Gå til innhold
Annonse

Vil sikre shipping-adgang i tilfelle «hard brexit»

Arkivfoto: Helge Martin Markussen
Arkivfoto: Helge Martin Markussen

Det vil fortsatt være adgang til britiske markeder for norske skip og sjøfolk i tilfelle en “hard brexit”. Det opplyser opplyser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Annonse

Erklæringen fra den britiske regjeringen ivaretar norske sjøfolk og maritime interesser på en god måte.

– Storbritannia er blant våre største og viktigste enkeltmarkeder for skipsfartstjenester. Derfor er det svært viktig for regjeringen å sikre stabilitet og forutsigbarhet ved en "no deal". Det har vi fått til nå, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Den norske og britiske regjeringen har hatt tett kontakt og er nå enige om å utveksle gjensidige politiske erklæringer om å videreføre vilkårene for maritim næringsvirksomhet mellom landene. De politiske erklæringene ivaretar sentrale norske maritime interesser i Storbritannia.

Partene erklærer å følge prinsippene om fri og rettferdig markedsadgang for maritime transporttjenester. Skip som er registrert hos den andre parten skal behandles likt som før når de kommer til havnen. Landene er også enige om at ingen av dem kommer til å innføre nye, ensidige tiltak som begrenser dagens frihet til å drive transport i innenriksfart. Landene holder også fast ved forpliktelsene etter ILO-konvensjon 108 om sjømenns identitetskort. Den inneholder blant annet bestemmelser om sjømenns rettigheter ved bytte av mannskap.  

Selv om erklæringene ikke er juridisk bindende, vil de to landene jobbe for å få på plass et varig avtaleverk etter at Storbritannia har gått ut av EU.   

Annonse