Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
Annonse

Wilson ASA i Bergen har solgt bulkskipet MS «Wilson Bar» til et greskkontrollert selskap for

USD 745.000.  MS «Wilson Bar» var nært forestående dokking og Wilson fant det ikke

regningssvarende å ta skipet gjennom slik nødvendig dokking pga. skipets alder.

Salget av MV «Wilson Bar» vil gi en regnskapsmessig gevinst. Basert på dagens

vekslingskurs vil transaksjonen gi en gevinst på opp mot EUR 150 000 i forhold

til bokført verdi. Transaksjonen vil imidlertid ikke ha noen likviditetseffekt

da nettoprovenyet fra transaksjonen vil gå til å innfri påhvilende gjeld på

skipet.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 110 skip

hvorav 82 er eiermessig kontrollert av selskapet.

MS «Wilson Bar» inngikk i serie søsterskip som opprinnelig var kontrahert av og levert til til Jebsen-gruppen i Bergen, men fulgte med i overgangen til Wilson.

Skipet er bygget i 1979 ved Storvik Mek. Verksted i Kristiansund som MS «Garnes» og ble forlenget i 1983. Skipet har senere hatt navnene «General Ricarte» og ««Wilson Korsnes». Skipet er på 6.156 dwt.