Båtomtaler for Fiskerstrand nybygg i nær 40 år

I forbindelse med at Fiskerstrand Verft AS (i dag) – Fiskerstrand Slip & Motorverksted (for hundre år siden) feirer 100 års jubileum gir det SKIPSREVYEN en anledning til en rask oppsummering av nybygg som er blitt levert fra Fiskerstrand Verft. Det gjelder leveringer som har vært omtalt i SKIPSREVYEN, om ikke i hundre år, så i hvert fall siden avisens start i 1971. Det er blitt til totalt 71 omtaler frem til september 2009.

Vi garanterer ikke at vi har dekket alle nybyggene fra, eller ombyggingene ved, Fiskerstrand Verft i løpet av disse årene, men likevel mange nok til å kunne danne oss et inntrykk av utviklingen i nærmere 40 år.
Fiskefartøyer var desidert viktigst for verftet i 1970- og 1980 årene, på 1990-tallet var det variert virksomhet, mens ferge-sektoren har vært meget sterkt i fokus i det siste tiåret.
Vår første omtale var i SR nr. 4/1972 av coaster «Blue Girl» som hadde byggenummer 22, og som ble levert til et F. Odfjell selskap. Totalt ble fire båter av samme typen bygget ved verftet.
I perioden 1975 til 1981 var det bygging av fiskebåter om opptok verftets engasjement med leveringer av nybygg hvert av disse årene. I 1975 ble tråleren «Norrøna» og linebåtene «Joffre» og «Skarhaug» overlevert, sistnevnte med byggenummer 28. Byggenummer 33 med navnet «Geir» ble bygget i 1978 og var bestilt av H.P. Holmeset som skulle vise seg å bli en trofast og viktig kunde for verftet. Med leveringen av garn-/linebåten «Keltic» til Asbjørn og Kristian Silden, Måløy var man i april 1981 kommet til byggenummer 36.
I 1982 bygget verftet det første av fire beredskapsfartøy, «Sentinel Maria», for Kåre Misje.
1983/1984 var år med ombygging av fiskefartøyer, av både «Geir» og «Husby Senior» som altså begge var bygget ved verftet, sistnevnte i 1977 som bnr. 34. Og denne typen virksomhet var viktig i flere år fremover med trålerne «Varak», «Båtsfjord», «Kjøllefjord», «Møretrål»,«Kerak og skjelltråleren «Volstad Viking». Også fergen «Ørsta» (Møre og Romsdal Fylkesbåtar) var til ombygging og ble omtalt i SR 4/1987.
I 1988 var det også snakk om ombygginger, men nå av en “rescue” båt for britisk kunde etter havari og fergen «Aure». Autoline båten «Geir» (igjen) og «Fiskeskjær» ble bygget om i 1989, og året etter var det tur for to container/pallebåter «Tinto» og «Tello», samt fergene «Nordmøre» og «Hjørungavåg».
Så kom det endelig et nybygg i 1991; pendelfergen «Tresfjord» bestilt av Møre og Romsdal Fylkesbåtar med lengde på 97 meter og plass til 155 personbiler og 500 passasjerer. Dette var Fiskerstrands byggenummer 39. Samme år ble fiskefartøyet «Geir-Hans» ombygget for H.P. Holmeset.
Nesodden fergene med de hyggelige navnene «Bamse Brakar» og «Smørbukk» eiet av Nesodden Bundefjord Dampskibsselskap fikk økt passasjerkapasiteten fra 500 til 600 i 1992, og året etter ble byggenummer 41, fergen «Hamarøy» med kapasitet for 399 passasjerer og 105 pbe, levert til Ofoten ogVesteraalens Dampskibsselskap.
De neste årene var det flere ombyggingsoppdrag for verftet med for eksempel et offshore fartøy for Remøy Management, nok en Møre og Romsdal Fylkesbåtar ferge, Nor-Cargo skipet «Nordjarl» og fryseskipet «Aldor Ingebrigtsen». Sistnevnte fartøy ble forlenget med en ny 11 meters midtseksjon.
Hurtigrutens «Midtnatsol» var inne til ombygging i slutten av 1995 med blant annet oppgradering av kafeteria, ringnot båten «Garpeskjær» var også innom verftet samme år, og lignende oppdrag fant sted i 1996 av fiskebåten «Veidar» – nytt shelterdekk og ny hekk – og palle-/containerskipet «Jotunheim» på 1.700 dødvekt tonn. I 1997 var det tråleren «Jergul» sin tur for ombygging.
Sommeren samme år ble pendelfergen «Lærdal» ferdigstilt ved Fiskerstrand med bnr. 42 og med kapasitet for 75 biler og 250 passasjerer. Vi merker oss at Multi Maritime i Førde her hadde ansvaret for tegningene. Kanskje var dette det første Fiskerstrand fergeoppdraget for konstruktøren? Autolinebåten «Eldfisk» ble forlenget med en 10 meters midtseksjon samme år.
I desember 1998 ble nye «Geir» med 45,65m lengde levert til H.P. Holmeset AS som verftets byggenummer 43.Troms Fylkes Dampskibsselskap tok i desember 1999 levering av de 112 meter lange fergene «Melshorn» og «Vardehorn» med kapasitet for 350 passasjerer og 120 personbiler. Disse var utstyrt med dieseleletrisk fremdrift med Mitsubishi motorer, og igjen stod Multi Maritime for konstruksjonen. Det er verd å legge merke til at nå var skrogene blitt bygget i utlandet, ved Cenal Shipyard, Polen i dette tilfellet.
Frysetråleren «Nordøytrål» på nesten 57 meter, med pris på nesten 110 millioner kroner og designet av Skipsteknisk ble levert til Ålesundselskapet ved samme navn (som fartøyet) i mai 2001. Også denne gangen kom skroget fra Cenal i Gdansk.

