Gå til innhold
Annonse
Annonse

Sjøfartsdirektoratet fastslår i sin pressemelding av 21. desember at det fra og med 1. nyttårsdag 2010 ikke lenger er lovlig å transportere farlig last om bord i ferjer uten fastmontert skumslukkeanlegg.

Oppdatert 28.12.09 Dispensasjon fra ny forskrift og forlengelse av eksisterende tillatelser/dispensasjoner
Etter uttalelser fra næringen, har Sjøfartsdirektoratet av samfunnsmessige grunner funnet det nødvendig å utsette ikrafttredelsen av ny forskrift om transport av farlig gods for eksisterende fartøy som ikke tilfredsstiller dette kravet innen 01.10.2010. 
Sjøfartsdirektoratet forlenger derfor allerede gitte tillatelser/dispensasjoner på eksisterende fartøy til å frakte farlig pakket gods frem til denne datoen. Det presiseres imidlertid at det ikke vil være mulig å søke om nye dispensasjoner i denne perioden. Den nye forskriften må tilfredsstilles ved enhver endring.

Direktoratet hevder at kravet til fastmontert skumslukkeanlegg ikke er noe nytt krav, men at forskriftsendringen fra og med 1.1.2010 ikke lenger gir rom for dispensasjon eller særordninger. Dette er ikke riktig.

De nye forskriftskravene innebærer at kun fastmonterte skumslokkeanlegg med en særskilt godkjennelse fra Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av innsendt dokumentasjon, utprøving og kontroll av en representant fra direktoratets stasjoner vil være lovlig utstyr om bord ved transport av farlig last.

Da denne forskriften var ute til høringen påpekte Rederienes Landsforening (RLF) på vegne av ferjerederiene i sin høringsuttalelse allerede i august i år at en på en rekke ferjer ikke ville kunne tilfredsstille de nye kravene uten at det ble montert nytt utstyr. Noe som ville kreve overgangsordninger. Utstyr må bestilles og monteres samtidig som regulariteten i ferjesambandene må opprettholdes ved bruk av tilgjengelige reserveferjer.

Direktoratet har sett bort fra våre påpekninger, kunngjort ny forskrift 8. desember med iverksettelse allerede 3 uker senere. Hvorfor slikt hastverk ?

RLF er på vegne av de innenriks ferjerederiene selvsagt svært opptatt av at farlig last blir transport på en trygg måte om bord. Sikkerheten ivaretas best ved at næringen, interesseorganisasjonene, vegvesenet og Sjøfartsdirektoratet samarbeider om de beste løsningene.

Sjøfartsdirektoratets valgte strategi i denne saken vil medføre at svært mange ferjesamband fra og med 1. januar må avvise kunder med farlig last. Noe som vil få meget alvorlige konsekvenser spesielt for næringslivet.

Den kloke beslutningen vil være å utsette iverksettelsen av forskriften i påvente av at nytt utstyr kan fremskaffes og monteres samt godkjennelse fra direktoratet på både nytt og eksisterende fastmonterte skumslokningsanlegg.

I motsatt fall vil følgende ferjesamband være stengt for transport av farlig last allerede om ni dager:

Oppedal - Lavik (E39 samband)
Daløy - Haldorsnes
Dale - Eikenes (omkjøringsmulighet)
Kjelkenes - Smørhavn (omkjøringsmulighet)
Halsa-Kanestrøm
Solevågen-Festøya
Aresvik-Hennset
Sæbø-Leknes
Eidsdal-Linge
Kvanne-Røkkum
Molde-Sekken
Aukra-Hollingsholm
Småge-Finnøy-Ona
Solholmen-Mordalsvågen
Stranda-Liabygda
Sandvika-Edøya
Hundeidvika-Festøya
Brattvåg-Dryna-Nordøyane
Magerholm-Ørsneset
Geiranger-Hellesylt
Hasvik-Øksfjord
Sølsnes-Åfarnes
Mikkelvik-Bromnes
Hansnes-Stakkvik
Forøy-Ågskardet
Festvåg-Misten
Rotsund-Havnnes
Storstein- Lauksundskaret
Belvik-Vengsøy
Kveøy-Borkenes
Vikran-Larseng
Launes - Kvellandstrand
Abelnes - Andabeløy
Stavanger - Tau
Hjelmeland - Nesvik - Ombo
Lauvvik - Oanes
Fogn - Judaberg - Nedstrand - Jelsa
Sand - Ropeid
Hufthamar - Krokeide
Bruravik - Brimnes
Fjellberg - Sydnes - Utbjoa - Skjersholmane
Gjermundshamn - Varaldsøy - Løfallstrand
Hatvik - Venjaneset
Husavik - Sandvikvåg
Langevåg - Buavåg
Jondal - Tørvikbygd
Kinsarvik - Utne - Kvanndal
Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad
Leirvåg - Sløvåg - Skipavik
Skånevik - Matre - Utåker
Skjersholmane - Ranavik
Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes
Halhjem - Våge
Årvik - Koparnes
Skjeltene - Lepsøy - Haramsøy
Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøy
Hareid - Sulesund
Volda - Folkestad
Volda - Lauvstad
Brekstad - Valset
Levanger – Hokstad
Lyngseidet – Olderdalen
Seierstad – Ørlandet
Kirkholmen – Linesøya
Tjøtta – Forvik
Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy
Sandnessjøen – Dønna – Løkta
Mosjøen – Hundåla
Hemnesberget – Leirvika
Levang - Nesna
Nesna – Nesnaøyene
Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund
Stokkvågen – Træna
Digermulen –Finnvik
Hanøy – Kaljord
Melbu – Fiskebøl
Øksfjord – Berfjord – Sør Tverrfjord
Korsfjord – Nyvold
Akkarfjord - Kjerringholmen


Redusert kapasitet på samband:
Manheller - Fodnes
Hella - Dragsvik - Vangsnes
Molde-Vestnes

Annonse