Gå til innhold
Annonse
Fiskebåt Nord vil øke uttaket av sel og hval, sier leder Marius Ytterstad til Skipsrevyen. Foto: Odd Kristian Dahle.
Fiskebåt Nord vil øke uttaket av sel og hval, sier leder Marius Ytterstad til Skipsrevyen. Foto: Odd Kristian Dahle.

Fiskebåt Nord frykter for reduksjoner i fisket dersom bestandene av sjøpattedyr for vokse videre uten uttak. Det sier leder av Fiskebåt Nord Marius Ytterstad til Skipsrevyen.

Annonse

-Fiskebåt Nord er bekymret for at bestandene av sjøpattedyr er stadig voksende, mens de næringene som høster sjøpattedyr blir mindre og mindre, sier Ytterstad. Uten at en høster av sjøpattedyrbestandene, kan en risikere å få en betydelig reduksjon i uttaket av kommersielle fiskeslag, fremholder Ytterstad.

Vil ha plan for lønnsom selfangst

Selfangsten har i flere 10-år vært ulønnsom, skriver Fiskebåt Nord i sitt årsmøtevedtak. Organisasjonen vil nå øke uttaket av sel og hval.

- Det kan være muligheter for lønnsomhet dersom det kan dokumenteres at selolje har gunstig helsemessig effekt og kan brukes som kosttilskudd eller medisin, fremholder organisasjonen . Både kjøtt og skinn har fortsatt et marked som kan bearbeides og utvides, samtidig som produksjon av proteinkonsentrat kan være et nytt produkt. Fiskebåt Nord ber derfor om at Nærings- og fiskeridepartementet sammen med næringen lager en plan for utviklingen av selfangstnæringa. Det er viktig at planen følges opp med tilstrekkelige virkemidler slik at næringa får en reell sjanse til å stå på egne bein.

Peker på Japan som viktig marked for hvalkjøtt

-Fiskebåt Nord mener hvalfangsten må styrkes gjennom at norske myndigheter jobber aktivt for å forenkle muligheten for eksport, sier Ytterstad. Japan er det største markedet for kvalkjøtt og spekk og det er derfor viktig at innsatsen konsentreres for dette markedet. Fiskebåt Nord ber om at myndighetene styrker innsatsen for å legge til rette for eksport av produkter av norsk vågehval. Hval må klassifiseres som sjømat og tas inn under Norges Sjømatråd, sier Ytterstad

Vil ha forskningsfangst på storhval

Fiskebåt Nord går inn for at myndighetene åpner for en begrenset forskningsfangst på storhval for å få svar på spørsmål vedrørende diett, kondisjon, giftinnhold i spekk, plast m.m. Det fremheves her særlig behovet for mer kunnskap om knøl, finnhval og spekkhogger.


 

Annonse