Gå til innhold
Annonse
- Vi er veldig skuffet over VARD og Tersan som ikke har klart å levere nye ferger som lovet, sier administrerende direktør i Torghatten, Torkild Torkildsen. Foto: Rana Blad.
- Vi er veldig skuffet over VARD og Tersan som ikke har klart å levere nye ferger som lovet, sier administrerende direktør i Torghatten, Torkild Torkildsen. Foto: Rana Blad.

-Vi er veldig skuffet over VARD og Tersan som ikke har maktet å levere de nye fergene i henhold til kontrakten, sier administrerende direktør i Torghatten; Torkild Torkildsen, til Skipsrevyen. Nå må verftene ut med erstatning på titalls millioner kroner.

Annonse

Over 100 innstilte avganger på Norges tredje største fergesamband, bøter, politikere som tar opp fergekaoset på Vestlandet i Stortinget og dårlig vær. Utfordringene har stått i kø for Torghatten, etter at selskapet overtok Norges tredje mest trafikkerte fergestrekning fra Fjord 1; Halhjem-Sandvikvåg, ved nyttårsskiftet. Mange reisende har vært forbannet på Torghatten og har høylydt gitt uttrykk for sin frustrasjon i mediene. Hovedårsaken til problemene for Torghatten er likevel forsinkelsene ved verftene VARD i Norge og Tersan i Tyrkia. Ingen av de fem bestilte nye fergene, fire hovedskip og et reservefartøy, er så langt levert.

Flere årsaker

Dette har flere årsaker, sier Torkildsen. Det har oppstått betydelige forsinkelser i skrogleveransene for både VARD og Tersan. For begge verft har det også vært tekniske utfordringer med elektro. Det er VARD elektro som er elektroleverandør og systemintegrator til alle skipene. Det har vært problemer med styringssystemene for fremdriften av skipene og koordineringen mellom gassmotorene, batteripakkene og fremdriftssystemene, opplyser Torkildsen.

VARD:- Teknologiske avanserte skip

- Dette er teknologisk avanserte skip, med mye nyutviklet teknologi om bord, sier kommunikasjonsdirektør i VARD, Hege Akselvoll til Skipsrevyen. Det er riktig at Vard gjennom prosjektets ulike faser har erfart noen forsinkelser underveis, som i sum har resultert i at fergene ikke ble levert til riktig tid som vi pleier. Under bygging av prototyper er det ikke uvanlig at en møter utfordringer, - og disse blir løst, men noen ganger trenger en mer tid til testing. I disse prosjektene skyldes det ikke alene leveransene fra Vard Electro som leverer et svært komplekst fremdriftssystem, men flere ledd i verdikjeden og involverte aktører har erfart at dette er avanserte prosjekter. Dette er ny teknologi som skal tas i bruk, og det tar ofte litt lengre tid. Men skipene har blitt veldig fine og vi gleder oss nå til å få dem levert sier Akselvoll.

-Veldig skuffet

-Vi er veldig skuffet over VARD og Tersan som ikke har klart å levere de nye fergene i tide, sier Torkildsen. Vi valgte ikke det rimeligste verftet, men to av de verftene som hadde lang erfaring med fergebygging, og som forsikret oss om at de kunne levere på kvalitet og tid. Vi la spesielt vekt på dette med tidsriktig levering, sier Torkildsen. I følge kontraktene med verftene så skulle fergene ha blitt levert i perioden 15. september til 15 oktober i 2018. Det ville ha gitt oss god tid på opplæring og testkjøring, sier Torkildsen. I stedet har selskapet måtte leie inn Bastøfergene og to ferger fra Fjord 1, for å i det hele tatt ha et tilbud til de reisende. Det er krevende havneinnløp ved fergekaiene i form av værharde og trange sund. I uvær har det vist seg krevende for Bastøfergene, som har medført at de har måttet innstille flere avganger.

Torghatten taper penger

De fem bestilte fergene er fortsatt ikke levert, tre uker inn i driftsperioden.Det løper standard erstatningsansvar for forsinket levering, sier Torkildsen. Etter det Skipsrevyen erfarer dreier deg seg om titalls millioner kroner. - Det er imidlertid på langt nær nok til å dekke opp de følgekostnadene dette har påført oss, så Torghatten Nord vil tape penger, sier Torkildsen. Også Torghatten er underlagt et bøteregime for innstilte avganger. Med over 100 innstilte avganger har pressen spekulert i at selskapet må ut med over en million kroner i bøter. - Dette er bare spekulasjoner i mediene, sier Torkildsen. Han bekrefter at det finnes et bøteregime, men sier samtidig at det selskapet fortsatt ikke har satt seg ned sammen med sin oppdragsgiver og blitt enige om størrelsen på bøtebeløpet. Vi skal rapportere regularitet til vår oppdragsgiver i løpet av februar, sier Torkildsen. Hva disse bøtene da evt vil komme opp i er det for tidlig å si noe om.

Regner med å ha de første nye fergene på plass i februar

-Vi regner med å ha de første nye fergene fra Tersan levert i neste uke, sier Torkildsen. Skipene har blitt fine med 180 biler på et dekk og supre fasiliteter for de reisende. På mandag kom sola til Tromsø, så nå håper vi at solen igjen vil skinne over Torghatten, spøker Torkildsen. Som i følge ham selv, fortsatt tør å bevege seg på Vestlandet.

Jeg tror dette nå skal bli veldig bra, sier Torkildsen. Antall avganger økes i 2019 og det foretas en ytterligere økning i 2020, sier Torkildsen.

I følge spekulasjoner i mediene så lå deres anbud 1MRD kroner under nærmeste konkurrent, var det for lavt?

-Nei, vi mener at våre kalkyler er riktige, sier Torkildsen. Uten at jeg har noen formening om hvordan anbudene lå i forhold til hverandre.

Annonse