Avansert smøreoljesystem

Wärtsilä har signert kontrakt med DSD Shipping AS i Stavanger for installasjon av Wärtsiläs Retrofit Pulse Lubricating System (RPLS), et system for elektronisk innsprøyting av smøreolje, på hovedmotorene til fire fartøyer i DSD flåten.

RPLS er designet for å redusere oljetilførselen til motoren og dermed reduserer bruken av smøringsolje. Dette reduserer driftskostnadene, og har også en positiv effekt på utslippene. Kontrakten med DSD er Wärtsiläs første ordre på installasjon av konsernets RPLS på totaktsmotorer med liten sylinderdiameter.
– Det nye systemet øker effektiviteten, kutter kost og reduserer utslippene våre. RPL-systemet er en betydelig forbedring av sylindersmøringssystemet på Wärtsiläs totaktsmotorer, og vi ser frem til en hurtig ferdigstillelse av installasjonene, sier Rolf Herheim, teknisk direktør i DSD Shipping AS, et av Norges eldste shippingselskaper.
Kontrakten er en nøkkelferdig løsning som inkluderer deler, installering og igangsettelse av RPL-systemet på Wärtsilä-hovedmotorer i fire fartøyer. Tre fartøyer (”Stavanger Bay”, ”Stavanger Viking” og ”Stavanger Blossom”) er utstyrt med sekssylindrede RTA58T motorer, og ett fartøy (”Stavanger Prince”) med en syvsylindret RTA62U. Fartøyene er alle rundt 105.000 dwt og er bygget i løpet av de siste åtte årene.
I tillegg til RPL-systemet vil installasjonen bestå av et webbasert alarm- og overvåkingssystem for temperaturen i sylinderforingene, kalt MAPEX-PR, og et kraftmålingssystem for propellakslingene.
Wärtsilä og DSD Shipping AS signerte kontrakten på disse fartøyene i fjerde kvartal 2009. Levering skal etter planen skje fire måneder etter signering.

Illustrasjon av Retrofit Pulse Lubricating System
Illustrasjon av Retrofit Pulse Lubricating System

Om Wärtsiläs Retrofit Pulse Lubricating System
Retrofit Pulse Lubricating System er et elektronisk smøreoljesystem utviklet av Wärtsilä. Gjennom elektronisk styrt innsprøyting fordeler systemet smøreoljen inn i stempelringpakken, stempelkronen og stempelskjørtet.
RPL-systemet ble designet som en oppgraderingspakke for Wärtsiläs mekanisk-styrte RTA motorer og elektronisk-styrte RT-flex motorer. Det inngår som standard for nye RT-flex og RTA motorer. RPLS er et ypperlig eksempel på hvordan man kan påføre elektronisk regulering på motorer allerede i drift for å oppnå forbedret yteevne og økt fleksibilitet.

DEL