Gå til innhold
Gustav Erik Blaalid, anvarlig redaktør for Kyst.no og Skipsrevyen. Foto: Helge Martin Markussen
Gustav Erik Blaalid, anvarlig redaktør for Kyst.no og Skipsrevyen. Foto: Helge Martin Markussen

Covid-19 vil trolig ha rammet en hel verden før det hele er over - forhåpentligvis i løpet av måneder. Men effektene blir vi hengende med lenge - men ikke negativt.

For alle våre lesere, kunder, forbindelser, og kolleger oppleves korona-tiltakene som utfordrende på en eller flere måter. Ikke minst er det vanskelig å forholde seg til usikkerheten som skapes. Hvor lenge vil det vare? Hvilke konsekvenser vil det få for vår bransje? For vår bedrift? For min familie? Det må bli verre før det blir bedre, er det noen som sier. Vi er enige. Derfor kjære kunde, leser og kollega - vi er i samme båt og dette skal vi klare sammen.

Korona-krisen har gått verst utover de som har minst ressurser til å stå imot. I de fleste land som er berørt, har isolering vært myndighetenes viktigste våpen for å begrense smittespredning og begrense pandemien. Det har fått en rekke alvorlige konsekvenser. Når det iverksettes ulike former for isolasjon, der portforbud og avstenging av regioner hører til de mest dramatiske, sier det seg selv at næringslivet rammes. Flyselskaper, hoteller, transport og alt som har med feriereiser å gjøre blir stengt ned. Når barnehager og skoler stenges, må foreldrene være hjemme. Dette berører økonomien i ekstrem grad med massepermitteringer. Usikkerheten er stor. Akkurat nå er det mest alvorlig for dem som rammes av sykdommen. 

Til tross for alt det negative er vi overbevist om at tingene vil komme tilbake til en mer normal hverdag. Når barna kan gå på skolen, og vi kan gå på jobben og være sammen med kolleger. Den tiden kommer.

På samme tid er vi overbevist om at negative klimakonsekvenser av menneskelig aktivitet ikke er noe å lengte tilbake til. Det kommer nå meldinger om at innbyggerne i Beijing endelig kan se blå himmel flere dager på rad. At det svømmer fisk i kanalene i Venezia, at satellittbilder av atmosfæren viser betydelig reduksjon i uønskede klimagasser - da er det grunn til å spørre seg om ikke vi mennesker bør ta det litt mer med ro. En forsker uttaler at “Korona-pandemien har gitt kloden en pustepause”, fordi menneskene holder seg hjemme.

Det er på tide å vurdere selve “vekst” begrepet. Vekst i seg selv er ikke positivt, men fremstilles ofte som et mål på vellykket økonomisk politikk. Vi må skille mellom ønsket vekst og uønsket vekst. Det er ikke ønsket vekst at reiselivet globalt har hatt en økning på mer enn 10% årlig i mange år. Denne formen for vekst må ikke forveksles med vekst i for eksempel sjømatkonsumet, som har positiv helseeffekt på mennesker.

Jeg ønsker at myndigheter og befolkning skal ta lærdom fra korona-pandemien, og stimulere til bærekraftig vekst. Enn så lenge er det bare å bite tenna sammen, rette seg etter myndighetenes veiledning og råd, og satse på å komme oss igjennom dette i fellesskap.

Vennlig hilsen

Gustav Erik Blaalid

Ansvarlig redaktør