Gå til innhold
Annonse
Ill.foto: ECL Commander i Bergen.
Ill.foto: ECL Commander i Bergen.
Annonse

Bergensrederiet Wilson ASA sin kontrakt med det kinesiske verftet Wuxue Janda Shipbuilding Co. Ltd. (Hubei, Kina) om bygging av tre bulkskip, samt opsjon på ytterligere to skip med størrelse 2 600 dwt, er gjort effektiv.

Samlet kostpris til verft for de tre skipene vil være like i underkant av 9,75 millioner euro.

Som tidligere meldt i Skipsrevyen har Wilson ASA som ledd i sin veksstrategi forhandlet med det kinesiske verftet Wuxue Janda Shipbuilding Co. Ltd. om bygging av 3 bulkskip i størrelsen 2.600 dwt. Avtalens ulike forbehold er nå løftet fra begge parter, herunder er sikkerhet for innbetaling i byggeperioden på plass, og kontrakten er således gjort effektiv.

Bygging av skipene var igangsatt før samtalene mellom Wilson og verftet ble initiert slik at tid til forventet levering er kort ; de 3 faste skipene forventes alle å bli levert i 2016. Videre er det grunnet prosjektets progresjon avtalt betaling til verft med 40 prosent ved effektiv kontrakt og 60 prosent ved levering. Kapitalbehovet for 2 av skipene er planlagt finansiert gjennom et langsiktig bareboat-arrangement med ekstern partner over 7 år med kjøpsopsjon etter fire år. Kjøpesum for det tredje skipet vil bli 60 prosent finansiert gjennom selskapets låneramme i bank.

Wilson opererer p.t. en flåte på 108 skip hvorav 81 er eiermessig kontrollert av selskapet.