Gå til innhold
Annonse
Torbjørn Røe Isaksen kommer med ytterligere to milliarder til GIEK i revidert nasjonalbudsjett Foto: Helge Martin Markussen
Torbjørn Røe Isaksen kommer med ytterligere to milliarder til GIEK i revidert nasjonalbudsjett Foto: Helge Martin Markussen

Når revidert statsbudsjett legges frem tirsdag, inneholder det en økning på to milliarder kroner til GIEKs garantikapasitet for byggelån. Den statlige etaten har som hovedvirksomhet å gi garantier for lån til kunder av norske eksportbedrifter.

Annonse

Bakgrunnen for økningen er tilbakemeldinger fra GIEK selv, og den maritime næringen, om at man har behov for en økt ramme, forteller Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Skipsrevyen.

En samlet næring har meldt inn at byggelånsordningen fungerer veldig godt, men at den er i ferd med å gå tom og må økes. Nå lytter vi til næringen fordi vi ønsker å beholde verft og arbeidsplasser i Norge. Det er den viktigste grunnen.

Kraftig økning

Ved utgangen av fjoråret hadde etaten garantert for rundt 3 milliarder kroner i slike byggelån.

Basert på det tallet, og søknader som er kommet inn, er tallet beregnet å stige til 5,1 milliarder ved utgangen av juni.

Torbjørn Røe Isaksen vil derimot ikke øremerke økningen til et spesielt segment.

-Norske verft har de siste årene omstilt seg fra bygging av i hovedsak offshoreskip til ekspedisjonscruise-skip og andre passasjerskip, ferger, fiskebåter og skip til oppdrettsnæringen. Bankenes etterspørsel etter garantideling ved byggelån har økt, men det er GIEK som vurderer hver enkelt søknad, presiserer Statsråden.

Hensynet til arbeidsplasser er det som teller mest når GIEK nå får muligheten til å garantere for flere byggelån, ifølge næringsministeren.

– Vi ønsker å beholde verft og arbeidsplasser i Norge. Det er en den viktigste grunnen til økningen, avslutter han.

Les også:
Annonse