Gå til innhold
Annonse

Det Kristiansandsbaserte selskapet WindPartner AS har tatt levering av verdens første Daughter Craft / CTV  basert på luftputeteknologi (SES) fra Esbjerg Shipyards A/S, i Esbjerg / Danmark.

Annonse

WindPartner inngikk kontrakt med Esbjerg Shipyard A/S for bygging av nydesignet Daughter Craft (DC) fartøy basert på luftpute teknologi for frakt av service og vedlikeholds personell mellom moderfartøy og offshore vindturbiner. Fartøyet kan også brukes som CTV (Crew Transfer Vessel) for vindparker forholdsvis nært land, heter det i en pressemelding fra selskapet.   

Fartøyet har gjennomført flere tester før levering med godt resultat.

Fartøyet skal umiddelbart starte testing på vindfarmer for Carbon Trust (UK) under forsknings og utviklingsprogrammet «Offshore Wind Accelerator» (OWA). Testingen skal foregå i vindparkene Horns Rev 1 (Vattenfall) og Horns Rev 2 (Ørsted) utenfor Esbjerg / Danmark. Etter denne testingen er fartøyet klar for kommersiell operasjon fra ca. medio september.

Fartøyet i god fart under testing Foto: Windpartner
Fartøyet i god fart under testing Foto: Windpartner

Unikt fartøy

Fartøyet er unikt og basert på design av et annet Kristiansandbasert selskap, ESNA AS. Fartøyet bruker luftpute teknologi for å redusere bølgebevegelser i fartøyet. Dette øker sikkerheten og værvinduet for overføring av service og driftspersonell fra fartøyet til vindturbinene sammenlignet med dagens løsninger med tilsvarende fartøy.

- Gjennom fartøyets førsteklasses sjøegenskaper sammen med enkel sjøsetting fra moderfartøy eller service plattform, kan WindPartner tilby en kostnads effektiv operasjon både under konstruksjon, drift og vedlikehold av offshore vindparker, sier administrerende direktør Morten Mellerud i WindPartner.

- I tillegg til fartøyets unike design tilbyr WindPartner en ny forretningsmodell der fartøyet kan leies på prosjekt basis av kundene og der WindPartner eier og driver fartøyet. Dette er den mest kostnadseffektive løsningen for kunden, spesielt for korte og mellomlange oppdrag forteller Eivind Nordal, direktør for forretningsutvikling i WindPartner.

Redusert utslipp

WindPartner og ESNA har etablert et langsiktig samarbeid med ambisjon om å bygge en serie av denne type fartøy de neste årene.

- Det første fartøyet, Sea Puffin 1, er finansiert av lokale investorer tilskudd fra ENOVA og OWA, i tillegg til lån fra Innovasjon Norge og Den norske Bank, sier styreformann Jan Erik Tønnessen.

- Dette fartøyet vil bidra til en mer effektiv installasjon, drift og vedlikehold av offshore vindparker, og et redusert utslipp av klimagasser sammenlignet med dagens løsninger. Teknologien er overførbar til andre kategorier av fartøy og har derfor et skalerbart potensial for andre anvendelser og segment, avslutter rådgiver Anita Edland i ENOVA.  

Annonse