Gå til innhold
Annonse

Vil kartlegge marine nasjonalparker med ubåt-teknologi

Et pilotprosjekt vil kartlegge Færder og Hvaler nasjonalpark med norsk ubåt-teknologi.
Et pilotprosjekt vil kartlegge Færder og Hvaler nasjonalpark med norsk ubåt-teknologi.
Annonse

Pilotprosjekt vil benytte norsk teknologi for å kartlegge nasjonalparkene i Ytre Oslofjord med miniubåter for utvikling av et internasjonalt produkt.

Færder og Hvaler nasjonalparker kan bli kartlagt med miniubåter. Det sier prosjektleder Olav Falk-Pedersen i Verdiskapingsinitiativet Vestfold. Pilotprosjektet er etter det Skipsrevyen erfarer kostnadsberegnet til 20 millioner kroner og skal finansieres i et samarbeid mellom næringslivet og det offentlige.

Prosjektet vil benytte eksisterende norsk teknologi og videreutvikle teknologiene med fokus på miljøovervåkning som i sin tur kan danne grunnlag for å tilby norsk teknologi også internasjonalt, sier Falk-Pedersen. Poenget er å få frem et godt økologisk kartgrunnlag samtidig som vi utvikler nye teknologi løsninger, sier Falk- Pedersen.

Flyvrak og spøkelsesfiske

-Vi har opprettet nasjonalparker til havs, men vi ønsker fortsatt å vite mere om hva som egentlig finnes der, sier Falk-Pedersen. En kort testrunde viste oss at vi fant alt fra flyvrak til teiner som står som spøkelsesfiskere på havets bunn og fanger hummer og krabbe som bare blir stående og dø. Pilotprosjektet som ønsker å kartlegge nasjonalparkene på begge sider av Oslofjorden har allerede høstet stor interesse i forvaltning og næringsliv, sier Falk-Pedersen.

Vil utvikle teknologi for et internasjonalt marked

Både i forbindelse med planlegging og gjennomføring av et pilotprosjekt i Ytre Oslofjord vil viktige produkt være økologiske grunnkart, samt data til vanndirektivet, blå vekst, integrert dataflyt. Dette gir et teknologisk vindu inn i den marine verden. Det å kombinere norske ledende aktører innen teknologi, næring og forsking, vil også kunne ha betydning internasjonalt siden marint søppel følger havstrømmene og påvirker alle land med kystlinje. Et nasjonalt samarbeid vil selvsagt være viktig for forvaltning av Oslofjorden, men kan videre også benyttes i resten av landet. Videre vil teknologien og samarbeidet på sikt også være svært aktuelt for å dekke skandinaviske, europeiske og globale behov for overvåking av kysten og de miljømessige problem som forurensing og resultatet av global oppvarming kan gi.

Utrolige mengder data

-Takket være miniubåten Hugin fra Kongsberg Maritime i så kan vi få fram utrolige mengder med data. Topografi, sedimenter, vrak, maritim søppel, strømningsforhold, artsmangfold og lignende, sier Falk-Pedersen. Dette vil gi forvaltningen og forskning og publikum flest en helt unik databank til å øke kunnskap og forståelse og mulighet til å sette inn tiltak for eksempel mot forurensning og spøkelsesfiske, seir Falk-Pedersen. Vi håper å komme i gang allerede fra neste år, sier Falk-Pedersen.