Gå til innhold
Annonse
Annonse

 

Kunnskap om ulykker er viktige for sjøsikkerhetsarbeidet. Derfor skal det umiddelbart meldes fra til Sjøfartsdirektoratet når ulykken er ute.

Sjøfartsdirektoratet registrerer ulykker på norskregistrerte skip, og utenlandske skip som ferdes i norsk farvann. Sjøfartsdirektoratet registrerer ulykker i et eget nasjonalt ulykkesystem, og Norge er også forpliktet til å registrere Sjøulykker i EU sin ulykkesdatabase EMCIP.

Ulykkesregistreringen er i utgangspunktet basert på rederienes egen rapportering, men kan også fanges opp gjennom andre kilder. Meldeplikten gjelder for ulykker som har skjedd med norske fartøy, eller utenlandskregistrerte fartøy når hendelsen skjer i norsk farvann.

Når ulykken er ute skal det meldes til Sjøfartsdirektorat umiddelbart. Dersom det er behov for assistanse av noe slag skal en kontakte Hovedredningssentralen eller kystradiostasjon. Skjer det en ulykke med fritidsbåt er det politiet som skal ha melding. Uavhengig om det er gitt melding til Sjøfartsdirektoratet skal en fylle ut og sende inn ulykkesrapport (KS-0197) til Sjøfartsdirektorate. Dette skal gjøres innen 72 timer etter at hendelsen har funnet sted.