Gå til innhold
Annonse
Kaptein på
Kaptein på "Future of the Fjords," Svein Ivar Dalland og administrerende direktør i rederiet The Fjords Rolf Andre Sandvik virkeliggjør visjonen om utslippfritt skip. Foto: Sigbjørn Larsen.

Et flytende kraftverk for båt, buss, bil og rib er på plass i Gudvangen. Visjonen om utslippfritt skip virkeliggjøres.

Annonse

- Hvem kunne ha innbilt seg at det ikke var kraft nok i kraftkommunen Aurland til å drifte ”Future of the Fjords?” undrer administrerende direktør Rolf Andre Sandvik i The Fjords, som blant annet eier og drifter turistskipene på Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden, og dermed trafikkerer strekningen Flåm-Gudvangen.

Konstruert av prosjektgruppe

Så der stod vi da med en nytegnet kontrakt med verftet og millionstøtte fra Enova, og så var det ikke strøm nok? Gode råd var dyre. Der og da opprettet vi en felles prosjektgruppe med rederi, verft og energiselskapet. Vi la hodene i bløt sammen. Min oppgave var å spørre hva er det vi trenger for å få dette til? Etter 45 minutter hadde vi konstruert en helt ny flytende batteribank som kunne lade ”Future of the Fjords,” og som også kunne ta i mot kloakk og spillvann slik ut visjonen om null utslipp kunne virkeliggjøres. Power of the Fjords er på plass i Gudvangen, konstruert av prosjektgruppen og bygget av brødrene Aa.

Ikke råd til å miste momentet

Det er vel riktig å si at det har vært en krevende prosess å få gjennomført dette i forhold til de berørte myndigheter, sier Sandvik. Jeg har forståelse for at det må være prosesser og høringer og slikt, men for oss var det forstemmende å tenke på at vi heller skulle måtte dumpe kloakk og forurenset vann ut i verdensarvfjorden, og vente på langdryge prosesser, når vi heller kunne få til null utslipp med ny teknologi. Utviklingen går så fort at vi ikke hadde råd til å miste momentet, vi måtte satse. Omlag 35 millioner kroner måtte eierne legge på bordet for å få til dette prosjektet. Vi er et privat selskap uten noen offentlig støttet rutekonsesjon å støtte oss til. Vårt kostnadsbilde blir derfor et annet enn et offentlig selskap. Egentlig var det vel havna som skulle ha tilbudt oss en løsning, men nå har vi i alle fall fått på plass en løsning som kan brukes av alle. Så får brukerne heller betale oss for den strømmen de henter ut.

Begeistrede internasjonale journalister

Når jeg prøver å få norske journalister interessert i dette så er de vel sånn måtelig engasjerte, når vi har internasjonale fagjournalister fra maritime miljøer for eksempel fra IMO på besøk så er de overstrømmende begeistret. Ikke bare har vi løst vår egen ladesituasjon, vi har også muligheter for lading av busser, biler og riber. Og tilrettelagt for mottak av både gråvann og svartvann. – Dette vil  kunne løse miljøproblemene på øyene i England og Skottland og på steder som Filippinene mener journalistene. Det kan jo tenkes at dette faktisk er en ny internasjonal eksportvare. Uansett har det i alle fall løst utfordringen vår i Gudvangen.

Slik fungerer ”batteribanken”

I stedet for at alle vaffeljernene i Gudvangen går i svart hver gang vi lader batteriene så magasinerer ”Power of the Fjords” strømmen fra nettet gjennom døgnet i en jevn strøm og så unngår vi topper i kraftnettet, sier Sandvik. Gjennom denne batteribanken så kan vi så ta ut den strømmen vi trenger, når vi trenger den

Fungerer også som ombordstigningsrampe

Foruten å være designet i pakt med designet for Future of the Fjords og forsynt med de samme fargene, så vil den flytende batteridokken også fungere som ombordstigningsrampe slik at det skal bli mer funksjonelt for rullestolbrukere og andre som trenger en god ombordstigningvei. Den vi har brukt hittil er ikke optimal for dette formålet, men også dette vil bli bedre med denne løsningen, sier Sandvik.

 

Annonse