Gå til innhold
Annonse
Professor Ørnulf Jan Rødseth ved Marintek i Trondheim
Professor Ørnulf Jan Rødseth ved Marintek i Trondheim
Annonse

Ubemannede skip vil komme. Men det kreves mye utvikling innen både teknologi og regelverk, kom det fram på Sjøsikkerhetskonferansen.

Mellom 80 og 90 prosent av hele verdens produksjon forflyttes til sjøs før varene kommer dit de skal forbrukes. For enkelte typer lasteskip, for eksempel containerskip, er interessen stor for å utvikle ubemannede skip som selv manøvrerer seg over verdenshavene. Ubemannede skip var emne på andre dag av Sjøsikkerhetskonferansen 2015 i Haugesund.

- Ubemannede skip vil komme som følge av den teknologiske utviklingen som gjør automasjon, fjernstyring og overvåkning mulig, sier professor Ørnulf Jan Rødseth ved Marintek i Trondheim. Han har deltatt i det europeiske forskningsprosjektet Munin, som har pågått i tre år og sett på hvordan slik skipsfart kan realiseres både teknisk og sikkerhetsmessig.

- Skip uten mannskap og dermed uten mannskapsfasiliteter vil både se annerledes ut og ha andre kapasiteter enn dagens, sier Rødseth. Hvordan de skal overvåkes og styres finnes det også ulike modeller på, fra fullt autonome fartøy til ulike grader av fjernstyring fra land eller følgebåt i mer trafikkerte farvann. Tidshorisonten for slik teknologi vil han ikke antyde, men skisserer at ubemannede skip vil være aktuelle over lange havstrekninger eller i shuttle-ruter mellom havn og for eksempel produksjonsplattform offshore.

- Når det gjelder regelverket for sikker drift av denne typen fartøy, ligger de juridiske løsningene på IMO-nivå, sier Henrik Mikael Ringbom, professor ved Nordiskt institut for sjørett i Sverige. Enighet i IMO vil muliggjøre implementasjon i det maritime regelverket for alle verdens land.

For norske sjøfolk kan dette  på sikt innebære både en trussel og en mulighet.

- I første omgang en trussel mot etablerte arbeidsplasser der det på sikt er mulig å innføre ubemannede skip. Men også en fremtidig mulighet for sjøfolk som skal overvåke disse skipene, sier avdelingsleder for sikkerhet i Norsk Sjøoffisersforbund, Morten Kveim.