Gå til innhold
Annonse
DSV «Deep Explorer» er bygget for de spesielt krevende forholden i Nordsjøen og Canada, og vil kunne opererer under selv ekstreme værforhold. Foto: Harald Valderhaug
DSV «Deep Explorer» er bygget for de spesielt krevende forholden i Nordsjøen og Canada, og vil kunne opererer under selv ekstreme værforhold. Foto: Harald Valderhaug

Når dette skrives har bnr. 818 fra Vard Langsten, DSV «Deep Explorer», lagt til kai i Inverness, Skottland, etter å ha gjennomført et omfattende program med sjøprøver i Nordsjø-bassenget. Dykker- og konstruksjonsskipet av VARD 3 06 design kan operere world-wide under selv ekstreme forhold.

Arbeidsdekket er på mer enn 1600 m2. Foto: Harald Valderhaug
Arbeidsdekket er på mer enn 1600 m2. Foto: Harald Valderhaug

Beskrevet som verdens mest avanserte dykkerskip, ble DSV «Deep Explorer» levert fra Vard Langsten til Technip UK Limited som formell eier den 1. desember 2016. Byggekontrakten ble signert med Technip som i januar i år fusjonerte med FMC Technologies, derav det nye navnet TechnipFMC. Første tertial 2015 utstedte GIEK en byggelånsgaranti på 422,5 millioner kroner. Skipet er spesialutviklet for dykkeroperasjoner i krevende nordlige farvann i Nordsjøen og Canada. Basis for nybygget er «Skandi Arctic» (STX Norway Offshore AS - Søviknes, bnr. 702, Aker OSCV 06 L DSV, 16. mars 2009) hvor erfaringene med dét designet er videreutviklet til designet Vard 3 06. Skipet er forberedt for VLS (vertical lay system) installasjon.

Den høytidelige dåpen foregikk ved verftet lørdag den 12. november 2016 med Heidi Brovoll-Bø, gift med Knut Bø, President Technip North Sea Canada region, som gudmor. Skroget er bygget ved Vard Tulcea SA, Romania og overleveringen markerte avslutningen på et intensivt treårig prosjekt med design og bygging av dette markante skipet.

I løpet av året er skipet i fullverdig operasjon med metningsdykking med trykkammer for inntil 24 dykkere samtidig, et system levert av JFD (Divex) i Aberdeen. «Deep Explorer» er også arrangert med to moon-pool'er for utsettelse av dykkerklokker som kan senkes til 350 meters dybde. Heissystemet er en leveranse fra SH Group i Svendborg som leverer både ordinære heisanlegg for utsettelse av ubemannede ROV'er over skutesiden til det ekstremt avanserte systemet for utsettelse av «man riding equipment» som om bord i «Deep Explorer». Skipet tilfredsstiller Statoils standard TR2351. Det er de siste årene levert flere store dykkerskip og for Vard sin del er «Deep Explorer» verftsgruppens første skip utrustet med et fullintegrert dykkersystem.

DSV «Deep Explorer» seiler under Bahamas flagg med Nassau på hekken og er klasset i DNV GL til notasjonene +1A1 SPS BIS BWM(T) Clean(Design) COMF(C-3, V-3) Crane DK(+) DYNPOS(AUTRO) E0 HELDK(S, H) Ice(C) NAUT(AW) Recyclable Winterized(Basic). ERN*(99,99,99,96).

Designet er som nevnt avansert og skipet kan forestå konstruksjonsarbeider på havbunnen også uten dykkere. Kongsberg K-Pos med DP3, en 400 og en 58 tonns AHC offshore-kran fra NOV samt øvrig kranutrusting som 4 x fortøyningsvinsjer fra NMD/Winch Electric, illustrerer skipets kapasiteter i så måte. Dekksareal på 1680 m2, helikopterdekk og 2 x hyperbariske redningsbåter fra Oceanwide kompletterer bildet. Helidekk for Sikorsky S-92, diam. 26,10 meter. Redningsutstyret består av fire innelukkede livbåter (100 prosent kapasitet hver side) fra Harding, 1 x MOB fra Harding, 4 x 20-manns flåter fra Viking og og én FRC. APV SPX varmevekslere er en leveranse fra A/S Norco Oslo. Innredning for 150 personer i 109 lugarer. Power Management System er en leveranse fra Siemens, mens Vard Electro har levert SeaQ AIS.

Fremdriftsmaskineriet og generatorsystemet består av 4 x Wärtsilä 6L32E2 dieselmotorer, 3300 kW, 720 o/min; 2 x Wärtsilä 8L32E2, 4400 kW, 720 o/min; 4 x Siemens generatorer, 3522 kVA og 2 x Siemens generatorer, 4689 kVA. Nødgenerator er en Nogva/Scania DI1375M på 970 kW v/1800 o/min. Tilsvarende for dykkersystemet er en Nogva/Cummins KTA38-D(M1) på 970 kW v/1800 o/min.

Akter er det montert 3 x Rolls-Royce azimuth thrustere type AZP 120 CP NBC 35 TME, 3250 kW. Forut står 2 x RRM opptrekkbare UL 255 FP, 2200 kW; 2 x RRM TT3000 DPN CP, 2400 kW koblet til 4 stk. el-motorer fra Vard Electro.

MARKEDET Etter hva vi erfarer er det kun et tredvetalls eldre båter i samme størrelse world-wide. Dermed mener markedsanalytikere at det er et reelt fornyelsesbehov til stede.

Kapasitetene for brennolje er oppgitt til 2396 m3, ferskvann 1314 m3, ballastvann 9125 m3 og Urea 216,80 m3.

Hoveddata

Lengde oa

156,70 m

Lbp

144,00 m

Bredde

27,00 m

Dybde h.dk

12,00 m

Dypg.

8,53 m

DWT

11.000

GT

19.290

NT

5788

IMO

9729726

TechnipFMC beskriver skipet som det mest «modern and versatile» DSV i verden og fremhever at det world-wide er et stort globalt potensiale for operasjoner med «Deep Explorer». Foto: Harald Valderhaug
TechnipFMC beskriver skipet som det mest «modern and versatile» DSV i verden og fremhever at det world-wide er et stort globalt potensiale for operasjoner med «Deep Explorer». Foto: Harald Valderhaug
M/S «Deep Explorer» tilfredsstiller Statoil TR2351. Foto: Harald Valderhaug
M/S «Deep Explorer» tilfredsstiller Statoil TR2351. Foto: Harald Valderhaug