er det også brukt produkter fra Gjøco AS.

Sulas kulturminne
I Kulturminneåret 1997 ble alle landets kommuner oppfordret til å velge sitt eget kulturminne. Avstemningsresultatet i Sula var entydig: 2/3 av stemmene gikk til D/S «Thorolf». Skipet fikk også det ærefulle oppdraget å delta i kulturminnestafetten, og D/S «Thorolf» utførte etappen mellom Alnes og Herøy 30.juli.

Pengegaver
I dag fremstår båten nyrestaurert, og at dette har latt seg gjøre, skyldes et nært og godt samarbeid med Riksantikvaren, som kan takkes for at båten fremdeles «lever». Finansieringen består i 2,5 millioner kroner fra Riksantikvaren, tre gaver á 100.000 gitt umiddelbart etter kjelhavariet, fra Sparebanken Møre og O. A. Devold & Sønner, begge Langevåg, mens den tredje giveren ønsket å være anonym. I tillegg kommer ca. 1,3 millioner i diverse gaver og tjenester samt innsamlete gaver blant lokalbefolkningen.

Charter
D/S «Thorolf» m/mannskap kan leies for turer i lokal-områdene og kan ta opp til 40 passasjerer. Hun vil besøke Bergen i kulturbyåret i forbindelse med Nordsteam 2000 iaugust. Båten skal da seile fra Langevåg 28. juli og tar det rolig langs kysten (fart oppgitt til 6,5 knop) før den deltar i arrangementet fra 3. til 6. august.

'