Gå til innhold
Annonse
Ill.foto: Rederiet
Ill.foto: Rederiet
Annonse

Westfal-Larsen konsernet i Bergen gikk på et solid tap i fjor. Etter nedskrivninger på skipene med 35,5 millioner dollar ble årsunderskuddet 61,3 millioner dollar.

Driftsresultatet viste minus 53,7 millioner dollar. Da kommer det vel med at konsernet har en bokført egenkapital på over 508 millioner dollar, tilsvarende vel 4,2 milliarder kroner.

I 2013 hadde konsernet et driftsunderskudd på kroner 10,3 millioner og et årsunderskudd etter skatt på 163,9 millioner, men tallene for 2013 er ikke sammenlignbare med 2014-tallene på grunn av endringer i selskapsstrukturen.

Morselskapet i hele gruppen er nå Skibsaktieselskapet Navigation Co. Ltd etter at alle aksjene i Armadora AS som tidligere eide Masterbulk Ltd. i Singapore ble overtatt i februar 2014. Det betyr at familieselskapet Navigation nå kontrollerer hele gruppens flåte på seks seilende kjemikalietankskip, to nybygningskontrakter og en opsjon, samt 20 spesialbulkskip av «Open Hatch»-typen.

I en melding til Skipsrevyen skriver rederiet at markedet for kjemikalietank også i 2014 var utfordrende. Driftsinntektene var på linje med 2013. Resultatene for kjemikalietankvirksomheten i 2014 var påvirket negativt av avviklingen av Westfal-Larsen Chemical Carriers 1 KS hvor WL-konsernet eide 35 prosent av andelene. De tre skipene i dette selskapet er solgt til greske eiere.

Markedet for tørrbulk har gjennom 2014 vært preget av svært lave fraktrater, men driftsinntektene i 2014 var noe høyere enn i 2013..

Sammen med japanske NYK (Nippon Yusen Kaisa) ble det i oktober 2014 etablert et nytt kommersielt pool-selskap for tørrbulkvirksomheten under navnet Saga Welco AS. Det nye samarbeidsselskapet er verdens største operatør av «Open Hatch Gantry Crane» tørrbulkskip.

Om utsiktene for kjemikalietank skriver rederiet at markedet fortsatt er utfordrende med mye ledig kapasitet og svak utvikling i verdensøkonomien. Økning i amerikansk kjemikalieproduksjon, samt mulige lettelser av sanksjonene mot Iran, kan gi grunn til noe lysere fremtidsutsikter.

Tørrbulksegmentet er fortsatt preget av overkapasitet, svak utvikling i verdensøkonomien og fallende import av råvarer til Kina. Økt kontrahering av skip fra finansielle aktører mot slutten av 2013 og utover i 2014 har også medført en ugunstig høy ordrebok fremover. Den generelle kapasitetsutnyttelse i tørrbulkflåten er ikke forventet å stige i 2015 og de generelle markedsutsikter er ikke lyse, mener Westfal-Larsen.

Westfal-Larsen gruppen er imidlertid mer enn shipping.

Gjennom datterselskapet J. Berstad Eiendom AS er det i aksjeselskapene Nøstegaten 119 AS og Nøstegaten 78 i Bergen i gang arbeid med prosjektering og videreutvikling av tomtearealene og eiendommene selskapene besitter på Nøstet.

Sandviksboder 1 AS har på sin eiendom i Sandviken oppført et kombinert bolig og næringskompleks bestående av ca. 4000 kvadratmeter næringsareal til utleie, samt leiligheter for salg. Med i konsernet er også blant mange andre også den kjente Wallendahl-kjeden.