Fergesatsing
Fra nå av var det fergebygging for fullt for Fiskerstrand Verft, og Troms Fylkes Dampskibsselskap tok først levering av «Malangen» i mai med plass til 200 passasjerer og 62 pbe, og dernest av «Nordfjord» i desember 2001. Det het seg da at
“dette er landets første pendelferge med klassenotasjonen Clean Design, som innebærer at den forurenser mindre enn noen annen eksisterende ferge – inkludert gassfergen «Glutra». Det er også landets første pendelferge med såkalt klemfri ilandstigning for passasjerene.” Og begge var naturligvis designet av Multi Maritime.
Bilfergene «Jæggevare» og «Hålogaland» (75 pbe – 250 passasjerer) ble begge levert i 2002 som byggenumre 49 og 50 til Troms Fylkes Dampskibsselskap. For disse var skrogene bygget ved Western Ship Repair Yard i Litauen, som fem år senere skulle bli en samarbeidspartner for Fiskerstrand Verft.
Neste nybygg stod ferdig i juli 2005 med FRS Förde Reederei Seetouristik GmbH & Co. KG, Flensburg som kontrahent. «Sylt Express» ble betegnet som en avansert bil- og passasjerferge der konseptet var utviklet i samarbeid mellom verft og Multi Maritime som det åttende fergekonseptet som var utviklet av de to partene i fellesskap. Og skroget var naturligvis igjen bygget i Litauen. «Sylt Express» skulle betjene ruten mellom Römö og Sylt, der det den gangen ble årlig fraktet ca. 400.000 passasjerer og 65.000 biler. Fergen har kapasitet på 599 passasjerer og 76 personbiler eller 10 vogntog pluss 40 pbe.
I løpet av 2006 ble «Lote» levert til Fjord 1 Fylkesbaatane og «Ytterøyningen» og «Ørland» til Nor-Ferjer i Bergen. Nor-Ferjer som var et samarbeidsfirma mellom Stavangerske og HSD Sjø, ble senere innlemmet i Tide Sjø. Designer og skrogverft er igjen Multi Maritime og Western Shipyard (som navnet senere ble). «Lote» måler 109 meter i lengde med kapasitet på 120 biler og 438 passasjerer. «Ytterøyningen» og «Ørland» er ikke helt identiske, f&os
lash;rstnevnte tar 38 biler og 160 passasjerer, mens sistnevnte har plass for 50 biler og 190 passasjerer og er ca. 14 meter lenger.

Til utland og innland
2007 ble nok et aktivt år med fergebygging. To 70 meters ferger med kapasitet på 50 pbe og 500 passasjerer ble levert til Atlantis Ferry i Portugal som verftets byggenumre 55 og 56. Fergene trafikkerer mellom Setubal og Troia sør for Lisboa og måtte forøvrig slepes sørover ettersom de ikke var bygget for oversjøisk fart.
Nå var samarbeidet med litauiske Western Shipyard et faktum, og stålprodusenten BLRT i Estland var også kommet inn i bildet, naturlig nok siden det selskapet var (er?) den største eieren i Western Shipyard. Det nye selskapet fikk navnet Fiskerstrand BLRT AS og skulle etter det som ble uttalt, i fremtiden stå for kontraktsforhandlinger og prosjektstyring.
Nor-Ferjer overtok fergene «Sand» og «Lauvstad» som til tross for samme ytre mål har forskjellig passasjerkapasitet, nemlig 255 henholdsvis 145, mens bilkapasiteten er 50 for begge.
Samme rederi, men nå med navnet Tide Sjø, fikk levert «Tidefjord» og «Tidesund» i 2008 som byggenumre 59 og 60. Disse gikk inn på sambandet Hareid-Sulesund der de erstattet nevnte «Melshorn» og «Vardehorn». Kapasiteten er på 120 biler og 350 passasjerer, eller samme som de fergene som ble erstattet. Igjen var dieselelektrisk fremdrift benyttet med Mitsubishi motorer og Schottel propeller.

