Asiatiske kontrakter til Deep Sea-fartøy

Illustrasjonsfoto: Pexels.com

Deep Sea Supply skriver i en melding til Oslo Børs at to av deres fartøy har fått arbeid i Asia. 

PSVene «Sea Supra» og «Sea Swan» har i følge meldingen fått time-charter kontrakter for arbeid i Sørøst-Asia.

Den faste perioden for hvert fartøy er forventet å vare i minst 255 dager, med oppstart i slutten av mai. Kontraktene kommer også med opsjoner.

DEL