Gå til innhold

Vil flytte GIEK/Eksportkreditt til Ålesund og Bergen

FrP sin stortingsgruppe vil flytte GIEK og Eksportkreditt til Ålesund.
FrP sin stortingsgruppe vil flytte GIEK og Eksportkreditt til Ålesund.

Fremskrittspartiet vil ha hovedkontoret i Ålesund og et avdelingskontor i Bergen. Da flyttes institusjonen nærmere de miljøene og bedriftene som bruker ordningen mest.

Helge Andre Njåstad poengterer at de sterke, maritime næringsklyngene på Vestlandet er en viktig begrunnelse for flytting.
Helge Andre Njåstad poengterer at de sterke, maritime næringsklyngene på Vestlandet er en viktig begrunnelse for flytting.

Regjeringen gjennomfører nå en sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Store deler av eksportrettet industri som bruker GIEK og Eksportkreditt er lokalisert langs kysten. Fylkene hvor næringslivet bruker GIEK og Eksportkreditt mest er Møre og Romsdal og Vestland. Regjeringen har besluttet at den nye virksomheten skal lokaliseres i Oslo og se på muligheten av for lokalisering i Groruddalen eller andre steder i Oslo hvor slik aktivitet kan være positiv for byutviklingen.

– Det er utrolig at regjeringen er mer opptatt av å bruke GIEK/Eksportkreditt som en brikke i byutvikling i Oslo heller enn å flytte virksomheten dit bedriftene som bruker tjenestene er lokalisert, nemlig til vestlandet. Nå er det på tide at Stortinget skjærer gjennom og vi håper på støtte til dette representantforslaget, sier Sylvi Listhaug, i en pressemelding fra FrP..

Fremskrittspartiet mener det er fullt mulig å få tak i god kompetanse både i Ålesund og Bergen for å etablere institusjonene på de to stedene. 

– Rundt eksportnæringene er det etablert store og solide fagmiljøer som også innebefatter finansiell kompetanse. Eksempler på dette finner du i den maritime klyngen på Sunnmøre og i shippingmiljøene i og rundt Bergen. Det er ikke bare i Oslo man finner kompetente folk selv om regjeringen ser ut til å mene det i denne saken, sier Helge Andre Njåstad.

De statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser har som klar intensjon å både forsterke og bygge opp nye kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo.

Ålesund og Bergen

– FrP foreslår å legge nytt hovedkontor i Ålesund og et avdelingskontor i Bergen. Dette vil sikre nærhet til bedriftene som bruker institusjonen, bidra til styrking av etablerte fagmiljø, en bedre distriktsprofil på statlige arbeidsplasser, og forsterket bo og arbeidsmarkedsregioner, sier Listhaug.

En rekke bedrifter og næringsorganisasjoner som er store brukere av disse tjenestene har selv foreslått at sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt også benyttes til å flytte arbeidsplassene fra Oslo og til Vestlandskysten. Dette er en klar indikasjon på at brukerne ikke frykter verken tap av kompetanse eller andre ulemper en utflytting normalt vil kunne medføre.

–  Det er ingen problem å komme seg til Oslo, og finansmiljøer i andre deler av verden, når det er nødvendig. Likeledes er tilgangen på kompetente utdanningsinstitusjoner solid i begge disse byene, avslutter Njåstad.