Autonomi på dagsorden i IMO

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Etter at IMOs Maritime Safety Committee MSC 98 i dag behandlet et initiativ fra Norge, Danmark, Estland, Finland, Japan, Nederland, Sør-Korea, England og USA har autonome fartøy blitt satt på IMOs agenda. 

Det skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

-Dette viser at Norge er i front med å legge til rette for ny teknologi. Selv om det er for tidlig å si hva IMO vil konkludere med, er det viktig at vi er på banen. Det vil også kunne ha stor betydning for norsk innovasjon på området. Sjøfartsdirektoratet sin rolle er først og fremst knyttet til utvikling av regelverket. Derfor er det positivt at vi nå får IMO til å sette dette på dagsorden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Direktoratet skriver at forslaget, overraskende nok, ikke møtte noen motstand og skal tas opp på meste møte MSC 99, deretter vil det legges en videre plan for behandlingen av autonomi-spørsmålet.

DEL