Gå til innhold
Annonse
Annonse

Den nye stuplivbåten ”Torpedostuperen” som utvikles av livbåtprodusenten Noreq AS, er nå uttestet i modellskala av Norges marintekniske forskningssenter, MarinTek, Resultatene tilfredsstiller de nye livbåtkravene fra bransjeorganisasjonen OLF, som blir gjort gjeldende i oktober 2008, og bekrefter samtidig nøkkelegenskaper som vil gi en helt ny sikkerhets standard for personell på offshore installasjoner.

Dagens livbåtproblemer, som etter hvert har blitt kjent i Nordsjøen, har ført til strengere krav for evakueringsmiddel på offshore installasjoner. Omfattende testresultater bekrefter at den nye Torpedo-livbåten fra Noreq AS vil kunne revolusjonere sikkerheten ved evakuering til havs.

Testresultatene:
- Design/torpedoform gir økt skrogstyrke og tåleevne for dropphøyde og robuste værforhold.
- Design/torpedoform gir langt mindre påkjenning for passasjerer ved stup.
- Design/torpedoform gir over 100% økt fremdrift bort fra droppsted (plattform/skip).
- Design/torpedoform gir lenger fremdrift under vann. Mindre påvirkelig av stupvinkel, høyde, bølger og vind. Dette sikrer en unik retningsstabilitet!

Tillitsvalgte i StatoilHydro med stor interesse for ”Torpedostuperen”
De tillitsvalgte fra StatoilHydro har selv vært til stede under siste del av modelltestene og gir følgende uttalelse om livbåtprosjektet:

”Det har vist seg at dagens redningsmidler har skuffende testresultat. Dette har gjort noe med folks tillit til redningsmidlene. Vi som arbeidstakerrepresentanter, i forskjellige deler av livbåtprosjektet til StatoilHydro og i OLF, har vært pådrivere i forhold til utvikling av ny teknologi. Torpedostuperen mener vi representerer en teknologisk nyvinning. Dette imøteser vi med stor interesse. Vi setter pris på åpenheten som legges for dagen i forbindelse med testene av Torpedostuperen.Vi håper videre at bransjen nå umiddelbart tar tak i den nye teknologien som utvikles, slik at det kan munne ut i bedre og sikrere evakueringsmidler for alle våre innretninger på norsk sokkel.” Uttalelsene kommer fra:

Bjørn Asle Teige Peter Alexander Hansen Tor Egil Løvli
YS StatoilHydro UPN K HVO StatoilHydro SAFE Sokkel StatoilHydro


Med disse bekreftelsene innleder Noreq AS tettere dialog med flere oljeselskap og eiere av offshoreinstallasjoner, som ønsker å gå videre med fremtidens sikreste stuplivbåter.

Annonse