Gå til innhold
MS «Bukkeskjell» bygget for Fred Olsen Lines. Foto: Arne Gundersen
MS «Bukkeskjell» bygget for Fred Olsen Lines. Foto: Arne Gundersen

Storviks Mek. Verksted A/S leverte 16. juni sitt byggnr. 47, spesialskipet «Bukkeskjell» til Fred. Olsen Lines. Det ble døpt og levert på samme dag, med fru Gitten Ellingsen som gudmor. Hun er gift med administrerende direktør Egil Ellingsen i A/S Norske Shell, som har befraktet skipet, en såkalt “sjølastebil” for de kommende ti år.

«Bukkeskjell» med sin karakteristiske sideport, var billedteksten til dette bildet i Skipsrevyen nr. 1 i 1971. Faksimile: Skipsrevyen
«Bukkeskjell» med sin karakteristiske sideport, var billedteksten til dette bildet i Skipsrevyen nr. 1 i 1971. Faksimile: Skipsrevyen

Tilstede ved overlevering var representanter for bl.a. Fred. Olsen  & Co., for Norske Shell og for Kristiansund kommune. Etter dåpen foretok skipet en vellykket prøvetur med flaggskifte underveis.

Under overleveringsmiddagen på Grand Hotel i Kristiansund ble det holdt en rekke taler og man fikk overrekkelser av gaver til gudmor og verkstedklubb. Paul Storvik ønsket båten hell og lykke og overrakte fru Ellingsen en vakker platinaring med brillanter og diamanter. Disponent ved Storviks Mek. Verksted, Alfred Bech, kom inn på den gode forståelsen som nå hersker mellom Fred. Olsen & Co. og verkstedet, og han roste særlig overing. Johnsen, som hadde gjort sitt til at skipsbyggingen falt heldig ut.

Direktør Ellingsen i Norske Shell kom i sin tale inn på verkstedets godt faglige utførelse av fartøyet, og senere på kvelden bekreftet disponent Bech at Storviks Mek. Verksted har fått kontrakt på tre nye fartøyer for Fred. Olsen & Co. Det dreier seg om lastebåtstyper, uten at Bech i detalj kom inn på typen.

Ordfører Asbjørn Jordahl uttrykte også sin glede over at Fred. Olsen & Co. har kontrahert disse fartøyene ved Storviks Mek. Verksted. Han håpet at det nyoverleverte skipet skulle bli til glede for rederiet og en ære for verftet.

«Bukkeskjell» skal gå i 10 års timecharter for Shell, og skal kunne laste ca 750 tonn petroleumsprodukter, - stuet på spesialpaller. - Disse produktene transporteres fra Shell`s depoter i København, på Kontinentet og i England til havner langs norskekysten.

Fakta og historie

Verft: Storviks Mek Verksted AS, Kristiansund
Rederi: Fred. Olsen Lines
Bygg nr.:                  47
Lengde o.a.:            56 m
Bredde på spant:    10,2 m
Dybde i riss:             7,4 m
Dypgående på last:  3,6 m
Tonnasje:        299 bruttoregistertonn
Lasteevne:        780 tonn dødvekt

1971: Levert som «Bukkeskjell»  til Fred Olsen & Co., Oslo
1973: Forlenget 21.7'- Brutto: 364 tonn. Net: 216 tonn. Dim: 62,02m-10,95m-3,45m
1981: Solgt til Jon Brækken, Levanger, nytt navn «Trond»
1984: Solgt til P/R Donn Hugin( Nils Olsen ) Tromsø, nytt navn  «Donn Hugin»
1984: Ombygd til standby skip ved Kaarbøs Mek. Verk., Harstad. Dødvekt: 711 tonn Brutto: 988 tonn. NET: 296 tonn. Lengde 62,57m
1992: Solgt til Simon Møkster, Stavanger, nytt navn «Stril Clipper»
2008: Solgt til Abbey Mist Shipping Co. Ltd( Vestland Marine Sp.z.oo) Panama, nytt navn «Ramco Clipper»
2009: Solgt til Glomar Holding BV, Panama, nytt navn  «Glomar Commander»
2019: Fremdeles i fart
(Kilde: Skipsrevyen og sjohistorie.no)

En interessant detalj ved nybygningen  er at den er helt uten luker. Lasting og lossing foregår etter truck-til-truck prinsippet, gjennom en port i skipets styrbord side, som med 5 m bredde er stor nok til å tillate samtidig bruk av 4 gaffeltrucks, to om bord og to i land.

Skipet har følgende dimensjoner:
Lengde o.a.              56 m
Bredde på spant     10,2 m
Dybde i riss              7,4 m
Dypgående på last   3,6 m
Tonnasje        299 bruttoregistertonn
Lasteevne        780 tonn dødvekt

«Bukkeskjell» er forøvrig bygget til Det Norske Veritas`klasse + 1A1 Is C og EO. En norsk dieselmotor på 1155 hestekrefter sørger for skipets fremdrift, og gir det en fart av 11 knop, med full last.

Den elektriske kraftforsyning ombord besørges av to generatorer på 83 kVA hver, direkte koplet til og drevet av hver sin dieselmotor på 109 hestekrefter, ved 1500 omdr./min.

Når det gjelder navigasjonsutstyret følger skipet det mønster som nå er blitt standard for hele Fred. Olsens flåte, fra tankskip på 200.000 t.dw. eller mer, ned til de aller minste lasteskip. Det omfatter fullstendig teknisk utstyr, logisk arrangert i et u-formet konsoll omkring kontrollposisjonen på broen.

Skipets innredning er beregnet på en besetning på 7-8 mann, som alle har luftkondisjonerte enkeltlugarer. De er innredet med plastlaminater og andre materialer som gjør dem både lyse og vakre, og plassen er utnyttet på beste måte, slik man også har gjort det ved innredning av messer og bysse m.v. Alt er gjort, ved konstruksjon og bygging, for at vedlikehold og renhold skal være så rasjonelt som mulig.

Verftet

Fra slutten av 1800-tallet og frem til midt på 1900-tallet var Storviks Mek. Verksted AS og Sterkoder Mek. Verksted to hjørnesteinsbedrifter i Kristiansund som bygde skipsmotorer, reparerte fartøy og bygde båter.
Sterkoder Mek. Verksted tok over Storviks Mek. Verksted i 1982. I 1991 ble Sterkoder Mek. Verksted overtatt av Umoe-konsernet, og er i dag en del av Umoe Eiendom etter at skipsbyggingen ble avviklet rundt 2003. (Kilde: Reidar Kjell, Næringshistorie.no)

SISTE

Siden midten av august har «Bukkeskjell» ligget ved byggeverftet i Kristiansund for å forandre på en del på konstruksjonen.

Da skipet gikk sin jomfrutur til København for å laste, viste det seg at stabiliteten var for svak, og at man av den grunn ikke kunne laste fullt, melder Tidens Krav. Det er selvsagt ikke billig å ta skipet ut av kontraktfarten, men forbedringene er helt nødvendige og må utføres.

Det er spesielt bunntankene som må forandres, og istedenfor 2 tanker i bredden, som var den opprinnelige konstruksjonen, er tankene nå delt slik at det tankarealet som båten har i bunnen, er delt i fire deler. Dette skal være tilstrekkelig for at båten skal fylle forventningene til stabiliteten Men for at den skal bli ytterligere forbedret, blir nå båten lettere på dekket. På flere steder er tunge stålplater erstattet med lettere rister. (Skipsrevyen nr. 1/1971)