Gå til innhold
Annonse
- Dette er en start men vi forventer at regjeringen leverer mye mer, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan. Foto: Maritimt Forum
- Dette er en start men vi forventer at regjeringen leverer mye mer, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan. Foto: Maritimt Forum

Regjeringen foreslår å omdisponere 100 mill. til grønn skipsfart, og Nysnø får tilført 300 mill. ekstra. Men endringene for permitteringsordningen er ikke gode nok. Maritimt Forum forventer at regjeringen kommer næringen i møte med mer kraftfulle tiltak i krisepakken som lanseres i slutten av mai. 

Annonse

- Dette er en start men vi forventer at regjeringen leverer mye mer, og innfrir viktige tiltak, i forbindelse med industriproposisjonen som kommer i slutten av mai, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan. 

På oppdrag fra Maritimt Forum leverte Menon Economics en rapport som viser at hver fjerde maritimt ansatt kan miste jobben innen utgangen av 2022 som følge av koronakrisen. 

- Virusutbruddet rammer norsk maritim næring svært hardt. Vi fester vår lit til at regjering og storting har fått den riktige kriseforståelsen, og innfrir tiltakene som vi fremmet i vår tiltakspakke før påske. Her inngår gryteklare prosjekter som forsering av bygging av statlige skip, midlertidig fjerning av taket i nettolønnsordningen og en stor satsing på havvind, sier Engan. 

Permitteringsordningen er ikke god nok

Regjeringen foreslår at perioden med fritak for lønnsplikt forlenges ut oktober 2020. Regjeringen sier den vil vurdere permitteringsordningen på ny når den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp igjen. De vil ikke utvide lengden på dagens ordning som er på 26 uker.

- Dette er etter vår mening altfor passivt. Det er behov for å utvide lengden på permitteringene til 52 uker rimelig raskt, hvis ikke vil det bli oppsigelser og ikke permitteringer, sier Engan. 

Grønn skipsfart

Regjeringen foreslår å omdisponere 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart, og 25 mill. kroner til flåtefornyelse i nærskipsfarten gjennom Grønt Skipsfartsprogram. 

- Vi ha lenge argumentert for nytten og behovet for en gjeninnføring av kondemneringsordningen, og at denne må ha riktig innretning. 75 mill. kroner er en fin start, men vi trenger større summer dersom vi skal oppnå den flåtefornyelse som landet trenger. Vi trenger også en god toppfinansieringsordning, og 25 mill. kroner er en liten start på veien, sier Engan. 

I tillegg foreslås en økning av rammetilskuddet til fylkeskommunene med 150 millioner kroner for å støtte opp om innfasinga av lav- og nullutslippsferger på fylkesveisambandene. Regjeringen foreslår også å styrke Nysnø Klimainvesteringer AS med ytterligere 300 millioner kroner i 2020 hvor hensikten er å investere i flere bedrifter som utvikler ny og klimavennlig teknologi. 

- Vi håper de økte bevilgningene til fylkeskommunene og til Nysnø treffer våre maritime bedrifter og bidrar til å stimulere til økt aktivitet i den krisen vi nå står i, sier Engan.

Stortinget har også bedt regjeringen om å opprette et finansieringsprogram for nærskipsfarten. Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet vil arbeide videre med dette programmet. I tillegg vil regjeringen foreslå en egen, grønn omstillingspakke. Denne vil legges frem som en egen proposisjon i slutten av mai. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon.

Petroleumsskatteregimet

Det er ikke noen endringer fra punktene som regjeringen annonserte 30. april. Den store nyheten er imidlertid at regjeringen nå har regnet på hva den samlede effekten blir for staten og det er snakk om en stor milliardgevinst.

- Vi synes endringene i petroleumsskatteregimet er et skritt i riktig retning, men det må på plass forbedringer i regjeringens forslag dersom det skal virke etter hensikten. Om ikke dette skjer, taper vi kompetanse og innovasjon på sokkelen, sier Engan.

Annonse