Gå til innhold
Kjemikalietankeren «Chemical Rubi» var eid av Nordenfjeldske Damskibsselskab og tjenestegjoder fra 1971 til 2005. Foto: NFDS
Kjemikalietankeren «Chemical Rubi» var eid av Nordenfjeldske Damskibsselskab og tjenestegjoder fra 1971 til 2005. Foto: NFDS

Største skip bygget på Møre - 5050 t.dw.

Byggenummer 74 fra Søviknes Verft A.S. opereres av Rubi Tankers A.S, Oslo

Skipsrevyen nr. 1/1971
Skipsrevyen nr. 1/1971

Motortankeren «Chemical Rubi» ble i sommer overlevert til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim fra Søviknes Verft A/S, Syvikgrend. Som navnet indikerer er det et skip beregnet for føring av kjemikalier. Forøvrig er det et shelterdekket skip, forsterket til å kunne gå som lukket skip, men samtidig med muligheter  for installasjoner i mellomdekksrommene, hvilket er en fordel under laste- og losse manøvrer.

Hoveddata

Type: Kjemikalietanker
Byggeår: 1971
Byggenummer: 74
Verft: Søviknes Verft AS
Rederi: NFDS, Trondheim
Tonnasje: 5050 tdw., 1999 brt., 1599 nrt.
Lengde o.a.: 96,9 m
Lengde p.p.: 90,6 m
Bredde: 15,5 m
Dypgang: 8,5 m
Lastehåndtering: 17 tanker

Skipet er et paragrafskip med følgende dimensjoner: Bruttotonnasje 1999,9 reg.t. Lastekapasitet 5050 t.dw. Lengde o.a. 96 m. Lengde p.p. 90 m. Bredde 15,5 m. Som åpen shelterdekker er dypgående til sommer fribordmerket 6,18 m. Tank-kapasiteten er på 2800 kbm i sentertankene og 2600 kbm i vingtankene.

«Chemical Rubi» er bygget til Det Norske Veritas  klasse +1A1, Is C og EO, sentertanker for flytende last  X3 - H3 og sidetanker X3 - H2. Forøvrig tilfredsstiller skipet kravene fra Sjøfartsdirektoratet for kjemikalietankskip, samt kravene i en rekke utenlandske bestemmelser for skip som fører farlige laster. Nevnes kan RINA Rulles og US Coast Guards krav.

Flaggprydet «Chemical Rubi» på jomfruturen i 1971. Faksimile: Skipsrevyen nr. 1/1971
Flaggprydet «Chemical Rubi» på jomfruturen i 1971. Faksimile: Skipsrevyen nr. 1/1971

Det er i alt 17 lastetanker i skipet, 9 senter og 2 x 4 sidetanker. Alle de første er bygget i rustfritt stål og med dobbelbunntanker under. Sidetankene er av vanlig stål, men er til gjengjeld malt med spesiell kjemikaliemotstandsdyktig maling. Alle tanker er forsterket for føring av laster med egenvekter opp til 1,8. Dessuten er to sentertanker forsterket ytterligere for last med så høy spesifikk vekt som 2,2. Alle tanker er utstyrt med alarmanlegg for høyt nivå, fjerntermometre og lukket peilesystem.

Lastepumpene er plassert i hver sin tank. Alle disse pumpene er hydraulisk drevne og har en kapasitet på 80 kbm/time hver, ved mottrykk på 8,5 kg/kvcm. Materialet i pumpene er rustfritt stål, korresponderende med egenskapene i de mest avanserte lastetankene. Alle pumper kan fjernmanøvreres fra manøvrepanel midtskips.

Lastetankene har alle sammen sitt separate ledningssystem hvilket gir maksimal sikkerhet mot blanding av last. Dette systemet gjør også skipet særlig egnet til å føre mange forskjellige laster på samme tur. Materialet i alle sentraltankledninger er i rustfritt stål.

Tankene har også oppvarmingsanlegg som arbeider indirekte, i henhold til de nyeste forskrifter. Til rengjørings- og gassfriingsformål er skipet utstyrt med det mest moderne utstyr.

Historie

1971: «Chemical Rubi» overlevert
1986 - Solgt til A/S Kosmos, Sandefjord/Trondheim
1986 - Solgt til Product Navigation Inc. v/Nordenfjeldske Shipping A/S, Trondheim,Monrovia, Liberia
1990 - Solgt til I. M. Skaugen AS v/Skaugen Marine AS, Oslo, Monrovia, Liberia
1991 - Solgt til Coastal Shipping Ltd., Nassau, Bahamas
1995 - Ommålt: 3111 BT, 1402 NT, 5136 t.dw.
1997 - Solgt til Rover Shipping Ltd. v/Monte Carlo Maritime Services, Kingstown, St.Vincent
2001 - Solgt til Rover Shipping Ltd. v/Vita Marine SAM, Genoa, Italia
2002 -  Solgt til Kardisa Trading v/Intersea Management, Italia
2004 - Solgt til Johanna Shipping Ltd. v/Medship Nav. SA, Piraeus, Kingstown, St.Vincent - nytt navn -  «Agios Isidoros»
2005 - Hugget i Alang, India
(Kilde: sjohistorie.no)

Det nautiske utstyret er det mest moderne som bl.a. omfatter to radarsett av samme fabrikat, Decca Navigator, ekkolodd, gyrokompass med selvstyringsanlegg , elektrisk lodd og radiopeileapparat. Radioutstyret omfatter foruten vanlig telegrafi også AM telefoni og FM VHF telefoni.

Skipets maskineri omfatter i  første rekke  to MaK diesel fremdriftsmotorer som hver utvikler  1500 BHK v/450 o/min. Motorene er via reduksjonsgear koblet til en felles propell med vridbare vinger, foruten  at de via gear driver to generatorer for fremstilling av elektrisk kraft, hver på 150 kW og dessuten de hydrauliske pumper til skipets lastepumper. Maskineriet er bygget og installert i henhold til EO-kravene for vaktfritt maskinrom og kan fjernbetjenes fra kontrollrom såvel i maskinrommet som fra broen, etter valg.

Skipsrevyen nr. 1/1971
Skipsrevyen nr. 1/1971

Innredningen i «Chemical Rubi» er for i alt 22 personer. Både ved utforming, utstyrs- og materialvalg er det lagt vekt på å gjøre skipet til et trivelig arbeids-og oppholdssted. Samtidig er det tatt hensyn til en rasjonell betjening og vedlikehold. Det er airconditioning i hele innredningen av merket GW, levert av Alfsen og Gunderson A/S.

Skipet føres av kaptein Oskar Kristoffersen med maskinsjef Per Bang og overstyrmann Bent Fjermeros ved sin side.

«Chemical Rubi» blir befraktningsmessig operert av Rubi Tankers A/S, Oslo, som er et sameie mellom  Trondheimsrederiene Bachke & Co, Torkildsens Rederi og N.F.D.S., samt Ramses Shipping A/S, Oslo. På sin første tur ble skipet overlevert til befrakteren Eurochem Shipping N.V., Amsterdam.

Verftet

Søviknes Verft er i dag en del av Vard-gruppen som Vard Søviknes.

Søviknes Verft begynte for noen måneder siden på sitt byggenummer 75 som er søsterskip til «Chemical Rubi». Det bygges for rederiet Bachke & Co., Trondheim og skal leveres over nyttår 1972.