Gå til innhold

C/S «NEXANS SKAGERRAK» har vært til ombygging ved Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders Ltd. i Birkenhead, U.K. og ble tilbakelevert til Nexans Umbilicals & Submarine High Voltage Business Group den 22. april 2010. Oppdraget har vart i to måneder og skal ha kostet ca. Euro 8 millioner.

Prosjektets viktigste element var bygging og installering av en ny prefabrikkert skrogseksjon som måler 12,5 meter. En ny boligseksjon er også blitt bygget og montert, og antallet enkeltlugarer er dermed økt til 60.
Det er kommet et nytt arbeidsdekk komplett med kabelhåndteringsutstyr. Kapasiteten er dermed økt fra 900 m2 til dagens 2000 m2.
Oppgraderingen har naturlig nok ført til økning av fartøyets dødvekt, fra 7.886 til 9.373 tonn.
Skipet er nå i stand til å utføre de mest omfattende kabelleggingsoperasjonene, samtidig som fartøyets levetid er blitt forlenget. Det å kunne eie og operere sitt eget dedikerte kabelskip er en vital del av Nexans’ strategi som går ut på å tilby komplett service for subsea prosjekter, fra design via utvikling til fabrikkering og installering.

Historien
C/S «NEXANS SKAGERRAK» var det første “purpose-built” skipet for transport og installering av undervanns kraftkabler og umbilicals. Selv i dag er det visst kun to skip av denne typen.
Fartøyet ble ble bygget i 1976 ved E. Øgrey Mek. Verksted i Farsund som bygg nr. 1 for Statnett Transport A/S (presentert i Skipsrevyen nr. 1/76). I 2000 ble hun solgt til Havila Supply/Havila Cable og ble i 2003 overført til Bourbon Cable med Bourbon Offshore Norway som manager. Så i november 2006 ble skipet kjøpt av Nexans Norway AS.
Opprinnelig var lengde x bredde 85 x 33 meter, men i 1981 ble fartøyet forlenget til 99,75 meter og bredden redusert til maximum gjennom Panama kanalen; 32,2 meter. Senere har fartøyet vært gjenstand for flere ombygginger/forbedringer og fikk i 2005 et nytt DP anlegg samtidig som akterskipet ble utvidet.

C/S «NEXANS SKAGERRAK»
Etter siste ombyggingen ved Cammell Laird er lengden kommet opp i 112,25 meter og dreieskiven (turntable) har diameter på 29 meter og kapasitet på ca. 7.000 tonn kabellast. Skipet har også en egen subsea gravemaskin ombord. Skipet er klasset i Det Norske Veritas med notasjonene ✠1A1, Cable Laying Vessel, E0, DYNPOS-AUTR og har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
112,25 m
Bredde
32,15 m
Dw
9.373 t
Kabel kap.
ca 7.000 t
GT
8460
NT
2539
Antall lugarer
60
IMO nr
7619458

Oppdrag
Skipet har under Nexans’ operasjon utførte mange forskjellige submarine kabelprosjekter, for eksempel kraftledning mellom Spania og Marokko, Gemini prosjektet i Gulf of Mexico og Abu Safah prosjektet i Saudi Arabia. I 2008 var hun beskjeftiget med NorNed link mellom Norge og Nederland med lengde på 580 km som er verdens lengste “high-voltage submarine power link”.
Det første prosjektet etter Birkenhead ombyggingen vil være BP Valhall PFS (power from shore) i Nordsjøen. Her skal det legges 292 km med HVDC (high voltage direct current) kabel samt en separat optisk fiberkabel som skal tilføre Valhall plattformen strøm som er generert på land i Norge.
«NEXANS SKAGERRAK» seiler normalt med 18 manns besetning.