Båtene ligger tett ved Fiskerstrand

Med fire nybygg som skal leveres de nærmeste månedene, i tillegg til flere reparasjonsoppdrag er det stor aktivitet ved Fiskerstrand om dagen. Foto: Fiskerstrand Verft

Av: Therese Soltveit, kyst.no og Andrea Bærland

Fiskerstrand Verft i Sula har det travelt om dagen, i løpet av første halvår skal fire nybygg leveres og lærlingsøknader vurderes. – Vi har god etterpsørsel fra havbruksnæringen, det er tydelig at mye rører seg i dette markedet, sier kommunikasjonssjef Elise Gjermundrød.

Brønnbåten «Gåsø Jarl» blir levert til påske, mens «Gåsø Freyja» leveres til sommerferien 2017.

Byggenummer 83, verdens første biodiesel plugin-hybrid skal leveres i mai. Skroget ankom Fiskerstrand i midten av februar. Foto: Fiskerstrand
Byggenummer 83, verdens første biodiesel plugin-hybrid skal leveres i mai. Skroget ankom Fiskerstrand i midten av februar. Foto: Fiskerstrand

I tillegg til leveransen til Frøy har Fiskerstrand Verft levering av to nye batteri- og biodieselferger til Torghatten Trafikkselskap og Boreal Sjø. Den første av fergene, byggenummer 83 skal etter planen leveres i mai.

 – 2017 har så langt vært preget av høy aktivitet, da vi skal levere fire nybygg i tillegg til reparasjonsoppdrag. For andre halvår er også mange spennende oppdrag på plass, opplyser Gjermundrød til skipsrevyen.no.

Hun legger til at etterspørselen fra havbruksnæringen er bra.

– Det er tydelig at det er mye som rører seg i dette markedet.

Leppefisk og Thermolicer

Byggenummer 81 «Gåsø Jarl» og byggenummer 82 «Gåsø Freyja får installert fiskebehandlingsutstyr der det blir benyttet både ferskvann og hydrogenperoksid for avlusning. Gjermundrød forteller at Frøy har hatt fokus på det innovative gjennom hele prosjektet, og at det siste og beste av utstyr skal benyttes om bord i båtene.

Et lukket system for lusebehandling ved hjelp av leppefisk der fisken blir filtrert gjennom et eget system for human og bærekraftig bevaring av leppefisken, vil være på plass i begge båtene, i tillegg til et nødslakteri dersom det skulle være syk fisk om bord. 

«Gåsø Jarl» før skroget forlot Tyrkia. Foto: Fiskerstrand
«Gåsø Jarl» før skroget forlot Tyrkia. Foto: Fiskerstrand

Gåsø Freyja» vil i tillegg også få installert en Thermolicer for lusebehandling av fisk.

Fiskeutstyrspakken er basert på lukket teknologi som oppfyller krav til fiskevelferd når det gjelder sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW nedkjøling.

Fartøyene som har lugarkapasitet til 14 personer er på 84,60 meter lange, 16,00 meter brede.

Båtene har en motoreffekt på 4 x 1,450 kW og har to boksformede lastetanker med en fiskekapasitet på 3.200 m3. Lastetankene er dimensjonert for 1,5 bar overtrykk for å kunne levere til høytliggende landanlegg.

-Det er lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger og utforming. Båtene er også forberedt for å møte fremtidens miljøkrav med hensyn til utslipp av NOx samt rensing av ballastvann, forteller Gjermundrød.

Fordel med kombinasjonsverft

Hun mener kunder velger Fiskerstrand Verft fordi det i over 100 år representert kvalitet og grundig arbeid – både innenfor nybygg og reparasjon og ombygging.

– De fleste andre velger å rendyrke enten reparasjon eller nybygging. Vi har en strategi som sier at vi skal være kombinasjonsverft og vi mener at det utgjør den store forskjellen for våre kunder. Vi har med oss årevis med erfaringsbasert kunnskap på hvordan skip fungerer på sitt beste, vi ser hva som kan bli ødelagt gjennom reparasjonsoppdrag, og vi forstår hvordan skipene må bygges for å oppnå best resultat, konstaterer hun.

«Gåsø Jarl» skal leveres til Frøy innen påske. Foto: Fiskerstrand
«Gåsø Jarl» skal leveres til Frøy innen påske. Foto: Fiskerstrand

Kommunikasjonssjefen sier at målet videre er å fortsette som kombinasjonsverft.

– Vi er stolte av våre høykompetente medarbeidere i alle ledd, og mener at vi er godt rustet til å møte fremtidens behov både innenfor nybygging, reparasjon og ombygging.

Flere nyansettelser

Selskapet har kunder både i Norge og i utlandet, og verftet har ca. 160 faste ansatte. Gjermundrød sier at verftet i 2016 gjorde mange, større investeringer, så i år vil det ikke bli like mye.

– Vi har ansatt flere nye medarbeidere på ulike avdelinger i løpet av den siste tiden, sier kommunikasjonssjefen.

I følge verftets hjemmesider kan det totalt arbeide mellom 180 og 250 personer ved verftet til daglig, med linnleide og lokale underleverandører på plass.

Positivt arbeidsmiljø med lærlinger

I tillegg til de faste ansatte har verftet til enhver tid opptil ti lærlinger innen fire ulike fagretninger på plass, og Gjermundrød er så langt fornøyd med årets søkerbunke. Den endelige fristen for å søke er 15.mars.

– Det ser ut til at årets søkere har god bakgrunn og motivasjon. Fiskerstrand Verft har alltid vært flinke til å satse på å bidra til utdannelse av unge og det skal vi fortsette med.

Vi har mange ansatte med lang fartstid, så vi må sørge for at vi får nye og yngre medarbeidere via lærlingeordningen. Vi merker fort når det er noen av lærlingene som virkelig stortrives med det varierte arbeidet vi gjør. Det er også veldig positivt for arbeidsmiljøet med en blanding av medarbeidere i ulik alder og livsfaser.

I samarbeid med de lokale videregående skolene tar de også inn praksiselever i noen uker av gangen.

– Det gir håp for fremtiden å få besøk av flott ungdom som er lærevillig og interessert i faget, konstaterer hun.

Fakta om Fiskerstrand Verft: 

  • Verftet ble etablert i 1909 av Peder E. Fiskerstrand under navnet Fiskerstrand Slip & Motorverksted.
  • Verftet holder til i Sula kommune, ca. 22 km fra Ålesund sentrum, verftsområdet dekker totalt 50.000 m2, og 30.000 m2 er utbygd med haller, bygninger og areal med fast dekke.
  • 300 m kaianlegg, som er under utvidelse med skinnegående kraner.
DEL