Avanserte fartøyer 2009 – konferanse med mye nyttig

Adm.dir i NFA - Norsk Forening for Automatisering, Lars Annfinn Ekornsæter.
Årets NFA-konferanse – ‘Avanserte fartøyer 2009’ – ble avviklet i Bergen i slutten av november, med et hundretalls deltakere fra rederier, forskningsinstitusjoner, utstyrsprodusenter av mange kategorier, kanskje med en overvekt av systemleverandører. Ikke unaturlig siden dette var en konferanse arrangert av Norsk Forening for Automatisering, med vekt på presentasjon av ny teknologi for avanserte fartøyer.

Og her ble presentert mye nytt. Offshore-rederiene Farstad og DOF presenterte sine mest avanserte konstruksjons- og ankerhåndteringsskip, deres ulike fremdriftskonfigurasjoner og hva som er oppnådd av besparelser på fuel-siden med påfølgende utslippsreduksjoner, samt det nyeste i automatisert dekksutstyr. Teekay kunne stolt presentere et nytt konsept for fremtidige bøyelasteskip, med lastepunktet på hekken i stedet for baugen, som nå. Overbygget er flyttet foran på skipet, og skrogfasongen er totalt forandret. Den minner mest om et tankskip fra 70-tallet. Nye tanker om offshorefartøyer hadde også Green Ships AS, som lanserte ideen om å bygge supply- og ankerhåndteringsskip i aluminium i stedet for stål, og drevet av en Voith Schneider propell. Spenstige utspill, som er et tegn på at det stadig tenkes nytt i denne bransjen.

Problem-korvetter
Sjøforsvaret var også sterkt representert på konferansen, der både MTB’ene og fregattene var i fokus. MTB’ene, som nå har skiftet navn til kystkorvetter siden de ikke lenger har torpedoer ombord, er som kjent kraftig forsinket fra verftet i Mandal. I dagspressen har man fått inntrykk av at problemene skyldes turbinene ombord, men på konferansen ble det gitt uttrykk for at det er adskillig flere problemer med disse fartøyene enn bare motorene. Vårt inntrykk er at det hefter et stort spørsmål ved om disse båtene i det hele tatt kommer i operativ tjeneste. Kanskje dette var en medvirkende årsak til at tidligere forsvarssjef Sverre Diesen for et par år siden foreslo å avvikle hele prosjektet?

Fregatter uten mannskap
Fregattene derimot er blitt en suksess, hvis vi da ser bort fra at helikoptrene mangler og at Sjøforsvaret ikke har tilstrekkelig med mannskap til å bemanne alle fem. Tre besetninger er alt Sjøforsvaret klarer å stable på beina, til fem fregatter av den nette sum av 22 milliarder kroner. Planleggingen virker ikke akkurat overbevisende. Men prosjektleder og kommandør Nils Andreas Stensønes forsikret konferansedeltakerne om at på lengre sikt skulle det være mulig å få til fire, kanskje fire og en halv besetning. Så spørs det hva lengre sikt er.
Men når det er sagt, så er det noen imponerende fregatter vi har fått fra Izar i Spania. Konferansedeltakerne fikk omvisning ombord på KNM «Roald Amundsen», nummer to i serien, og “skoleskip” ved kai på Haakonsvern. Her var mye avansert utstyrt – både sivilt og militært. Særlig gjorde operasjonsrommet og mulighetene for elektronisk krigføring derfra sterkt inntrykk på deltakerne.

Vindmølle-båter
En gjenganger i det maritime innovasjonsmiljøet er sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, som opp gjennom årene har tegnet utallige båter – helst mindre og hurtiggående. Han startet sin konstruktørkarriere i skipsmodelltanken på Sjøkrigsskolen, men ble raskt fanget opp av Brødrene Aa i Hyen, der han spesialiserte seg på hurtiggående katamaraner i karbonfiber. Siden etablerte han egen virksomhet som skipskonstruktør, og har gjennom årene tegnet et utall båter, for det meste mindre hurtiggående passasjerfartøyer, legeskyssbåter og lignende. Ola-båter, kaller han det selv. Denne gang har han designet en båt for vindmølleindustrien, og løst utfordringen med både å ha høy fart i transit mellom land og vindmøllene, og samtidig ha stabilitet nok til å tåle en viss bølgehøyde når båten ligger inntil vindmøllen. Stikkord er ballastering, en spesiell hekkløsning samt finner i undervannsskroget. Løsningen ble presentert i detalj for forsamlingen, og kontrakten på den første båten er allerede skrevet. Den skal bygges i Måløy.

Brenselceller
Sist nytt i brenselcelleteknologien (FellowSHIP-prosjektet) ble også presentert på konferansen. Det samme ble en rekke andre tekniske tema. Vi nevner i fleng bruk av DP i arktiske farvann, hardware-in-the-loop-testing av DP, fjerndiagnose ved hjelp av VPN og IPSec samt en presentasjon av autromaster ISEMS-systemet (integrated safety and emergency management system). En nyttig konferanse.

DEL