Fiskerstrand Verft
I september samme år var «Årdal» ferdig utrustet og kunne overleveres til Fjord1 Fylkesbaatane med plass til 92 personbiler og 292 passasjerer. Fergen ble satt inn på sambandet Fodnes – Mannheller i Sogn og Fjordane, og «Årdal» var det første av fire som verftet skal levere til rederiet frem til februar 2010.
I forbindelse med båtomtalen av «Årdal» skrev vi om verftet i SR nr. 5/2008:

“Bedriften ble etablert i 1909 og har drevet sammenhengende siden starten. Virksomhetsområdet dekker dokking, vedlikehold, reparasjon, ombygging og nybygg. Sistnevnte baseres på utrustning av innkjøpte skrog og rettes primært mot bil- og passasjertransport.
Verftet som bevisst valgte å la “offshore-toget” gå, er ett av dem som klarte å fremvise positivt resultat i 2007 med 13,9 millioner kroner etter skatt. En viktig grunn til suksessen sies å være samarbeidet med Western Shipbuilding Yard. De to har nå bygget 15 ferger sammen og har mange i ordre. Samarbeidet har ført Fiskerstrand Verft, med bygging av ferger som spesialfelt, inn på nye markeder i Europa.
I fjor ble samarbeidsselskapet Fiskerstrand BLRT dannet. Det neste skrittet blir å overføre kompetanse fra Norge til Litauen slik at etter hvert kan fergene også bli utrustet i Litauen. Men fortsatt skal det utrustes skip i Norge. Målsettingen er hele tiden å være ledende innen området små og mellomstore ferger.
Verftet har hatt et langvarig samarbeid med Multi Maritime i Førde som tegner fergene, som igjen danner grunnlaget for ståltilpasningen i Litauen.”

Jubileumsåret
Med henvisning til ovennevnte resultat tall bør det tas med at omsetningen økte og resultatet bedret seg ytterligere i 2008 til 609 millioner henholdsvis 31,3 millioner kroner før skatt.
I november 2007 ble skipsbygningskontrakten inngått for to ferger som kan frakte 42 personbiler, alternativt 4 vogntog i kombinasjon med personbiler, og 150 passasjerer med 66 sitteplasser i salongen. Disse to fergene med byggenumrene 62 og 66 ble levert fra verftet 13. juni 2009 og fikk navnene «Vågsøy» og «Davik» og er bygget etter Multi Maritime designet MM53E. «Vågsøy» skal inn på sambandet Måløy – Husevåg – Oldeide, mens «Davik» skal gå mellom Stårheim og Isane.
Når dette skrives, består Fiskerstrand Verfts ordrebok av totalt seks ferger med beskjeftigelse for verftet inn i 2011. En ferge bestilt av Fjord1 Fylkesbaatane skal være ferdig i begynnelsen av 2010, tre skal bygges for Saaremaa Shipping Co. Estland, en for Fosen Namsos Sjø og en for Tide Sjø.
I tillegg har ombyggingen fra container- til krillfartøy av «Thorshøvdi» vært “on and off”, men er muligens tilbake på sporet når dette leses. Dette arbeidet skulle etter planen vært ferdigstilt på vårparten, men er altså blitt utsatt for stadige forsinkelser. Det har vært nevnt at prosjektet hadde en total prislapp på rundt 800 millioner kroner.
Et fiskefartøy figurerer også på verftets nybygningsliste.

“Fiskerstrand best på ferger”
Vi siterer like godt hva verftet selv sier:

Fiskerstand Verft AS har spesialisert sin kunnskap når det kommer til prosjektering, planlegging og bygging av innovative konsepter for små og mellomstore bil-/og passasjer fartøy. På dette området er vi i forkant av utviklingen. Verftet er meget erfarne på ferge konsept som omfatter:

• Høy kapasitet ferge konsept for effektiv fjord kryssing
• Overbygde ferge konsept for å kryssing av åpent hav
• Passasjer ferge konsept for effektiv transport
• Isbryter ferge konsept for utfordrende vinter forhold
• Det miljøvennlige “Clean Design” konseptet

Vår design og erfaring med bygging av ferger er etter hvert godt kjent i fergemarkedet. Ved å se på vår ordreliste er det mange flere som kommer. Derfor kan vi virkelig beskrive de siste årene som “The Fiskerstrand Ferry fairytale”. I dag er alle nybygg planlagt, utviklet og administrert gjennom Fiskerstrand BLRT AS.

DEL