Åsgard havbunns gasskompresjon senkes på plass

"North Sea Giant" før ombyggingen.

Installasjon av modulene som samlet utgjør Åsgard havbunns gasskompresjon er i gang på Åsgard-feltet. Nyskapende teknologi på 300 meters havdyp skal bidra til 282 millioner fat ekstra fra Åsgard-feltet.

Totalt skal 22 moduler installeres og kobles opp. Disse utgjør to identiske kompressortog som hver veier 1 500 tonn. Denne unike teknologien skal i løpet av sommeren settes på plass i den store havbunnsrammen som ble installert på feltet sommeren 2013.
Installasjonsarbeidet gjennomføres av fartøyet “North Sea Giant” som er ombygd for formålet. Samtlige moduler mellomlagres på Vestbase i Kristiansund, dit de blir fraktet etter ferdigstilling og uttesting i Egersund.

Sikkert og effektivt med spesialkran
Modulene som utgjør havbunns gasskompresjonsanlegget varierer i størrelse. De minste modulene installeres gjennom fartøyets såkalte «moonpool», en stor åpning midt i skrogbunnen som modulene senkes ned gjennom. Moduler med en maksimalvekt på opptil 70 tonn kan installeres på denne måten.
Flere av modulene som skal installeres i anlegget på havbunnen er for store til å bli senket ned gjennom skipets moonpool.
Derfor er skipets kransystem modifisert til et såkalt special handling system (SHS). Dette løftesystemet er designet for en last på inntil 420 tonn, og kan opereres i opptil ni meter høye bølger. Hver enkelt modul senkes ned i havet ved hjelp av kranen og styres på plass i rammen ved hjelp av ROV-er og vaiere.
– Dette kransystemet gjør installasjonsarbeidet sikrere og mer effektivt. For å sikre kvalitet i alle ledd har alt operativt mannskap øvd på operasjonene i en spesialdesignet simulator. Vi har også gjennomført en rekke sjøprøver i forkant av installasjonen, sier prosjektdirektør Torstein Vinterstø.

Sikkert og effektivt med spesialkran
Installasjonsrekkefølgen er nøye planlagt slik at det kan gjøres oppstartsarbeid på modulene i det første kompressortoget mens arbeidet med å installere moduler til tog 2 fortsetter.
Driftsmiljøet i Stjørdal som skal overta anlegget når det er ferdigstillt fra prosjektets side følger nøye med på installasjonsarbeidene, som så langt har blitt utført med høy kvalitet og i henhold til etablert tidsplan.
– Jeg er svært godt fornøyd med at vi nå er kommet i gang med installasjonsarbeidet og at forberedelsene til oppstart og drift er i rute, sier Snorre Grande, direktør for Åsgard havbunns gasskompresjon i Feltutvikling.
– Skipet med det nye kransystemet vil også bli et godt verktøy for oss når anlegget kommer i drift, sier han avslutningsvis.