Ba safaribåt om å flytte seg

– Torsdag ble vi bedt om å forlate området i Bleiksdjupta på grunn av seismikkaktivitet. Vi flyttet oss ikke, og det kommer vi heller ikke til å gjøre, sier en forbannet Geir Maan til Andøyposten. Oljedirektoratet vil nå forsøke å løse konflikten.

Innsamlingen av seismikk-data foregår nå for fullt i havet utenfor Vesterålen. Det er fartøyene «BOS Arctic» og «BOS Atlantic» som står for seismikk-skytingen. Førstnevnte samler inn såkalt 3D-seismikk og skal være i området til 31. juli. «BOS Atlantic» skal drive seismikk-skyting frem til 15. september.
– Seismikkfartøyene var midt i området for kvalsafari. Der skal de holde på til 30. juli. De ba oss om å forlate sikkerhetssonen rundt seismikkfartøyene, men vi fulgte kvalen og fikk med sporløftet. Vi flytter oss ikke og vil be dem forsvinne fra området.

De får heller skyte seismikk om natta, sier Maan. Han er oppgitt og forbannet over det som nå skjer.
– Først tar myndighetene fra oss båter vi har drevet kvalsafari med i mange år. Og nå skal de skyte seismikk midt i området i området der vi holder på. Vi har tapt nok penger i år på grunn av manglende båtkapasitet og dårlig vær, sier Maan.

Fredag så det imidlertid ut til å gå bedre.
– Foreløpig er ikke seismikkfartøyene i nærheten, men de snur en plass og kommer tilbake, sier Maan.
Han sier at man tidligere har hatt et godt samarbeid med seismikkfartøyet, men at dette nå er byttet ut med andre fartøy.

I Oljedirektoratet vil man nå forsøke å løse konflikten mellom seismikk og kvalsafari.
– Vi skal kartlegge dette området og har forsøkt å informere så godt som mulig om denne aktiviteten. Vi har nå iverksatt et arbeid for å finne en god løsning, sier geofysiker Kjetil Kaada i
Oljedirektoratet. Han er prosjektleder for seismikkinnsamlingen.

– Dette er et konfliktområde, og det er ikke lett å få dette til på en optimal måte. Men det er
ikke bra det som skjer nå, sier Kaada.
– Det er dere som trenger inn i området? Hva med å ha avklart dette på forhånd?
– Vi har som sagt forsøkt å informere så godt som mulig. Men nå skal vi sørge for at det bli kontakt mellom kvalsafarinæringen og seismikkfartøyene og så får vi løse dette slik at de ikke taper penger, sier Kaada.

Kilde:Vesterålen Online

DEL