Båtbyggere slår seg sammen

I en pressemelding ved nytt?•rstider bekjentgjorde Selfa B?•t Trondheim og Arctic Boat R??dskj?¶r en sammensl?•ing av virksomhetene.

I en pressemelding ved nyttårstider bekjentgjorde Selfa Båt Trondheim og Arctic Boat Rødskjær en sammenslåing av virksomhetene. Båtbyggerne har allerede samarbeidet i snart fire år, og det nye selskapet vil få 42 ansatte og en årlig omsetning på ca 42 mill kr.

Fusjonen skjer ved at Selfa Båt Trondheim kjøper ut eierposten til Harstad Skipsindustri i Arctic Boat Rødskjær og deretter fusjonerer de to selskapene. Hovedkontoret for Selfa Arctic legges til Harstad. Utslagsgivende for dette er det faglige kompetansesenter som nå utvikler seg i Harstad, nærhet til markedet samt at rammevilkårene for øvrig også er gunstige i Harstad.

Selskapet vil etter sammenslåingen være den største enheten innenfor bygging av kystfiskefartøy i Norge. Erik Ianssen, som blir daglig leder for det nye selskapet, har sterk tro på en positiv markedsutvikling av moderne kystfiske med passive redskaper som line, garn, juksa og lignende. Sammenslåingen vil medføre en bedre samordning av produktspektret i de to bedriftene.

Båter over 12 meter vil bli bygget i Harstad, mens Trondheim vil satse videre på sin 10-12 meters Selfa sjark. Selfa Båt har i løpet av de 10 siste årene deltatt i utvikling av kystfiske i 13 land. Han regner med at en større enhet med et bredere produktspekter vil stå enda bedre rustet til å gjennomføre slike prosjekter i fremtiden.

En samordning av ulike funksjoner i selskapene, som for eksempel markedsføring, innkjøp, produksjons- og økonomistyring, vil gi grunnlag for bedre lønnsomhet. Selfa Arctic vil satse sterkt på den faglige utviklingen av personalet i selskapene. Således har 29 båtbyggere i høst avlagt offentlig fagprøve.

Ola Karlsen fra Harstad Skipsindustri går på som styreformann i det nye selskapet. Øvrige styremedlemmer blir Kjell Hagan og Erik Ianssen.

DEL